Rakuhingamine

Report
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
Tartu Ülikool
Mida teame?
• Milleks vajab organism hapnikku?
• Kuidas toimub organismis hapniku ja
süsihappegaasi transport?
• Mis on rakuhingamine?
• Mis toimub glükoosi aeroobsel lagundamisel?
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
2
Mida teada saame?
• Kuidas toimub rakuhingamine?
• Mis toimub
– glükolüüsil,
– tsitraaditsüklis,
– hingamisahela reaktsioonides?
• Mis on rakuhingamise
tulemuseks?
• Rakuhingamist tutvustav video:
https://www.youtube.com/watch?v=-Gb2EzF_XqA
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
3
Original by
Louisa
Howard
Rakuhingamise etapid
• Rakuhingamine koosneb kolmest protsessist:
– glükolüüs,
– tsitraaditsükkel,
– hingamisahela reaktsioonid.
• Need kolm etappi saab kokku võtta summaarse
võrrandiga:
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
4
Glükolüüs
C6H12O6
2 C 3H 4O 3
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
5
Glükolüüs
• Osaleb vesinikukandja
koensüüm
NAD ehk nikotiinamiidadeniindinukleotiid.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
6
Tsitraaditsükkel
CO2
2 C 3H 4O 3
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
7
Tsitraaditsükkel
• Tulemuseks 16 H+, 6 NADH2,
2 FADH2, 2 ATP, 2 CO2
• Osalevad vesiniku kandja
koensüüm NAD ja vabanenud
elektronide ja vesiniku kandja
koensüüm FAD ehk
flaviinadeniindinukleotiid.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
8
Hingamisahela reaktsioonid
• Mitokondri sisemembraani sopistustes
• Vajavad hapnikku
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
9
Hingamisahela reaktsioonid
• Tekkinud energia salvestatakse ATP
molekulidesse.
• Kokku sünteesitakse 34 ATP molekuli.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
10
Rakuhingamise tulemus
• CO2 liigub verre ja eemaldatakse organismist
väljahingamisel.
• Ühe glükoosimolekuli lõhustamisel on võimalik
saada maksimaalselt 38 ATP molekuli.
• Reaalselt saab toota vaid 29–30 ATP molekuli.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
11
Ülesanne
• Millised protsessid toimuvad
rakuhingamise käigus?
• Selgitage, mida tähendab väide, et
mitokonder on organismi jõujaam.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
12
Loe lisaks
• Mis teeb taimest taime? (Pappel, 2011)
http://novaator.ee/ET/loodus/mis_teeb_taimest_taime/
• Alkohol lõhub raku jõujaamad (Pappel, 2014)
http://novaator.ee/ET/meditsiin/alkohol_lohub_raku_jouja
amad/
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
13
Kokkuvõte
• Glükolüüsil lõhutakse glükoos kaheks
kolmesüsinikuliseks ühendiks.
• Tsitraaditsüklis lagundatakse kolmesüsinikulised
ühendid süsinikdioksiidiks.
• Hingamisahelas kasutatakse ära hapnik ja
salvestatakse tekkinud energia ATP molekulidesse.
• Rakuhingamise tulemusena tekib süsihappegaas,
vesi ja maksimaalselt 38 ATP-d energiat.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
14

similar documents