Hofteproteser med MIS

Report
Hofteproteser med MIS
Marianne Olsson
Seksjonsoverlege ortopedisk avdeling
Sykehuset Buskerud
Vestre Viken HF
Begreper
• MIS = minimal invasive surgery
• Tilgang = hvilken ”vei” en velger inn til
området som skal behandles.
• For hofter opererer man i Norge med både
bakre, fremre og lateral tilgang.
• MIS sier ikke noe om tilgang. I Drammen har vi
valgt mini invasiv fremre tilgang som vi mener
fungerer best.
Hvorfor velge fremre MIS tilgang?
• Vi mener den største fordelen er at ingen
muskler løsnes eller kuttes over.
• Vi opererer i et internervøst plan der risiko for
nerveskade er mindre enn ved andre tilganger.
• Vi synes vi får god oversikt over
operasjonsfeltet.
• Grei leiring. Ryggleie gir god mulighet for
lengdekontroll og stabilitetstesting.
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tilgang
• Mini invasiv modifisert Smith-Petersen tilgang
Med haker holdes m tensor fascia lata lateralt og
m sartorius og m rectus legger medialt
Leddkapselen frilegges og haker settes på øvre
og nedre del av collum femoris
Setter også en hake på acetabularkanten, under
rectus
Leddkapselen åpnes, collum sages over og caput
fjernes. Deretter fjernes leddkapselen.
Haken på øvre acetabularkant beholdes, setter
så en Müllerhake på bakre actabularkant. Har nå
god oversikt over acetabulum, reamer til ønsket
størrelse, borer festehull, skyller og legger inn
sementen som komprimeres godt.
Innsetting av acetabularkomponenten
Koppen på plass. God oversikt over
acetabulum med denne tilgangen.
Legger benet i 4-tall, fjerner kapselrester og
markerer rotasjonen på femur.
Setter hake under trochanter, adduserer og utadroterer
benet samt ekstenderer benet for bedre femurtilgang.
Bruker ”reamere” med dobbel offset for å komme til i
femur. Setter ned den usementerte protesen etterpå.
Tester med prøvehode og sjekker lengde og stabilitet.
Setter inn valgt hode og reponerer protesen.
Røntgenkontroll
Perioperative komplikasjoner
40
35
30
25
20
2006
15
Autum 2009
10
5
0
Perioperative
fractures %
Treated
perioperative
fractures %
Blood
transfusions %
Treated
perioperative
complications %
Tidsbruk på operasjonsavdelingen
180
160
140
120
100
2006
80
Autum 2009
60
40
20
0
Mean surgical time
Mean anestesi time
Informasjon
Holdning både hos
pasient og
behandlere
Bedre kunnskap
hos fastleger og
andre instanser
utenfor sykehuset
INFORMASJON
Kortere og mer
effektive opphold
Bedret logistikk
Rask tidlig rehabilitering
100
90
80
70
60
50
40
2006
30
Autum 2009
20
10
0
Discharged at 1 post Discharged at 4´th post Dischared directly to
operative day %
operative day %
home %
Samfunnsøkonomi
• Optimalisering av logistikk og
behandlingsmetoder gir
–kortere sykehusopphold
–raskere rekonvalesens
Vårt opplegg pr i dag
• Vi opererer inntil 4 totalproteser pr stue pr dag
• Ingen seleksjon av pasienter
• Mange pasienter langveisfra og ingen kapasitet i
det dagkirurgiske systemet foreløpig, har gjort at
vi fortsatt har fremmøte dagen før operasjon
• En del pasienter reiser hjem samme ettermiddag
eller kveld etter standardisert utsjekkingsrutine
• Gjennomsnittlig liggetid er 1,5 døgn postoperativt
Takk for oppmerksomheten!

similar documents