PowerPoint-præsentation

Report
EU’s
klimapolitik
Dagens program
1.
2.
3.
4.
5.
EU og de internationale forpligtelser
Handel med CO2-kvoter
Aktører
Energi
Overordnede spørgsmål
1. EU’s internationale forpligtelser
FN-konvention (1992)
• Rammeaftale
Kyoto-protokol (1997)
• Vedtaget på FN’s international klimatopmøde (COP) i Kyoto
• Industrilandene skal reducere udslip af CO2 (EU 8% inden
2012)
• U-lande ingen forpligtelser
• USA, Kina og Indien ikke forpligtet af aftalen
• Forlænget til 2020
2. Handel med CO2-kvoter
• Kyoto-aftalen
• Markedsbaseret system
• Målet at gøre udledning dyrere
• Nedbringes udledningen af CO2?
• Alternativer?
3. Aktører
Kommission
Ministerråd
Parlament
EF-Domstol
3. Aktører
Medlemslandenes ministre
• Topmøder i Rådet (statslederne)
• Møder i Ministerrådet (f.eks.
klima-ministre)
• Nationale interesser og hensyn
(Polen)
• Store uenigheder
3. Aktører
Kommissionen
• EU’s ”regering”
• Initiativret – stiller alle forslag
• Klimakommissær: Connie Hedegaard (DK)
3. Aktører
Parlamentet stemmer
• Fuld medbestemmelse på klima og miljøområdet
• Store uenigheder mellem de politiske grupper
• Enighed/ stort flertal påkrævet for at få indflydelse
3. Aktører
EU-Parlamentet 2009-2014
Frihedsgruppen
Venstrefløjs- (EFD)
Konservative
gruppen
4%
EU-kritikere
(GUE/NGL)
(ECR)
5%
7%
Grønne
(Greens/EFA)
8%
Liberale (ALDE)
11%
Uden for
gruppe
4%
Konservative
(EPP)
36%
Socialdemokrat
er (S&D)
25%
3. Aktører
Høringssvar og lobbyisme
• Energisektoren
• Transportsektoren
• Industrien
• Grønne organisationer
• Forbrugerorganisationer
4. Energi
• EU afhængig af fossile brændstoffer, heraf 54%
importerede (2011)
• Satse på egen vedvarende energi i fremtiden?
• Stridighed om støtte til vedvarende energi
(konkurrenceforvridende)
• Stridighed om alternative energikilder
4. Energi
Alternativ energikilde: skifergas
• Lav CO2-udledning (gas)
• Klimamæssigt potentiale
• Uafhængighed af kul og olie
trækker
• Selve udvindingen forurener
(kemikalier)
4. Energi
Alternativ energikilde: Atomkraft
• Lav CO2-udledning, stort potentiale
• Dyrt og besværligt at bygge
• Risikabelt?
4. Energi
Alternativ energikilde: biobrændstof
• Fremstillet af majs, hvede, rapsolie
etc.
• Mål: 10 procent af bilernes
brændstof i 2020
• Betragtes som klima-neutralt
• Kritiseret for ikke at være CO2neutralt (fældning af træer og
planter)
Overordnede spørgsmål
• Marked eller regulering?
• Økonomisk krise versus finansiering af klimaindsats?
• Vækst versus klimaforandringer?
• Eller grøn vækst og grønne arbejdspladser?
EU-Netværket
Dette undervisningsmateriale er produceret af
Oplysningsforbundet DEO i december 2013 med støtte fra
Europa-nævnet

similar documents