1P eller 1T_usk2

Report
Hva
klarer
jeg?
Hva
trenger
jeg?
1P – PRAKTISK
MATEMATIKK
1T – TEORETISK
MATEMATIKK
P ER PRAKTISK MATEMATIKK
 Gir generell studiekompetanse
 Det vil si at du kan ta fatt på studier som ikke
krever matematikk programfag,
F.eks juss, media, samfunnsfag, lærer, sykepleier
 Har emner som folk flest bør kunne noe om
(økonomi og geometri)
 Er mindre krevende enn 1T
T ER TEORETISK MATEMATIKK
 Gir generell studiekompetanse
 Du får grunnlag til å ta videregående kurs i matematikk som gir
spesiell studiekompetanse, dvs grunnlag for studier som for
eksempel
Lege/Tannlege, Ingeniør, Veterinær
Realfagstudier (matematikk, fysikk, kjemi, biologi,….)
I 1P LÆRER DU OM:
Tall og algebra
Tallregning,
bokstavregning, likninger,
prosent og brøk
Geometri
Areal, overflate og volum,
Pytagoras’ setning,
perspektivtegning,
regulære mangekanter
Økonomi
Indekser, reallønn, skatt, feriepenger,
budsjett
Sannsynlighetsregning
Sannsynlighetsmodeller, uavhengige
og avhengige
hendelser, sammensatte forsøk
Funksjoner
Koordinatsystem, grafer, vekst,
tolkning
I 1T lærer du om:
Tall og algebra
 Potenser, rotuttrykk,
bokstavregning, likninger,
prosentregning
Trigonometri
 Formlikhet, Pytagoras’
setning,
tangens/sinus/cosinus
Funksjoner
 Grafer og ulike
funksjonstyper
Sannsynlighets-regning
 Modeller, hendelser
Mer om algebra
Brøkregning, faktorisering,
ulike likningstyper
Derivasjon
Vekstfart, drøfting av
funksjoner
MANGE VEIER VIDERE…
Minst krevende: 1P + 2P
Mulig:
1T + 2P
1P + S1 (+S2)
1T + S1 (+S2)
1T + R1 (+R2)
NOEN YRKER KREVER MER MATTE…
R1 + R2
Ingeniør/sivilingeniør
Arkitekt
R1/S1+S2
Tannlege/tanntekniker
Bioingeniør
Realfag
Medisin (Lege) / Farmasi
HVA BØR DU VELGE?
 Har du over middels (karakteren 5 eller 6):
◦ anbefaler 1T
 Har du middels (karakteren 4) og i tillegg behersker algebra og
liker matematikk:
◦ vurder 1T
 Har du middels (karakteren 3 eller 4) og sliter med algebra:
◦ anbefaler 1P
 Har du under middels (karakteren 2):
◦ anbefaler 1P
HUSK!
Det er ditt valg!
- ikke kjæresten, venninna eller pappa!

similar documents