D-Sayılar - İlkokuma.com

Report
XX.
Yüzyıl
lll - B
Vl. Cadde
Onluk sayma sisteminde kullandığımız 10 rakam
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) dışında zaman zaman başka rakamlar
da kullanmaktayız.
Örneğin :
1. lll – A Sınıfı ile lll – B Sınıfı geziye gidecek.
2. 12. X. 2005 tarihinde İstanbul’a gitti.
3. Osmanlı padişahlarından lV. Murat’ın hayatını okudum.
4. XX. Yüzyılda teknolojik gelişmeler çok daha hızlandı.
Yukarıdaki cümlelerde kullanılan rakamlara Romen
Rakamları denir.
Romen ( Roma) Rakamları günümüzden
çok önceleri Romalılar tarafından bulunup
kullanıldığı için bu adı almıştır.
Bazı saatlerin rakamlarında, sınıflarımızın adlarının yazılı olduğu tabelalarda,
günün tarihini belirten yazılarda Romen
rakamlarını halen kullanmaktayız.
Romen Rakamlarının Yazılışları ve Okunuşları
l
ll
lll
lV
V
Vl
Vll
Vlll
lX
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Xl
Xll
Xlll
XlV
XV
XVl
XVll
XVlll
XlX
XX
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Romen Rakamlarının Yazılışları ve Okunuşları
l=1
Vl = 6
Xl = 11
XVl = 16
ll = 2
Vll = 7
Xll = 12
XVll = 17
lll = 3
Vlll = 8
Xlll = 13
XVlll = 18
lV = 4
lX = 9
XlV = 14
XlX = 19
V=5
X = 10
XV = 15
XX = 20
Onluk sistemde 10 tane rakam kullanılırken Romen
Rakamlarında 7 tane rakam kullanılmıştır.
l=1
V=5
L = 50
C = 100
M = 1000
X = 10
D = 500
Romen Rakamlarının Yazılışları
1. l ve X rakamları yan yana en fazla 3 defa tekrarlanır.
l
ll
lll
X
XX
1
2
3
10
20
XXX
30
2. V ve X rakamlarının soluna en fazla 1 rakam yazılıp
çıkarılarak yeni sayılar yazılabilir.
lV = 5 - 1 = 4
lX = 10 – 1 = 9
İşte size güzel bir soru :
Yalnız bir çöpün yerini değiştirerek eşitliği sağlayınız.

similar documents