20_04_Fa_DUM_výuka

Report
Označení DUM
20 - 04 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 23. 10. 2012
Předmět: Zeměpis
Tematický celek: Evropa – státy na Apeninském poloostrově
Očekávaný výstup: Charakterizuje jednotlivé státy Evropy. Porovnává a hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti Evropy.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o státech Evropy.
Součástí výuky budou i vlastní prezentace žáků na jednotlivé státy Evropy.
Klíčová slova: Evropa, Itálie, Vatikán, San Marino
STÁTY NA APENINSKÉM POLOOSTROVĚ
Obr. 1
KRAJINA
• STÁTY: Itálie, Vatikán, San Marino
• MOŘE: Jaderské, Jónské, Středozemní,
Tyrhénské, Ligurské
• ZÁLIVY: Tarentský, Janovský
• OSTROVY: Sicílie, Sardinie, Liparské, Elba
• POHOŘÍ: Alpy, Apeniny
• NÍŽINY: Pádská
• ŘEKY: Pád, Tibera
• SOPKY: Vesuv, Etna, Stromboli, Vulcano
APENINSKÝ POLOOSTROV - krajina
Obr. 2
ITÁLIE
VLAJKA
Obr. 3
ÚZEMÍ
Obr. 4
ITÁLIE
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 300 000 km2
• Počet obyvatel: 58 000 000
• Hlavní město: Řím (Roma), (2 700 000)
• Státní zřízení: republika
• Úřední jazyk: italština
• Měna: Euro
• Hlavní náboženství: křesťanství
• HDP: 21 400 US dolarů
• Itálii patří Sicílie a Sardinie
HOSPODÁŘSTVÍ
• TĚŽBA: mramor, sůl, ropa a zemní plyn
• PRŮMYSL: STROJÍRENSKÝ – auta FIAT (Turín),
(Lamborghini, Ferrari), motocykly, kola
- ELEKTROTECHNICKÝ – chladničky a pračky
- POTRAVINÁŘSKÝ – pizza, pasta = těstoviny,
sýry - parmazán, víno (2. v Ev.), parmská šunka
- ODĚVNÍ a OBUVNICKÝ – Milán
- CESTOVNÍ RUCH – moře, hory, památky
• ZEMĚDĚLSTVÍ: Pádská nížina a J - obilí, cukrová řepa,
víno, rajčata, tabák, olivy, citrusy, ovoce, RYBOLOV
OBYVATELSTVO
• VELKÁ MĚSTA: Milán (MILANO), Turín
(TORINO), Janov (GENOVA), Neapol (NAPOLI),
Benátky (VENEZIA)), Florencie (FIRENZE),
Bologna, Palermo
• PAMÁTKY: Koloseum v Římě, Šikmá věž v Pise
ITALSKÁ MĚSTA
Obr. 5
VATIKÁN
VLAJKA
ÚZEMÍ
Obr. 6
Obr. 7
MĚSTSKÝ STÁT VATIKÁN
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 0,44 km2
• Počet obyvatel: 400 - 900
• Hlavní město: Vatikán – městský stát
• Státní zřízení: církevní (teokratický) stát v čele s
papežem
• Úřední jazyk: latina, italština
• Měna: Euro
• Hlavní náboženství: světové centrum
římskokatolické církve - PAPEŽ
HOSPODÁŘSTVÍ
• Cestovní ruch: náměstí a bazilika sv. Petra,
Sixtinská kaple, knihovna, muzeum
• Vydávání mincí a známek
PLÁN VATIKÁNU
Obr. 8
SAN MARINO
VLAJKA
ÚZEMÍ
Obr. 9
Obr. 10
SAN MARINO
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 61 km2
• Počet obyvatel: 27 000
• Hlavní město: San Marino (4 500)
• Státní zřízení: republika (4. st. n. l. – nejstarší na sv.)
