18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget

Report
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Resultatbudget for år 3
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3
Kommentarer til resultatbudgettet
Afslutning
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
I afsnit 12.5 gennemgik vi, hvordan Rikke
opstillede en resultatopgørelse for år 1.
Her så jeg bagud
og opstillede en
resultatopgørelse
for år 1.
Det var dejligt med
et overskud på
kr. 327.000.
År 1 for
1.1. år 1
År 2 for
1.1. år 2
31.12. år 2
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
I afsnit 13.1 gennemgik vi, hvordan hun
opstillede et resultatbudget for år 2.
Her så jeg fremad
og opstillede et
resultatbudget
for år 2.
Jeg forventede
et overskud på
kr. 476.000.
År 1 for
1.1. år 1
År 2 for
1.1. år 2
31.12. år 2
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
I afsnit 13.2 foretog Rikke en budgetkontrol af år 2.
År 2 gik ikke så godt som forventet.
Realiseret
overskud år 2:
Kr. 395.000.
Budgetteret
overskud år 2:
Kr. 476.000.
År 2 i
1.1. år 2
31.12. år 2
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
År 2 er nu afsluttet. Rikke ser igen fremad og
opstiller et resultatbudget for år 3.
Jeg vil tage
udgangspunkt i
resultatopgørelsen
for år 2...
…og opstille et
resultatbudget
for år 3.
År 2 for
1.1. år 2
År 3 for
1.1. år 3
31.12. år 3
Resultatopgørelsen for år 2 så således ud:
Resultatopgørelse år 2
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
Resultat før renter
– Renteomkostninger
Årets resultat
6.210
4.290
1.920
505
920
495
60
435
40
395
På grundlag af resultatopgørelsen for år 2 og Rikkes
forventninger til år 3 opstilles nu resultatbudget for år 3:
Resultatopgørelse år 2
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
Resultat før renter
– Renteomkostninger
Årets resultat
Forventning
6.210
4.290
1.920
kr. 7.000
kr. 7.000 – 2.240
32 % af oms. kr. 7.000 x 0,32
505
920
495
kr. 600
+ 10 %
60
435
Uændret
40
kr. 60
395
Resultatbudget år 3
7.000
4.760
2.240
600
kr. 920 x 1,10
1.012
kr. 2.240 – 600 – 1.012
628
kr. 628 – 60
60
568
60
kr. 568 – 60
508
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Rikke er overrasket over de store
sæsonvingninger, butikken oplevede i år 2:
Indtægter og omkostninger år 2
2,000
Indtægter
kr. 1.000
1,500
Omkostninger
Årets resultat
1,000
500
0
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
For at være på forkant med sæsonsvingninger i år 3
opdeler Rikke det nye resultatbudget i kvartaler.
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
Resultat før renter
– Renteomkostninger
Årets resultat
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.400
1.750
2.100
7.000
4.760
2.240
Rikke forventer, at nettoomsætningen
fordeler sig således på de 4 kvartaler:
1. kvt. 25 % :
2. kvt. 20 % :
3. kvt. 25 % :
4. kvt. 30 % :
I alt 100 %
0,25 x kr. 7.000
0,20 x kr. 7.000
0,25 x kr. 7.000
0,30 x kr. 7.000
= kr.
= kr.
= kr.
= kr.
= kr.
1.750
1.400
1.750
2.100
7.000
600
1.012
628
60
568
60
508
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
Resultat før renter
– Renteomkostninger
Årets resultat
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
1.400
952
1.750
1.190
2.100
1.428
7.000
4.760
2.240
Fordelingen af vareforbruget følger den
samme fordeling som nettoomsætningen:
1. kvt. 25 % :
2. kvt. 20 % :
3. kvt. 25 % :
4. kvt. 30 % :
I alt 100 %
0,25 x kr. 4.760
0,20 x kr. 4.760
0,25 x kr. 4.760
0,30 x kr. 4.760
= kr.
= kr.
= kr.
= kr.
= kr.
1.190
952
1.190
1.428
4.760
600
1.012
628
60
568
60
508
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
560
1.400
952
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Resultat før renter
= Bruttofortjeneste
– Renteomkostninger
Årets resultat
600
1.012
628
60
568
60
508
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
Resultat før renter
– Renteomkostninger
Årets resultat
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
560
1.400
952
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
150
253
150
253
150
253
150
253
600
1.012
628
Andre eksterne omkostninger og personaleomkostniger ventes at fordele sig med lige
store beløb pr. kvartal:
kr. 600 : 4
= kr. 150
kr. 1.012 : 4
= kr. 253
60
568
60
508
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
560
1.400
952
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
150
253
157
150
253
45
150
253
157
150
253
269
600
1.012
628
Resultat før renter
Bruttofortjeneste
– Andre eksterne omkostninger
– Personaleomkostninger
– Renteomkostninger
= Indtjeningsbidrag
Årets resultat
60
568
60
508
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
Resultat før renter
– Renteomkostninger
Årets resultat
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
560
1.400
952
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
150
253
157
150
253
45
150
253
157
150
253
269
600
1.012
628
15
15
15
15
60
568
Afskrivninger ventes også at fordele sig med
lige store beløb pr. kvartal:
= kr. 15
kr. 60 : 4
60
508
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
Resultat før renter
– Renteomkostninger
Årets resultat
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
560
1.400
952
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
150
253
157
150
253
45
150
253
157
150
253
269
600
1.012
628
15
142
15
30
15
142
15
254
60
568
Indtjeningsbidrag
– Afskrivninger
= Resultat før renter
60
508
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
Nettoomsætning
1.750
1.400
Renteomkostningerne
ventes også
at fordele
sig
lige store beløb pr. kvartal:
– med
Vareforbrug
1.190
952
kr.
60 : 4 = kr. 15
Bruttofortjeneste
560
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
Resultat før renter
– Renteomkostninger
Årets resultat
150
253
157
150
253
45
150
253
157
150
253
269
600
1.012
628
15
142
15
15
30
15
15
142
15
15
254
15
60
568
60
508
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
560
1.400
952
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
150
253
157
150
253
45
150
253
157
150
253
269
600
1.012
628
15
30
15
15
142
15
15
254
15
60
568
– Renteomkostninger
15
142
15
Årets resultat
127
15
127
239
508
Nettoomsætning
Resultat
før renter
Vareforbrug
––Renteomkostninger
=Bruttofortjeneste
Årets resultat
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
Resultat før renter
60
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
560
1.400
952
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
560
1.400
952
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
18.3 Kommentarer til resultatbudgettet:
Resultatbudgettet viser et samlet forventet overskud for år 3 på kr. 508.000.
Det fremgår desuden, at 4. kvartal forventes at bidrage med næsten halvdelen
af årets samlede resultat, (kr. 239 / kr. 508 x 100 = 47 %).
Det skyldes, at en stor del af butikkens omsætning forventes af falde i 4. kvartal.
(2.100 / 7.000 x 100 = 30 %).
18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Du har nu lært:
Video:
At opstille et:
Revisorvideoer, bl.a.:
 Hvad er forskellen
på et årsregnskab
og et budget?
 Hvem vil gerne se
budgettet?
 Hvad er det svære
ved budgetlægning?
 Resultatbudget fordelt på kvartaler
Et resultatbudget viser følgende:
 De forventede indtægter
 De forventede omkostninger samt
 Det forventede resultat (overskud eller
underskud).
I stedet for fordeling på kvartaler kan
der også fordeles på fx uger, måneder
og halve år.
Opgave: Kvartalsopdelt
resultatbudget

similar documents