Slayt 1 - E-Universite

Report
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Yrd. Doç. Dr. Esra ALBAYRAKOĞLU
NKÜ Kurumsal Koordinatörü
GENEL BİLGİLER 1

Türk ve yabancı yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim elemanı değişimi

Tüm dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsar

Karşılıksız burs imkânı (gidecek öğrenciye burs/ gelecek

öğrenciye burs ve sağlık sigortası & gidecek öğretim elemanına
harcırah/ gelecek öğretim elemanına harcırah ve ek ders ücreti)
Öğrenciler/Öğretim elemanları Mevlana Değişim
Programı’na katıldıktan önce/sonra diğer değişim
programlarından da faydalanabilir.
GENEL BİLGİLER 2







Diploma denklikleri tanınan yükseköğretim kurumları.
Erasmus Programı’na dâhil 33 ülke hariç.
EK PROTOKOL
Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında örgün
eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir (Ön
Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime
kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar.
Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev
yapan öğretim elemanları Mevlana Değişim Programına
katılabilirler.
Araştırma görevlileri ancak öğrenci olarak katılır.
GENEL BİLGİLER 3

YÖK Yürütme Kurulu tarafından ilan edilen ancak henüz
netleşmediği belirtilen burs miktarları (öğrenciler için):
Milli geliri 10.000$ üzerinde olan yerler için: 840 TRY
5.000-10.000$ olanlar için: 560 TRY
5.000$ doların altında kalanlar için: 420 TRY
Türkiye’ye gelecek öğrencilere verilmesi planlanan: 560
TRY
(Burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan
burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu
derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır)
(öğretim elemanları için): henüz ilan edilmedi
BAŞVURU ŞARTLARI 1
Ön lisans/lisans genel akademik not ortalaması:
2,5/4,00
 •Yüksek
lisans/doktora genel akademik not
ortalaması: 3/4,00
 •%50 dil puanı + %50 Not Ortalaması

(Mevlana öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun
öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanı)

eğitim-
Ön lisans/lisans hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri
ile yüksek lisans/doktora hazırlık ve bilimsel
hazırlık öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk
yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar
BAŞVURU ŞARTLARI 2
Öğretim elemanları için yönetmelikte bir özel şart
yok, ancak beklenen iki temel şart:
•Dil düzeyi
•Programa daha önceden katılmamış olmak


Diğer
kriterler
bırakılmış
üniversitelerin
inisiyatifine
NKÜ Mevlana Ofisi’nce belirlenen ilave kriterler:
-Birim Koordinatörlerine başvuru sırası
-Öncesinde başka değişim programlarına katılma
durumu

BAŞVURU ŞARTLARI 3
Öğrenciler: en az 1, en fazla 2 yarıyıl için
(Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca burslu Mevlana Değişim Programı
öğrencisi olarak yalnız 1 kez faydalanabilir. Eğitimlerinin farklı
kademelerinde burssuz olarak katılabilir)

(Değişim süresince aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder)
(Ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi
kurumlarına ödemeye devam ederler; gideceği yükseköğretim
kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler)

Öğretim elemanları: 1 hafta-3 ay süreli ders verme (haftada
min. 6 saat ders)
(Öğretim elemanları, bir eğitim-öğretim yılı içinde yalnız 1 kez
programdan faydalanabilir)
BELGELER 1











ÖĞRENCİLER
•Aday Öğrenci Başvuru Formu
•Başvuru Formu
•Öğrenci Beyannamesi
•Öğrenim Protokolü
•Kabul Belgesi
•Yükümlülük Sözleşmesi
•Katılım Belgesi
•Nihai Rapor
ÖĞRETİM ELEMANLARI
•Hareketlilik Programı
•Katılım Belgesi
•Nihai Rapor
BELGELER 2




