Zapojenie

Report
Zapojenie
USB náš každodenný
 Koľkí máme USB?
 Vieme, čo znamená názov?
 Universal serial bus
 univerzálna sériová zbernica
 spôsob pripojenia periférnych zariadení k počítači
 Takmer všetky dnes bežné USB zariadenia sú pripájané rozhraním
2.0
 Koľko vám trvá, kým nahráte film na externý disk?
 V roku 2010 sa na trh dostávajú zariadenia pracujúce na rozhraní
USB 3.0, ktoré pracujú s prenosom dát až desaťkrát rýchlejšie.
USB disk
 USB je tiež médium s flash pamäťou
 Optimálna kapacita
4 - 16 GiB
 Dnes je možné kúpiť aj 2 TiB USB disk
 Chcete kúpiť USB ako vianočný darček?
 Aký by ste vôbec nekúpili?
 Navrhnite dizajn USB
 TYP A
– klasický USB port
 TYP B
– koncovka pre tlačiareň
 MINI-A
–fotoaparát , mobilné telefóny
 MINI-B
– mp3 prehrávače, digitálne zariadenie
Odoberať bezpečne USB?
LAN spojenie
 Local area network
lokálna sieť je počítačová sieť
spájajúca počítače a
ďalšie zariadenia
do niekoľko km
 Pripojenie dvoch PC
 Stačí sieťová karta a UTP kábel
 Pripojenie troch a viacerých PC
Musíme ešte použiť switch
WIFI
 je sada štandardov pre bezdrôtové lokálne siete LAN
 Pomenovanie nepochádza od nijakej skratky, hoci sa hovorí,
že wifi je parafrázou na hi-fi
 wireless fidelity ( bezdrôtová vernosť)
 Dokážete si nastaviť wifi v mobile?
 Rozsah pokrytia wifi je individuálny od wifi routera
Čo už vieme
 Čo znamená USB
 Rozhranie USB
 Kapacita USB flash médií
 univerzálna sériová zbernica,
spôsob pripojenia
 bežne 2.0, novšie 3.0
 klasický USB port
 koncovka pre tlačiareň
 fotoaparát , mobilné telefóny
 mp3 prehrávače, digitálne
zariadenie
Čo už vieme
 LAN
 Local area network
 WIFI
 Sada štandardov pre
bezdrôtové lokálne siete
...sú mŕtve?
 Patria do archívu, alebo sa s nimi
budeme ešte učiť narábať?
hudba
 CD – compact disk 80 min
 VINYL – platňa 45 min
dáta
 MC kazety sa v počítačovom praveku
používali na zápis dát. Dnes ich
možnosti objavujú firmy na uchovanie
a zálohu dát.
VIDEO káble
 VGA IN
Modrý konektor s 15 zúbkami
 SCART
21 pólový konektor pre
pripojenie audio/video
zariadení. Obľúbený najmä v
Európe.
Postupne ho vytláča
 HDMI
19 signálových vodičov
najnovšie rozhranie pre
audiovizuálne vybavenie s
vysokým rozlíšením (HD)
Audio
 Koncovky
- jack
 Mikrofón
- trojkolík
- päťkolík
- prenosný
Elektrický kábel
(bezdrôtová) budúcnosť?
Internet - pripojenie
 Vlastnosti pripojenia
 IP adresa
osobné číslo uzla v sieti (počítač) cez
ktoré komunikuje s ostatnými uzlami
(internetové stránky)
Zapísané väčšinou v tvare
xxx.xxx.xxx.xxx
 DÚ
 Zisti IP adresu svojho PC alebo
notebooku
 http - hyper transfertext protocol
 Protokol na prenos html dokumentov medzi
servermi a klientmi služby www
 https – secure – šifrovaná textová
komunikácia
IP adresa stránok
 Na lepšiu komunikáciu s internetovými adresami sa viaže meno –
hostname
 IP adresu rýchlo zistíme cez príkazový riadok
 ping wikipedia.com




www.wikipedia.com 200.80.152.201
www.google.com
173.194.70.138
www.sme.sk
85.248.70.104
www.topky.sk
213.81.185.230
 DÚ Zistite IP adresy 3 domén cez príkazový riadok
Čo už vieme
 Čo znamená USB
 Rozhranie USB
 Kapacita USB flash médií
 univerzálna sériová zbernica,
spôsob pripojenia
 bežne 2.0, novšie 3.0
 2 GiB – 1 TiB
 klasický USB port
 koncovka pre tlačiareň
 fotoaparát , mobilné telefóny
 mp3 prehrávače, digitálne
zariadenie
Čo už vieme II.
 LAN
 Local area network
 WIFI
 Sada štandardov pre
bezdrôtové lokálne siete
Čo už vieme III.
 zvukový výstup
 zvukový vstup
 mikrofón
 CD
 VINYL
 IP adresa
 http://
 https://
 hostname
 80 min
 45 minút (A 22 min, B 22 min)
 osobné číslo uzla v sieti
 protokol na prenos html
dokumentov služby www
 šifrovaný protokol
 meno viažuce sa na IP adresu

similar documents