Sveriges fem minoritetsspråk_HE

Report
SVERIGES FEM
MINORITETSSPRÅK
Hel
meänkieli
romani chib
jiddisch
samiska
finska
Helena Eriksson, Mälarstrandskolan 2009
5 MINORITETSSPRÅK
Minoritet betyder mindre tal eller den mindre andelen av något.
Ofta används ordet minoritet om en folkgrupp i ett land, till exempel samerna i
Sverige som utgör en mindre och avgränsad del av befolkningen.
• De fem nationella minoriteterna får särskilt skydd och stöd av staten.
• Folket har vissa rättigheter att använda sitt språk i Sverige och få undervisning på det.
• De har bott i Sverige under en lång tid.
• De har en gemensam religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och vill behålla den egna
identiteten.
• De har också en annan sak gemensamt – de har alla upplevt utanförskap och
diskriminering från staten och samhället.
• Språken har talats oavbrutet i Sverige under en lång tid och de är egna språk – inte
dialekter.
• Att de blev nationella minoriteter år 2000 innebär att de nu ses som en del av det svenska
kulturarvet.
VILKA PRATAR DE HÄR SPRÅKEN?
Språk
samiska
meänkieli
romani chib
jiddisch
finska
Grupp
samer
tornedalingar
romer
judar
sverigefinnar
ROMANI CHIB
…talas framför allt i Europa, men även i andra delar av världen, som Sydamerika, Nordamerika,
Australien och Sydafrika.
…har sina rötter i Indien.
…finns i flera olika varianter, så kallade varieteter. Några av de vanligaste är kaale, kalderasch, lovari,
tjurari, sinto, arli, bulgari och gurbet.
Visste du att…
…orden jycke, tjej, lattjo, pröjsa, stålar och vischan är några av flera svenska ord som är hämtade från
romani chib?
romani chib
Några ord på romani chib (kaale)
Romernas flagga
Det gröna fältet står för jorden och
det blå fältet symboliserar himlen.
Det röda hjulet med många ekrar är
influerat av den indiska flaggan och
markerar romernas indiska ursprung.
Hej!
Välkommen
Korv med bröd
Godis
Biobiljett
Farfar, morfar
Farmor, mormor
Tack
Varsågod
Tsihko diives!
Saste aven!
Goi pe maro
Gulipi
Cinematiketo
Papo
Mami
Bargavav, Palikerav
Ah tschiko!
MEÄNKIELI
… kallades tidigare tornedalsfinska.
…talas i svenska Tornedalen och Malmfälten, främst i kommunerna Haparanda, Övertorneå, Pajala,
Kiruna och Gällivare.
…har historiskt en stark geografisk tillhörighet och har därför ett starkare skydd än de officiella
minoritetsspråken jiddisch och romani chib. I kommunerna Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna och
Gällivare kan man därför använda meänkieli i kontakter med myndigheter och domstolar och få
förskole- och äldreomsorg på meänkieli.
…är nästan identisk med de finska dialekterna öster om Torne älv.
…är ett finskt-ugriskt språk, närmast besläktat med finska
…har numera svenska ord inlånade för moderna företeelser.
…talas i hela Norrbotten av ca 75 000 personer.
Några ord på meänkieli
meänkieli
Tornedalsflaggan
(Meänflaku på meänkieli)
Färgerna är hämtade från Sveriges och
Finlands flaggor. Färgerna representerar
också den klargula solen, den vintervita
nejden eller en snövit älv och den
sommarblå himlen.
Barn
Bil
Öga, näsa, mun
Dansa
Skidor
Ren
Usch
Potatis
Telefon
Kläppi
Piili
Silmä, nokka, suu
Tansata
Sivakat
Poro
Huija
Pottu
Telefooni
SAMISKA
…talas i norra Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland. Området där samerna lever
kallas Sàpmi.
…har historiskt en stark geografisk tillhörighet och har därför ett starkare skydd än de officiella
minoritetsspråken jiddisch och romani. I kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna kan
man därför använda samiska i kontakter med myndigheter och domstolar och få förskola och
äldreomsorg på samiska.
