güneş sistemi

Report
Yıldız, yoğun ve ışık saçan bir plazma küresidir.
Biraraya toplanan yıldızların oluşturduğu
gökadalar görünür evrenin hâkimidir. Günışığı
dahil olmak üzere Dünya üzerindeki erkenin
(enerji) çoğunun kaynağı, bize en yakın yıldız
olan Güneş'tir. Diğer yıldızlar, Güneş’in ışığı
altında kalmadıkları zaman yani geceleri
gökyüzünde görünürler. Yıldızların parlamasının
nedeni çekirdeklerinde meydana gelen
çekirdek kaynaşması (füzyon) tepkimelerinde
açığa çıkan erkenin yıldızın içinden geçtikten
sonra dış uzaya ışınım (radyasyon) ile
yayılmasıdır
Kuyruklu yıldızların diğer gökcisimlerinden
farklı ve gizemli şekilleri,aniden ortaya çıkıp
bir süre sonra yok olmaları,onların tarih
boyunca insanlar tarafından Tanrıların
habercileri olarak algılanmalarına yol
açmıştır.Onların ölüm ve felaket habercileri
olduklarına,kuraklık,sel,açlık gibi büyük doğal
afetlerin ve salgın hastalıkların hatta her iki
dünya savaşının da o sıralarda görülen
kuyruklu yıldızlardan kaynaklandığına
inanılmıştır.

similar documents