Slide 1

Report
Cannabis
Henrik Rindom
Stofrådgivningen
Lænkeambulatorierne
THC =
Tetra-Hydro-Canabinol
Stadier frem mod et misbrug
1. Man kommer sammen med
andre som ryger hash
2. Man prøver hash for første gang,
fordi man har set de andre have
de sjovt på hash
3. Man køber selv hash for første gang
Procent 16 – 44-årige der har prøvet
Hash nogensinde og sidste måned
50
40
30
20
10
0
1994
2000
2005
2008
Sundhedsstyrelsen 2009
Hvad gør en forskel
• En udredning af psykiske og sociale problemer
– også selve udredningsprocessen
Udredning 1
•
•
•
•
•
•
Visitationsårsag
Resume af tidligere akter
Kort om den unges aktuelle situation
Anamnese
Dispositioner
Tidligere og nuværende kontakt til
Psykiatri
Psykolog
Psykosociale foranstaltninger
• Tidligere og nuværende somatisk
Fødselstraumer
Betydende Sygdomme eller behandlinger
Indlæggelser
Operation
Udredning 2
• Institutioner
Skole
Uddannelse
Fritidsaktiviteter
• Socialt
Kontakt og relation til familie
Venskabsforhold
• Traumer
• Psykosocial udvikling
• Selvbillede
• Med-menneskelige forhold
• Misbrug
• Funktionsniveau før og efter misbrugsdebut ift.:
Søvn
Spisning
Humør
Angst
Egen omsorg
Udredning 3
• Ressourcer
•
•
Konklusion
Plan
psykiatrisk
Pædagogisk
Socialt
Uddannelse/arbejde
Økonomi
MisbrugSelvbillede
•
Hvad gør en forskel
• En udredning af psykiske og sociale problemer
– også selve udredningsprocessen
• De bedste behandlingsformer taler aktivt om
misbruget – kræver højt vidensniveau
Pot
Hash
Nol
JWH - 18
Joint
Thillum
Tju-bang
Bong
Spand
Selvmedicinering
1. Personlighedsforstyrrelser
Skizoid personlighed
Dyssocial personlighed
Emotionel ustabil personlighed
2. Posttraumatisk Belastningsreaktion
3. Angsttilstande
4. Skizofrene
5. Depression
6. ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Unge med begyndende skizofreni
1.
44 % af unge indlagt med hashpsykose
vil være diagnosticeret med skizofreni,
inden der er gået 5 år
2.
Ved skizofreni ses positiv og
negativ symptomer
Positiv symptomer
Syns og høre hallucinationer
Vrangforestillinger
Tankeforstyrrelser
Megalomane symptomer
Negativsymptomer
Kontakt – forringelse
Sproglig fattigdom
Affekt – affladning
Initiativløshed
Passivitet
Træghed
Sløvhed
Manglende fremskridt
eller interesser
Tom eller formålsløs adfærd
Indsynken i sig selv
Social tilbagetrækning eller
ensomhedssøgen
Symptomer ved Hashmisbrug
Psykoser
Angstanfald
Nedsat social kompetence
Tilstandsbetinget indlæring
Nedsat kognitiv funktion
Amotivation
Virker beroligende
Ændret søvnrytme
Ændre oplevelsen af tid
Øget sukkertrang
Vægttab
Røde øjne
Skizofreniforløb hos unge
Positiv Symptomer
4 – 10
uger
1–6
måneder
Negativ Symptomer
Mange måneder
• Udredning
• Arbejdshypotese
• Ambulant behandling
tilpasset den enkelte
• Teori og praksis
• Skades reduktion
• Vekselvirkning mellem
døgn- og ambulant behandling
Hvad gør en forskel
• Krav virker kun, når de modsvares af direkte
belønning.
• De bedste behandlingsformer taler aktivt om
misbruget – kræver højt vidensniveau
• En udredning af psykiske og sociale problemer
– også selve udredningsprocessen
Den misbrugende unge
Jeg ved hvad jeg har
Tangen til rusmidlet
Den subjektive rus oplevelse
Miljøet hvor stoffet indtages
Frygten for abstinenser
Tab af venner
Jeg ved ikke hvad jeg får
Ønsket om kontrol
Andre aktiviteter
Støtte til at holde op
Ønsket om restriktioner
Urinprøvekontrol
Institutions
personalet
Forbud mod rusmidler
Restriktioner
Frustration
Behandler sadisme
Bortvisning
Hjælp til misbrugs kontrol
Pragmatiske regler
Faglig indsigt
Omsorg
Rummelighed
Hvad gør en forskel
• Krav virker kun, når de modsvares af direkte
belønning.
• De bedste behandlingsformer taler aktivt om
misbruget – kræver højt vidensniveau
• En udredning af psykiske og sociale problemer
– også selve udredningsprocessen
HVORFOR SØNDERGÅRD ?
Døgn- kontra ambulant behandling
Alle bliver stoffri ved
døgnbehandling, men mange får
efterfølgende tilbagefald
Få bliver stoffri ved ambulant
behandling, men mange af de der
bliver stoffri forbliver med at være
det.
Henvisning til Søndergård
• Motivations graden
• Hvilke abstinenser har du tidligere oplevet
• Trænes i at tale om andet end hash
referer noget læst i en avis
fortæl om familien
• Tal med vennerne om at jeg vil være stoffri
• Gør boligen klar til at komme hjem
fjern alle rygeredskaber
flyt rundt på møblerne
mal din bolig
• Hvilken joint på dagen er den vigtigste
hvad når du får rygetrang
• Hvor er den største risiko for tilbagefald
Efter Søndergård
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Der skal være planlagt aktiviteter
Motion
Fortæl vennerne hvordan det gik
Fortæl vennerne at de ikke skal ryge joint
når du er der
Vær sammen ved venner der ikke ryge hash
Skab krav mod belønning
Hyppig ambulant kontakt
Hvordan opleves det at være stoffri
Åbenhed om tilbagefald
Ved tilbagefald hvad skete
Hvordan virkede den første joint
Henrik Rindom
[email protected]

similar documents