17 Jan-Terje Johansen - Hvordan kan bygge

Report
Hvordan kan prosjektlederen bidra til bedre
avfallshåndtering og samtidig styrke HMSarbeidet?
Jan-Terje Johansen, NCC Construction AS
23.02.2012
NCC Construction AS
1
Hvilken er de viktigste grepene i et
prosjekt for en vellykket
avfallshåndtering?
- At firma- og prosjektledelsen gir tydelige
signaler om at dette er viktig og dermed
prioritert og fulgt opp.
- At prosjektledelsen legger til rette for og
krever gode rutiner og mulighet for
uttransport til en vel tilrettelagt
miljøstasjon.
- At det legges til rette for løpende rydding
av den enkelte arbeidsgruppe og
utførende håndverker blant annet ved at
det settes lokale trillbare avfallsdunker
(Sterke Arvid) i alle aktuelle områder hvor
det produseres avfall.
- I størst mulig grad få leverandører til å ta
emballasje med i retur
23.02.2012
NCC Construction AS
2
Hva er prosjektlederens
rolle i dette
Være pådriver og vise i
hverdagen at han/ hun har en
ubetinget positiv holdning til
oppgaven.
Ta ansvaret for at alle involverte
tar oppgaven på alvor.
Treffer nødvendige tiltak hvis
og når svikt oppstår. Dette kan
gjøres ved det innføres bøter til
de firmaene som svikter. Til
egne ansatte må man ta en
nødvendig alvorsprat.
23.02.2012
NCC Construction AS
3
Hvem er de sentrale aktørene for
en vellykket avfallshåndtering
Kanskje et litt naivt spørsmål?
Men det gir anledning til å understreke
at nesten alle som har noe på en
byggeplass å gjøre og som er i
arbeidstøy, produserer avfall stort sett
hele dagen.
Lykkes det ikke å motivere disse, det
være seg med gulrot eller pisk, er saken
langt på vei tapt.
Nøkkelpersoner vil dog være de lederne
som står de utførende nærmest.
Anleggsleder som legger opp arbeidene i
store trekk. Formannen som leder
lagene til daglig og ikke minst basen som
har løpende kontakt med den enkelte
utførende.
23.02.2012
NCC Construction AS
4
Hvordan henger
avfallshåndtering sammen
med HMS?
En rotete byggeplass er farlig
Rot og forsøpling er ofte direkte
årsaker til ulykker og skader.
Man ser ikke den utsparingen i
dekket på grunn av
søppelhauger og……!
Ingen trives med å jobbe i rot
og det går utover
konsentrasjonsevne og ikke
minst humør.
Vi har registrert fraværskader
fordi man vrikket benet på en
kloss som lå i gangsonen.
23.02.2012
NCC Construction AS
5
Kan sammenhengene vises
med tall – økonomi eller
statistikk
Å kvantifisere gevinsten ved å
ha en god avfallshåndtering og
ryddig byggeplass er ikke lett.
Men noen påstander:
Ryddighet skaper høyere
produksjon
Fravær koster penger
Det er dyrt å deponere usortert
avfall
23.02.2012
NCC Construction AS
6
Oppsummering
Tilrettelegging og engasjement
fra ledelsen er av de viktigste
grepene.
Prosjektlederen viser løpende
engasjement og treffer om
nødvendig korrigerende tiltak
De sentrale aktørene er alle
som er direkte involvert i
prosessen
Riktig avfallshåndtering og
ryddighet er av stor betydning
for å unngå skader samt bidra
til god helse generelt.
Det er god økonomi i at
avfallshåndtering tas på alvor.
23.02.2012
NCC Construction AS
7

similar documents