6_2_BIO_11 - Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Report
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor
Číslo materiálu
Mgr. Eva Vojířová
6_2_BIO_11
Datum vytvoření
10.2.2013
Druh učebního materiálu
Prezentace
Ročník
Anotace
Klíčová slova
Prima, sekunda - NG
Reprodukční orgány rostlin - plody
Plody, rozdělení plodů
Vzdělávací oblast
Biologie
Očekávaný výstup
Student zná stavbu a význam plodů, umí je zařadit do skupin
Zdroje a citace
JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 80-7182-050-4. (Obr. 5)
Internetové materiály
Reprodukční orgány
rostlin
Plody
Pomůcky
•
•
•
•
•
preparační souprava
preparační miska
nůž
Petriho miska
plody rostlin (rajče, pomeranč, okurka, jahoda,
jablko, třešeň, šípek, lusk hrachu, obilka)
Postup
1. Jednotlivé plody si podrobně prohlédněte a
zaznamenejte jejich barvu, tvar a velikost.
2. Na preparační misce proveďte nožem podélný řez
šípkem, jahodou, rajčetem, obilkou a jablkem.
3. Na preparační misce proveďte nožem příčný řez
pomerančem, třešní (opatrně na pecku) a okurkou.
4. Rozeberte plod hrachu.
5. Pomocí obrázků se seznamte s jednotlivými
skupinami a typy plodů.
Nákres
• Zakreslete tvar jednotlivých plodů.
• Zakreslete a popište příčné a podélné řezy na
jednotlivých plodech.
• Zakreslete a popište části plodu hrachu.
Pukavé plody
Obr. 1
Nepukavé plody
Obr. 2
Poltivé plody
Obr. 3
Dužnaté plody
Obr. 4
Nepravé plody
Obr. 5
Opakování
• Určete typ a skupinu plodů, do které patří vámi
zkoumané plody.
• Vysvětlete pojmy pravé a nepravé plody.
• Podle čeho rozlišujeme plody na suché a dužnaté?
• Jaké znáte způsoby rozšiřování plodů a semen? Popište.
• Znáte nějaké útvary, které si semena či plody vytváří pro
lepší šíření?
• Vznikají plody i u nahosemenných rostlin?
• Jaký význam mají plody a semena pro člověka? Které
plody a semena jsou běžnou součástí vaší stravy?
Zdroje
JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 1998, ISBN 80-7182-050-4. (Obr. 5)
Obr. 1: www.web2.mendelu.cz [online]. [cit. 2013-02-10]. Dostupné z:
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/obrazky/organologie/plo
dy_pukave.gif
Obr. 2: www.web2.mendelu.cz [online]. [cit. 2013-02-10]. Dostupné z:
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/obrazky/organologie/plo
dy_nepukave.gif
Obr. 3: www.web2.mendelu.cz [online]. [cit. 2013-02-10]. Dostupné z:
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/obrazky/organologie/plo
dy_poltive.gif
Obr. 4: www.web2.mendelu.cz [online]. [cit. 2013-02-10]. Dostupné z:
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/obrazky/organologie/plo
dy_duznate.gif

similar documents