• Úřední jazyk: italština
• Měna: Euro
• Hlavní náboženství: křesťanství
• HDP: 20 000 US dolarů
HOSPODÁŘSTVÍ
• Cestovní ruch: turisté
• Vydávání poštovních známek
SAN MARINO - krajina
Obr. 11
PLÁN SAN MARINA
Obr. 12
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Na Apeninském poloostrově se rozkládá ………., ……….
………. a ………., který je nejmenším státem na světě.
Hlavním městem Itálie, která je ……….., je ………. .
Dalšími velkými městy jsou například ………., ………. a
………. . Itálii patří ostrov ………. a ………. .V Itálii se
vyrábějí auta značky ………. . Významný je zde také
potravinářský průmysl s typicky italskou ……….,
těstovinami = ………., sýrem ………. a vínem. Vatikán je
………. stát v čele s ………., který se nachází v ………. .
………. ……… se stejnojmenným hlavním městem je
………., zdrojem příjmu je zde ………. ………. a vydávání
………. ………. .
OPAKOVÁNÍ – správné řešení
Na Apeninském poloostrově se rozkládá Itálie, San
Marino a Vatikán, který je nejmenším státem na světě.
Hlavním městem Itálie, která je republikou, je Řím.
Dalšími velkými městy jsou například Milán, Neapol a
Turín. Itálii patří ostrov Sicílie a Sardinie. V Itálii se
vyrábějí auta značky Fiat. Významný je zde také
potravinářský průmysl s typicky italskou pizzou,
těstovinami = pastou, sýrem parmazánem a vínem.
Vatikán je církevní stát v čele s papežem, který se
nachází v Římě. San Marino se stejnojmenným
hlavním městem je republikou, zdrojem příjmu je zde
cestovní ruch a vydávání poštovních známek.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
JEŘÁBEK,M., ANDĚL,J., PEŠTOVÁ,J., KASTNER,J. Zeměpis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň,
Fraus 2006
LORENC,P. Největší světadíl na Zemi, Praha, Moby Dick 1998
BROŽKOVÁ,H., JIRASEK,J., LIBOVICKÁ,L., PONOCNÁ,M., ŘAPKOVÁ, M., ROČKOVÁ, I., Velká encyklopedie zeměpisu, Praha,
Svojtka 2003
Evropa sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia , Praha, Kartografie 2006
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://3.bp.blogspot.com/_v6Nw4jF_Klc/TGoXtblh4KI/AAAAAAAAAT0/qqiu5DgjE1k/s1600/20100426111732eSuSa.jpg
>[cit. 2012-10-22]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://www.miras.cz/images/mapy/obecna.gif> [cit. 2012-10-22]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://www.mapsofworld.com/images/world-countries-flags/italy-flag.gif> [cit. 2012-10-22]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/images/italy_map.gif> [cit. 2012-10-22]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://img.topky.sk/cestovky/big/42250.gif/mapa-taliansko.gif> [cit. 2012-10-22]
Obr. 6 Použitý zdroj:<http://www.mapsofworld.com/images/world-countries-flags/vatican-city-flag.gif> [cit. 2012-10-22]
Obr. 7 Použitý zdroj:<http://www.rome.info/vatican/map/mapvatican.gif> [cit. 2012-10-22]
Obr. 8 Použitý zdroj:<http://www.vaticanjewelry.com/files/3473282/uploaded/vaticanmap.jpg> [cit. 2012-10-22]
Obr. 9 Použitý zdroj:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_San_Marino_(bordered).svg/800pxFlag_of_San_Marino_(bordered).svg.png> [cit. 2012-10-22]
Obr. 10 Použitý zdroj:<http://3.bp.blogspot.com/-js3RpIRlDRo/Tt0a8trheUI/AAAAAAAAG3g/hIdTEonl0Ac/s1600/san-marino_map.gif
> [cit. 2012-10-22]
Obr. 11 Použitý zdroj:<http://www.musicaficta.org/masingers/immagini/fotosanmarino/SanMarino1.jpg> [cit. 2012-10-8]
Obr. 12 Použitý zdroj:<http://www.merriam-webster.com/maps/images/maps/sanmarin_map.gif> [cit. 2012-10-22]

similar documents