pingstkyrkan adam almin

Report
PINGSTKYRKAN
Av Almin, Linus, Adam, Roni och William
I pingstkyrkan
praktiserar man
troendedop alltså
dop av människor
som är någorlunda
vuxna och själva valt
att de vill vara kristna.
Det finns ingen
överordnad biskop.
Det är 830000
Medlemmar i
pingströrelsen.
Pingst kommer från det grekiska språket som
betyder den femtionde. Pingströrelsen växte fram
ur Helgelserörelsen i USA i mitten av 1800-talet och
kom med hjälp av den norske pastorn.
Pingströrelsen är en gemenskap av 463
frikyrkoförsamlingar som tillsammans utgör den
största svenska pentekostalaförsamlingsrörelsen
och är ett av Sveriges större frikyrkosamfund.
Namnet gavs rörelsen av media under dess första
frambrytningstid på tidigt 1900-tal. Detta med
hänvisning till rörelsens betonande av
händelserna på den första pingstdagen, då
lärjungarna enligt Apostlagärningarna kapitel 2
för första gången fylldes av den Helige Ande och
då blev frimodiga, profeterade på olika tungomål
och lät underverk ske.
Rörelsen betonar att troende kristna även
idag kan få personlig erfarenhet av Gud
genom andedop, och få del av andliga
nådegåvor och andens frukter.
Pingstväckelsen liknar eller är en del av den
karismatiska rörelsen, som är mer sentida
och har gett upphov till flera nya samfund,
men även är en rörelse inom flertalet äldre
kristna samfund.
Källor:
http://www.learning4s
haring.nu/pingstrorelse
n-214882.html
http://sv.wikipedia.org
/wiki/Pingst

similar documents