Sikkerhetsrutine i forhold til sprenging på nabotomten

Report
Sikkerhetsrutine i forhold til sprenging på
nabotomten til Lillekollen
Rutiner fra utbygger
•
•
•
•
•
•
Lillekollen blir varslet 30 min før
sprenging
Det blir varslet med pulserende
sirene før sprenging i 30 sek
Etter sprenging varsles det med et
sammenhengende signal på 20 sek
Det blir opp til flere sprengninger per
dag
Informasjon fra utbygger blir
formidlet fra enhetsleder eller
assisterende på ledermøtene.
Opplegget evalueres hver uke
sammen med pedagogiske ledere
Rutiner for personalet på Lillekollen
• Den som tar imot beskjed 30 min
før fra utbygger gir beskjed videre
til de andre husene
• Barn som sover ute trilles inn
• Barn som leker ute flyttes til den
østre delen av lekeplassen
• Ansvarlig for opplæring av vikarer
er pedagogisk leder og
brannansvarlig på hvert hus
• Daglige beskjeder blir tatt opp på
morgenmøte hver dag

similar documents