JEL GEÇ*RGENL*K KROMATOGRAF*S* (GPC)

Report
JEL GEÇİRGENLİK KROMATOGRAFİSİ
(GPC)
 Bu kromatografi dalı özellikle yüksek molekül
kütleli maddeleri ayırmada kullanılır.
 Dolgu maddesi olarak çapı yaklaşık 8 µm olan
gözenekli bir polimer veya silika kullanılır.
 Diğer kromatografı yöntemlerinden farklı olarak
analizi yapılan dolgu maddesinin gözenekleri
arasında kimyasal veya fiziksel etkileşme olmaz.

Kolon, jel boncuklar ile doldurulur.
 Karışımı içeren tampon, kolondan geçirilir.
 Küçük moleküller, jel boncuklar arasındaki boşluklara girdiği için kolondan geç
çıkarken,
 Büyük moleküller, jel boncuklar arasındaki boşluklara giremediği için kolondan hızlı bir
biçimde sürüklenerek, önce çıkmaktadır.
CİHAZIN BÖLÜMLERİ
 Pompa: Görevi çözücü maddeyi sabit bir
basınçla sisteme vermektir.
 Enjeksiyon Valfi: Örnek çözeltisinin hareketli
faza karışmadan sisteme verilmesini sağlar.
 Kolon: Molekül büyüklüğüne göre
ayırım yapacak olan sabit fazı içerir.
 Dedektör: Çıkan polimerin miktarını belirler.
Örnek olarak ışık saçılımı , UV , kütle gibi
dedektörler kullanılabilir.
VERİ ANALİZİ
 Molekül ağırlığı birbirine yakın olan polimerler tek pik olarak çıkarlar.
 Farklı çıkan pikler farklı zincir uzunluklarına sahip polimerlerin olduğunu
gösterir.
 Molekül ağırlığı dağılımının az olması pikin keskinliğini, çok fazla olması pikin
yayvanlaşmasını gösterir.
Uygulanması
Jel kromatografisi polimer maddelerde:
 Polidispersite indeksi bulunması
 Molekül büyüklüğü hesaplanması
 Vizkozite analizi
 Molekül ağırlığı tayini gibi analizlerde kullanılır.
Hazırlayanlar
İLKAN TAŞ
SARPER KAYAALTI
MERT İSKURT
TEŞEKKÜRLER…

similar documents