Öğrenim Protokolü’nde (3 nüsha) ders kredileri ile hangi
derslere denk sayılacağı belirlenir.
Ders yükleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları kurumlarda
aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az
olamaz (ders sayısı değil, kredisi açısından)
Denkleştirme sürecinde öğrencilerin misafir olarak
gittikleri kurumda uygulanan ders geçme notu esas.
Başarısız olunan dersin tekrarı, kayıtlı olunan asıl
yükseköğretim kurumunda gerçekleşir; varsa bütünleme
sınavına da asıl kurumda girebilirler
SÜREÇ 1




DEĞİŞİM ÖNCESİ: a) Öğrenci başvuru belgesi b) Not
çizelgesi c) Dil belgesi ç) Mevlana Değişim Programı
Öğrencisi Yükümlülük Sözleşmesi
Öğrenciyi kabul eden kurum, öğrenim protokolünün
imzalanmasından sonra, bir nüshası öğrenciye diğer
nüshası öğrencinin asıl kurumuna verilmek üzere,
Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar.
Tüm Mevlana Değişim Programı öğrencilerine Mevlana
Değişim Programı Öğrencisi Beyannamesi verilir
DEĞİŞİM SONU: öğrenci, geçirdiği eğitim dönemine
ilişkin not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai
raporunu, 15 gün içinde kurumuna teslim eder.
SÜREÇ 2

DEĞİŞİM ÖNCESİ:
Hareketliliği Planı
Mevlana
Öğretim
Elemanı
(Faaliyetler -program ve dil- ayrıntılı bir şekilde belirtilir ve bu plan her
iki kurumca onaylanır)
(Uygulanmaya başlamadan en az 15 gün önce imzacı yurtiçi Mevlana
Ofisi’ne teslim edilir)

DEĞİŞİM SONU: gidilen kurumca hazırlanan
Faaliyet Katılım Belgesi ile kendilerince hazırlanan
Öğretim Elemanı Hareketliliği Nihai Raporu,
faaliyetin tamamlanmasından sonra en geç 15 gün
içinde ilgili yurtiçi kurumlarının Mevlana Ofisi’ne
elden, posta veya eposta yoluyla teslim edilir
DENKLİK SORUŞTURMASI YAPILAN ÜNİVERSİTELER
ARNAVUTLUK
Epoka University
AZERBAYCAN
1) Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, 2) Baku State University 3) Baku Slavic University, 4) Caucasus University
5) Khazar University
BOSNA-HERSEK
1) University of Banja Luka, 2) University of Bihac, 3) University of Sarajevo 4) International University of Sarajevo
GÜRCİSTAN
1) Caucasus University 2) Tbilisi State Medical University
KAZAKİSTAN
1) Suleyman Demirel University, 2) KIMEP 3) Nazarbayev University
MOLDOVA
Universitatea Technica a Moldovei
SIRBİSTAN
University of Belgrade
ÜRDÜN
University of Jordan
PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER
ARNAVUTLUK - Epoka University
(her bir bölüm için 1 öğrenci ve 1 öğretim elemanı gidebilecek)
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Economics
Business Administration
FACULTY OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING
Computer Engineering
Civil Engineering
KAZAKİSTAN - Suleyman Demirel University
(Matematik için 2 öğrenci ve 2 öğretim elemanı; diğer bölümler için 1 öğrenci ve 1
öğretim elemanı gidebilecek)
FACULTY OF ECONOMICS
Economics
Management
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
Applied Mathematics
Pedagogical Mathematics
Computer Systems & Software
NKÜ’DE BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
22 Nisan 2013 (Pazartesi)
Öğrenci ve Öğretim Elemanları Bilgilendirme
Toplantısı
24 Nisan-3 Mayıs 2013
Birim Koordinatörlerince Başvuruların Alınması
13 Mayıs 2013 (Pazartesi) (tarih netleştirilecek)
İngilizce dil yeterlilik sınavı
15-24 Mayıs 2013
Başvuruların Değerlendirilmesi ve YÖK Raporunun
Hazırlanması
TEŞEKKÜRLER

similar documents