Aort koartasyonu sonras*nda geli*en geç komplikasyonlar*n TEVAR

Report
o İlk hasta 53 yaşında erkek
o 3 yıl önce KAH tanısıyla PTCA – 3 adet
stent uygulanıyor.
o Ayrı seansta 2 kez koartasyona balon
dilatasyon yapılıyor ve başarısız olduğu
bildiriliyor.
o Sırt ağrısı, kladikasyo, yüksek tansiyon
o Kontrastlı toraks BT – ciddi koartasyon,
koartasyon sonrasında anevrizmatik
dilatasyon ve infrarenal aortaya kadar
devam eden tip 2 diseksiyon
o İkinci hasta 55 yaşında erkek
o 25 yıl önce koartasyon tanısıyla opere
(hangi tip onarım yapıldığı bilinmiyor)
o Çarpıntı, göğüste sıkıntı, ses kısıklığı
o Kontrastlı toraks BT – arkustan başlayan
sol subklavyeni de içine alan en geniş
yerinde 69mm çapa ulaşan anevrizma,
anevrizma içinde diseksiyon flebi

similar documents