…finns i flera olika varianter, så kallade varieteter. Man delar in samiskan i östsamiska, centralsamiska
och sydsamiska.
samiska
Visste du att…
… samiskan har flera hundra ord för att beskriva renars ålder, färg, kroppsbyggnad och horn?
Några ord på samiska
Samernas flagga
(Sápmi har sedan 1986 en egen flagga, som
har en cirkel i mitten. Den röda halvan
symboliserar solen, och den blå symboliserar
månen. Flaggans färger, rött, grönt, gult och
blått, är de traditionella färgerna som finns
på de samiska dräkterna.
Hej
Vad gör du?
Ren
Skratta
Kärlek
Puss
Ett, två, tre
Hej då
Bures
Maid don dagat?
Boazu
Boagustit
Ráhkisvuohta
Cummá
Okta, guokte, golbma
Mana dearvan
JIDDISCH
Omkring 4 000 svenskar talar och förstår i dag jiddisch. För många jiddischtalande i Sverige är det inte
förstaspråk, men starkt förknippat med familjeliv och judisk kultur. Det används bland släkt och vänner
och i samband med förenings- och kulturaktiviteter.
Jiddisch har talats i Sverige sedan slutet av 1700-talet, då judar tilläts bosätta sig i Sverige. Den jiddisch
som finns i Sverige i dag är dock olika former av östjiddisch, som talats av judar som invandrat till
Sverige ungefär från 1870-talet och framåt.
jiddisch
Jiddisch är ett germanskt språk med inslag av hebreiska och slaviska språk, ett språkligt arv från tiden
för judarnas bosättning på den europeiska kontinenten under tidig medeltid. En jiddischtalare förstår
nästan alltid tyska, men det är inte säkert att det omvända gäller. Jiddisch skrivs med hebreiskt alfabet; i
dag förekommer dock även latinskt alfabet.
Några ord på jiddisch
‫שלום עליכם‬
‫זיי ַ געזונט‬
‫גוט מָארגן‬
‫מזל טוב‬
Här ovanför står det hej, hej då,
god morgon och grattis på jiddisch med
hebreiska skrivtecken.
Hej
Hej då
God morgon
Grattis
Vad heter ni?
Tack
Fotboll
Jag förstår lite
Shólem aléichem
Zai gezúnt
Gut morgn
Mazl tov (= god lycka)
Vi heist ir?
A dank
Fútbol
Ich farshtéi a bisl
FINSKA
• Finska språket har talats i Sverige under mycket lång tid. Under ca sexhundra år, fram till år 1809, var
Sverige och Finland ett och samma rike.
• Finskan tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen.
• I dag lever ca 450 000 första och andra generationens sverigefinnar i Sverige . Ungefär hälften
använder finska. De flesta flyttade till Sverige efter andra världskriget.
• Det finns ett starkt intresse hos sverigefinnar att bevara sitt språk och sin kultur i Sverige.
• Sverigefinnar blandas felaktigt ofta ihop med den svenskspråkiga befolkningen i Finland,
finlandssvenskarna.
finska
Några ord på finska
Sverigefinska flaggan
är den inofficiella flaggan för den
finsktalande minoriteten i Sverige,
sverigefinnarna. Flaggan ritades 2007
och togs fram genom
Sverigefinska flaggans vänner.
God dag
Jag kan finska
Glass
Läsk
Bästa kompis
Hund och katt
Tack
Ett, två, tre
Hyvää päivää!
Osaan puhua suomea
Jäätelö
Limppari
Paras kaveri
Koira ja kissa
Kiitos
Yksi, kaksi, kolme
KÄLLOR
http://www.sprakradet.se/
http://ur.se/Ung/Amnen/Sprak/Nationella-minoritetssprak/
http://www.ne.se/
http://www.sr.se/barn/magiskaskrinet/
http://sv.wikipedia.org
http://www.kultur.stockholm.se/default.asp?id=12757

similar documents