File

Report
Kjønnsbestemmelse
x- og y-kromosom
Illustrasjon: John Arne Eidsmo
Illustrasjon: John Arne Eidsmo
Øyenfargen hos mennesker styres av flere genpar. Det er imidlertid bare ett
genpar som bestemmer om det dannes pigment i øyets regnbuehinne.
Genvariant B gir pigment, og øynene blir brunfargede eller brunaktige.
Genvariant b gir manglende pigment og dermed blå øyne. B er dominant, og b
er recessivt.
Testkrysning mellom sau med hvit ull og sau med svart ull. Genet for hvit ull
(W) er dominant over genet for svart ull (w).
Dominant arvegang for Huntingtons sykdom. Barna har 50 % sjanse for å
utvikle sykdommen.
Recessiv arvegang for cystisk fibrose. Begge foreldrene er bærere av det recessive
sykdomsgenet f. De er friske fordi det normale genet F dominerer over
sykdomsgenet f. Barna har 25 % sjanse for å arve to normale gener, 50 % sjanse for
å bli bærer og 25 % sjanse for å arve et sykdomsgen fra både mor og far.
Hybridkrysning for å kombinere ulike egenskaper.
Kjønnsbundet arv
gen for rødgrønnblindhet sitter på x-kromosomet
Kjønnbundet arv. Hvis en kvinne er bærer av sykdomsgenet, er det 50 % sjanse
for at sønnene arver sykdomsgenet og blir syke.
Nedarving av rødgrønnblindhet
Kjønnsbundet arv
Nedarving
av blødersykdom
http://www.bioteknologiskolen.no/sider/2_arv_og_avl.html

similar documents