Slide 1

Report
‫اطالعات پایه‬
‫ژل الکتروفورز تکنیکی است که مولکولها را براساس‬
‫سایز‪ ،‬شکل و بار الکتریکیشان از هم جدا می کند‪.‬‬
‫از انواع ژلهای الکتروفورز میتوان به‪:‬‬
‫‪ .1‬ژل آگارز‬
‫‪ .2‬ژل پلی آکرید آمید‬
‫اشاره کرد‪.‬‬
‫آگارز چیست؟‬
‫واژه ای ماالیی به نام آگار‪-‬آگار که به معنی جلبک دریایی می‬
‫باشد‪.‬‬
‫آگارز از جلبک قرمز دریایی گرفته می شود‬
‫الکتروفورز به معنی حرکت به وسیله نیروی الکتریسیته می‬
‫باشد‬
‫روش تهیه ژل آگارز‬
‫ژل آگارز به روش وزنی‪-‬حجمی تهیه میشود‬
‫با توجه به درصد خواسته شده مقداری از پودر آگارز را وزن‬
‫کرده و در حجم معینی از بافر الکتروفورز حل کرده وتا‬
‫بدست آمدن محلولی شفاف می جوشانیم‬
Electrophoresis Equipment
Preparing the Casting Tray
‫‪Melting the Agarose‬‬
‫مخلوط آگارز و بافر در دمای محیط نامحلول می باشد‬
‫تا به دست آمدن محلولی شفاف‪ ،‬مخلوط موردنظر را می جوشانیم‬
‫‪Pouring the gel‬‬
‫محلول به دست آمده را در آزمایشگاه تا رسیدن به دمای ‪ 40‬درجه‬
‫خنک کرده و با دقت داخل سینی مخصوص می ریزیم‪.‬‬
‫ژل در دمای محیط سرد شده و به رنگ کدر دیده می شود‬
‫شانه ها را به آرامی در آورده و چسب ها را از دو طرف سینی جدا‬
‫می کنیم‬
‫سینی حاوی ژل را داخل تانک الکتروفورز میگذاریم‬
‫تانک الکتروفورز را از بافر به اندازه ای پر کرده که بافر روی ژل‬
‫را بپوشاند‬
‫داخل چاهک ها را بارگذاری می کنیم‬
‫دکمه پاور را روشن کرده و با مشاهده ی حباب داخل بافر از به راه‬
‫افتادن جریان الکتریکی مطمئن می شویم‬
S.M

similar documents