Güvenlik ağları

Report
Yükseklik nedir?
Yükseklik; adım atarak çıkamayacağımız yerler olarak tanımlanabilir. Yüksekten
düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma riskidir.
İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da bir insanın denge noktası ikinci bel
omurudur.Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.
İSTATİSTİKİ VERİLER
İş kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda ikinci sırayı,
ölümlerde ise birinci sırayı yüksekten düşmeler almaktadır.
Yüksekten düşmelerdeki ölüm olasılığı diğer faaliyetlerden daha
fazladır.
Yükseklik farkı gözetilmeksizin, düşme sonucu yaralanma riskiyle
karşı karşıya olan tüm çalışanlar için gerekli güvenlik önlemlerinin
alınması zorunludur.
OSHA* verileri 3,4m üzerinde çalışırken düşen
insanların
%85’inin
hayatını
kaybettiğini
göstermektedir.
*Occupational Safety and Health Administration(Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı)
İNSANLAR NEDEN DÜŞERLER?
Düşmenin direkt nedenleri;
•Bir seviyeden diğer bir seviyeye geçme,
•Boşluklar, şaftlar ve korumasız delikler,
•Çalışma platformlarının taşıma güçleri,
•El tutunma noktalarının zayıflığı,
•Yüzeylerin kayganlığı,
•Uygunsuz ayakkabı ve çizmeler,
•Merdivenleri yanlış kullanma,
•Yumuşak zeminler,
•Kötü hava şartları,
•Ekipmanların çarpması (iskele, merdiven vb.),
•Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanılmaması.
İNSANLAR NEDEN DÜŞERLER?
Düşmenin kök nedenleri;

Bilgi eksikliği,

Yanlış personel ataması,

İş Güvenliği Kurallarının Uygulanmaması,

Mühendislik eksikliği,

Güvensiz çalışma yöntemleri.

