Last ned fil

Report
Frelsesarmeen
FRELSESARMEEN - THE SALVATION ARMY - BLE
GRUNNLAGT AV WILLIAM OG CATHERINE BOOTH I
SLUMMEN I LONDON I 1878 FOR Å HJELPE DE NEDERSTE I
SAMFUNNET MED "SOUP, SOAP AND SALVATION". SIDEN
STARTEN I ENGLAND HAR FRELSEARMEEN SPREDT SEG
OVER HELE VERDEN. DEN HET FØRST DEN KRISTNE
MISJON, OG I 1878 FIKK DEN NAVNET FRELSESARMEEN.
TIL NORGE KOM DEN I 1888
KILDE:
HTTP://WWW.PROPAGANDA.NET/SKOLESIDE/?STIL=6325
Innhold:
 Frelsesarmeens historie i USA
 Om frelsesarmeens og dens stilling i USA
 Frelsesarmeens humanitære- og misjonære arbeid
 Frelsesarmeens samarbeid med andre kristne trossamfunn
 Tsunamien i Japan
 Kilder
Frelsesarmeen`s historie i USA
Frelsesarmeen ble grunnlagt av William og
Cathrine Booth i 1878 i London.
I dag styres Frelsesarmeen av den britiske
juristen, general Shaw Clifton .
Frelsesarmeen kom til USA i 1885.
Innen 1899 hadde Frelsesarmeen
5 dusin korps.
1829 – 1912
1829 – 1890
William og Cathrine Booth
I dag mer enn 71 000 rådgivende
organiserte medlemmer i USA, og
øverste leder i USA er
William Roberts. Her avbildet
sammen med sin kone Nancy.
Shaw Clifton
Om Frelsesarmeen og dens stilling i USA
 Budskapet bygger på Bibelen
 Fokuserer på enkeltmenneskets verdighet
 Åpen for alle
 Krig mot ondskap – kjærligheten som våpen
 Ingen sakramenter
 Gir ut avisen ”The War Cry” – ”Krigsropet”
 Mange praktiserende kristne i USA
– gir stor respekt
Misjonsarbeid og humanitært arbeid
 I starten omsorg for ugifte mødre og hjemløse menn
 Depresjonen: matstasjoner fødde tusener
 Mat, vann, klær og åndelig trøst
 Kriser - katastrofer - terrorangrep
 Savnede personer
Samarbeid med andre kristne trossamfunn
 Samarbeider med andre frivillige organisasjoner ved
katastrofer og kriser
 Inkluderende–medlemmene kan tilhøre andre
trossamfunn
 William Booth: ikke opptatt av ”den rette lære”
 Fattige måtte få mat og tilfredstilt viktige
behov først, deretter forkynnelse.
Tsunamien i Japan
Frelsesarmeen i Japan kjemper seg frem til de som trenger hjelp aller mest
Kom raskt i gang – tre hjelpekorps
Mange hinder på veien
Hjelp utenifra – skaffer penger
Artikkel av: Jarle Stokland 16.03.2011
KILDER
HTTP://FRELSESARMEEN.NO/PAGES/SIDE.ASPX?NR=25895
HTTP://WWW.VICTORSHEPHERD.ON.CA/IMAGES/HERITAGE/BOOTH.JPG
HTTP://WWW.SALVATIONARMYUSA.ORG/IMAGES/USN.WWW_USN_2/ROBERTSTOGE THER.JPG
HTTP://SALVATIONIST.CA/WP-CONTENT/UPLOADS/2010/05/CLIFTON_SHAW_GEN_LRG.JPG
HTTP://WWW.EDUCHURCH.ORG.UK/IMAGES/CITADEL/FEMALE_UNIFORM.JPG
HTTP://NO.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PORTAL:FORSIDE
AV: GØRAN REPPE ENGEN

similar documents