Protestantism, ortodoxi och katolicism

Report
Protestantism, ortodoxi och
katolicism
• Under det första årtusendet var kyrkan
odelad. Alla tillhörde samma kyrka
• Efter ökade spänningar mellan öst och väst
(från det gamla romerska riket) splittrades
kyrkan 1054.
Katolicism
• Katolsk betyder ”allmän”, dvs den är till för alla
• En grundsten i tron är Katekesen – en bok som
förklarar det viktiga i den katolska tron
• Tillber helgon, t ex Jungfru Maria (Jesus mor).
Helgon är personer som gjort oförklarliga,
goda saker i sitt liv. De kan ge kraft åt oss idag.
Katolicism
• Sju sakrament – Dop, konfirmation, nattvard,
bikt, giftermål, prästvigning, sista smörjelsen
• Sakrament är heliga handlingar som ger oss
styrka.
• Munkar och nunnor är inte ovanliga. De viger
sitt liv åt Gud.
Katolicism
•
•
•
•
Äldsta kristendomen
Påven är högsta ledare.
Nuvarande påve är Benedictus XVI
1929 grundades Vatikanstaten, den katolska
kyrkans eget land
Katolicism
• I Sverige blev katoliker landsförvisade, utkörda
från landet, under reformationen (Gustav
Vasas kamp för att införa protestantismen i
Sverige). Därför har den aldrig blivit stor i vårt
land.
Ortodoxi
• Äldsta kristendomen (tillsammans med
katolicismen)
• Har också påve, men det kallas Patriark.
• Är mycket lik katolicismen
• Har samma sakrament, men kallar dem för
mysterier (helig handling som inte kan
förklaras av människan)
Ortodoxi
• Genomför dop, konfirmation och första
nattvarden på samma gång.
• Man menar att man är den ursprungliga
kristendomen. Ortodox betyder `den sanna`
eller `den rätta`.
Protestantism
• Uppstod på 1500-talet när Martin Luther
spikade upp sina 95 teser på en kyrkport i
Wittenberg.
• Detta var 95 saker som Luther ansåg att
kyrkan måste förändra för att följa Guds vilja.
• Han blev motarbetad, bannlyst och
mordhotad av den katolska kyrkan
Protestantism
• Människan kan bli frälst (räddad) av Gud, men
bara genom en tro som är stark och rätt,
menade Luther. Den katolska kyrkan hade
menat att man kunde köpa sig till frälsning
(avlat)
• Bibeln i centrum – de saker kyrkan ska göra
eller tro på måste gå att finna i Bibeln. Annars
ska man överge det
Protestantism
• Luther ville inte bryta sig ur den katolska
kyrkan, han ville reformera (förändra) den.
• Den katolska kyrkan tog avstånd från honom
och tvingade fram att han bröt sig ur kyrkan
eller att han tog tillbaka det han sagt. Luther
bröt sig ur.
Protestantism
• Erkänner inte påven. Varje människa har
möjlighet till direktkontakt med Gud, behöver
ingen påve eller präst till detta.
• Har två sakrament – de enda som går att finna
i Bibeln – dop och nattvard
• Tillåter kvinnliga präster och homosexuellas
”vigsel”
Protestantism
• Firar samma högtider som Katolska och
Ortodoxa kyrkan – jul, påsk, mm
• Firar INTE helgondagar

similar documents