Geologia - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu

Report
GEOLOGIA
studia magisterskie
Instytut Nauk Geologicznych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński
Geologia studia II stopnia
Specjalizacje:
• Geologiczno – poszukiwawcza
• Mineralogiczno – petrologiczno – geochemiczna
• Stratygraficzno - mikropaleontologiczna
http://www.ing.uj.edu.pl/ absolwent
Kariera naukowa w instytutach
badawczych i uczelniach
60% kadry naukowej ING PAN
oddział w Krakowie
to absolwenci ING UJ
Marek Szczerba
Irena Jerzykowska
Specjalizacja
stratygraficzno- mikropaleontologiczna
mgr Luiza Malina
Pracuję w firmie Geokrak na stanowisku geolog – specjalista mikropaleontolog.
Pracuję w serwisie określającym zawartość gazu w węglach i łupkach
w wierceniach w kraju i zagranicą.
Specjalizacja
mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna
dr Ewa Burwicz
Od 2012 prowadzę samodzielny projekt badawczy dla Statoil.
Praca ta wiąże się z wieloma wyzwaniami, wyjazdami i współpracą z
naukowcami z całego świata.
A wszystko zaczęło się od wykładu z geologii morza w Instytucie Nauk
Geologicznych UJ, na którym po raz pierwszy usłyszałam o hydratach
gazowych... Polecam serdecznie studia w ING UJ.
Specjalizacja geologiczno - poszukiwawcza
Michał Matysik
Jestem zatrudniony jako post-doc na King Fahd University of Petroleum and Minerals
(KFUPM) w Arabii Saudyjskiej.
Uczestniczę w projekcie rekonstrukcji warunków sedymentacji mioceńskich wapieni
ryftu M. Czerwonego. Wykonuję pracę, która sprawia mi ogromną przyjemność,
mieszkam nad Zatoką Arabską.
Wykształcenie zdobyte w ING UJ stanowi bardzo dobrą podstawę przyszłej kariery
geologa na całym świecie.
http://www.ing.uj.edu.pl/absolwent/rekomendacje

similar documents