GIMP - animace

Report
GIMP – animace
Jednoduchá aminace
Otevřeme obrázek auta a vytvoříme 3 kopie
Jednoduchá aminace
u jedné vrstvy přidat
Filtry – Světlo a stín –
Odlesk objektivu a
odlesk umístit do
jednoho reflektoru
ˉ u druhé vrstvy totéž
s druhým reflektorem
-
Jednoduchá aminace
Zvolíme exportovat jako .gif a zaškrtneme
animaci
Jednoduchá aminace
Výsledkem je blikající obrázek
Interaktivní deformace
V GIMPu otevřeme obrázek gorily
Interaktivní deformace
V nabídce Filtry - Zkreslení
zvolíme Interaktivní
deformaci
Interaktivní deformace
V okně na záložce Animovat zaškrtněte Animovat
a zvolte počet políček (ne příliš)
Interaktivní deformace
V záložce Nastavení můžeme obrázek různě
„upravit“
Interaktivní deformace
Výsledný obrázek dáme opěr exportovat jako
Obrázek gif a zaškrtnout Jako animaci
Animace se nemusí
projevit ve všech
programech, ve
kterých lze obrázek
otevřít
Využití
Animované obrázky můžeme umístit na
internet

similar documents