Yetersiz kişisel koruyucu donanım,

Kalitesiz ve yetersiz malzeme-ekipman kullanımı,

Yetersiz kontrol ve bakım programı,
NERELERDEN DÜŞERİZ?
•Merdivenler,
•Döşeme kenarları,
•İskeleler,
•Dar alanlar,
•Çatılar,
•Zemin boşlukları,
•Kazı alanları,
•Konteynırların üstü,
•Araçların üstü (vagon, tır, kamyon vb...)
•Aynı zemin,
•Platformlar,
•İstif yapılan malzemelerin üstü,
•Kirişler, kolonlar...
Korunma Yöntemleri
Yüksekte çalışma sonucu oluşabilecek düşmelerin önlenmesi için
aşağıdaki yol ve yöntemler izlenmelidir:
Tek yöntem yükseğe çıkmak olmadıkça yüksekte çalışma
yapılmamalıdır…
•Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni;
1-Tehlikelerin ortadan kaldırılması, (Riskleri kaynağında yok etmeye
çalışmak)
2-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek, (İkame)
3-Mühendislik önlemlerini uygulamak;
• Otomasyon, • Tecrit,(ayırma) • Uzaklaştırma,
• Havalandırma, • Ergonomik yaklaşımlardan yararlanma.
-Alınan bu önlemlere rağmen riski kabul edilebilir düzeylere düşüremiyorsak;
4-İdari önlemler-Güvenlik ve sağlık İşaretleri
• Çalışma süreleri, • İşyeri düzeni, • Eğitim ve Öğretim,
• Planlı bakım-onarım • Mental riskler,monotonluk,iletişim • Denetim-Disiplin,
5-SON ÇARE ,
• Kişisel koruyucu donanımlar; • Temin • Kullandırma .
Yüksekte Çalışmada Korunma Yöntemleri
Düşmeyi Durdurucu ve Önleyici Sistemler:
1- Korkuluklar
2- Kapamalar
3- Güvenlik ağları
(Pasif sistemler)
4- İkaz bantları, bariyerler
5- Mobil çalışma platformları
6- Kişisel Koruyucu Sistemler
(Aktif sistemler)
Düşmeyi Durdurucu Sistemlerden
Güvenlik Ağları:
•Güvenlik ağları; büyük ve yüksek binaların, çatıların, köprülerin, hareketli yapı
iskelelerinin, açık inşaatların yapıldığı çalışmalarda, 7 metre ve daha
yüksekten insanların veya malzemelerin düşmeleri halinde düşme engelleyici
ve tutucu görev yapan sistemlerdir.
•Güvenlik ağları poliamid, polyester veya polipropilen gibi malzemelerden ve
kullanım alanlarına göre 3-8 mm çap aralığında halatlarla ve 5x5cm-15x15 cm
göz aralığında üretilmiş olmalı.
Düşmeyi Durdurucu Sistemler
Güvenlik Ağları:
•Güvenlik ağları mümkün olduğu kadar çalışma alanına yakın kurulmalıdır.
•Güvenlik ağlarının, kullanımdan önce düşme testleri (180 kg’lık kum torbası
kullanılarak) yapılmalı ve onaylanmış olmalıdır.
•Her gün gözle, haftada bir yazılı olarak kontrol edilmelidir.
•Ağ üzerine düşen malzemeler zaman geçirmeden toplanmalıdır.
(en geç bir sonraki mesai başlangıcına kadar).
Düşmeyi Durdurucu Sistemler
Güvenlik Ağları taşma mesafesi:
Ağın dış kenarına olan
minimum yatay mesafe
Çalışma alanı altındaki dikey
mesafe
Güvenlik Ağı Kurulumunda Hangi Noktalara Dikkat Edilmelidir?
• Sadece testi yapılmış, standartlara uygun(TS-EN 1263-1) üretilmiş ve
yapısında herhangi bir kusur bulunmayan hasar görmemiş koruma
ağları kullanılmalıdır.
• Güvenlik ağlarının montajı yapılırken, sadece mukavemeti yeterli yapı
bölümlerine sabitlenmelidir.
• Güvenlik ağlarının kullanımı ile ilgili bilgilere ulaşabilmek için güvenlik
ağı kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulmalıdır.
Güvenlik Ağı Konsolu kurulumu:
Sistem 1; Platformların cephede monte edilecekleri yerler önceden belirlenir ve
montaj plakaları bu yerlere tespitlenir. Eğer şantiyede vinç varsa; platformlar
yerde monte edilir ve vinç yardımı ile cephede montaj plakaları ile belirlenen
yerlerine yerleştirilir.
Şantiyede vinç yoksa sistem kurulacağı katta monte edilip vinçsiz olarak ta
kurulumunu gerçekleştirmek mümkündür.
Her iki konsolu birbirine bağlamak için 6 m li borular kelepçelerle birbirlerine
bağlanır.
Ağ germe işlemi için payanda borusu yukarı kaldırılır ve üzerine ağ germe işlemi
yapılır, daha sonra halat yardımı ile tekrar uygun pozisyona getirilerek kurulum
işlemi tamamlanır.
Sistem 2; Güvenlik ağı konsolumuz ( Güvenlik Ağı Platformu Yakalama ağı ) Kat yüksekliğin 5m den yüksek olduğu şantiyeler
için uygundur. Sistem 1 e göre daha ağır, kurulumu daha zahmetli
ve vinçsiz kuruluma uygun değildir.
Yukarıdaki kesitte de görüldüğü gibi öncelikle profil ana gövde
tabliye üstünden betona sabitlenmektedir. Daha sonra tabliye
altına gelen kısım tabliye kalınlığına göre ( kiriş yüksekliği )
deliklerinden kaba ayarı yapılarak üzerinde bulunan ayar mili ile
ince ayarı yapılır ve betona sıkıştırılır. Bu şekilde tüm konsollar
sırasıyla monte edilir.
Mecidiyeköy'de yine iş kazası
BAŞKENTTE İŞ KAZASI: 17. KATTAN DÜŞEN İŞ
Torunlar Center yanındaki Mecidiyekoy likör
fabrikasının yerinde yapılan Quasar
şantiyesinde iş cinayeti yaşandı. 1 işçi düşerek
yaşamını yitirdi....
AK Parti Genel Merkez binası karşısındaki Koç-Akgül İş Kuleleri
Ticaret Merkezi inşaatında çalışan bir işçi, 17. kattan düşerek
hayatını kaybetti. Olay, Çankaya Söğütözü Caddesi yanındaki
inşaat alanı...
Gökdelenler için 5 ayda 100 kişi öldü!
Son yıllarda birbiri ardına yükselen lüks konut projelerinde hayatını kaybeden
işçi sayısı, beş ayda 100'ü buldu. Son 10 yıllık verilere göre iş kazalarının yüzde
10'u, ölümlü iş kazalarının ise yüzde 31'i inşaat sektöründe meydana geliyor.
2014 yılının ilk beş ayında gökdelen inşaatlarından düşerek hayatını
kaybedenlerin sayısı 97'ye ulaştı.
•TS-EN 1263-1 Standardı
•İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü( İPTAL)
•6331 sayılı İş Salığı ve Güvenliği Kanunu

similar documents