RDA - SKAT

Report
RDA
očekávané změny v
bibliografických údajích
AACR2R x RDA
Zlata Houšková
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR
• anglo-americká oblast - 2013
• ČR – květen 2015
• hl. zásada: údaje přesně podle zdroje,
žádné zkracování/úpravy
• RDA toolkit
Každý údaj ve své hranaté
závorce (viz již konsolidované ISBD)
• AACR
• [Praha : BB art,
2006]
• [S.l. : s.n.], 1931
• RDA
• [Praha] : [BB art],
[2006]
• [Místo neznámé] :
[nakladatel neznámý],
1931
Tři nová pole MARC místo
obecného označení dokumentu
• Nyní 245 $h [videozáznam]
• 336 – typ obsahu two-dimensional moving
image
• 337 – typ média video
• 338 – typ nosiče videodisc
• manuál MARC 21
• RDA sekce 1, bod 3.2, 3.3, sekce 2, bod
6.9
Další názvová informace
• Podle AACR lze do [ ] převzít i odjinud, jeli významná nebo vysvětluje hlavní název
• Podle RDA se zapisuje jen ta, co je na
stejném prameni jako hlavní název
• Výjimku mají pouze kartografické
dokumenty a filmy
Údaje o odpovědnosti
• AACR
• Dům ve stráni /
[napsal Jan Novák a
Petr Pavel]
• nebyli na hlavním
prameni popisu, ale v
tiráži
• RDA
• Dům ve stráni /
napsal Jan Novák a
Petr Pavel
• Do [ ] jen původci
mimo popisovaný
zdroj
Údaje o odpovědnosti
• AACR
• RDA
• Anorganická chemie v • Anorganická chemie v
příkladech / Jan Novák,
příkladech / Jan
Petr Pavel, Jiří Dvořák,
Novák … [et al.]
Jana Slámová, Dita
Holubová
• Volitelná pravidla
Údaje o odpovědnosti
• AACR
• RDA
• Anorganická chemie v • Anorganická chemie v
příkladech / Jan
příkladech / RNDr.
Novák
Jan Novák
• První roky / sestavil
• První roky / sestavil
Josef Nouza
Josef Nouza, školní
inspektor
Údaj o vydání
•
•
•
•
•
AACR
2. vyd.
Vyd. 4.
2nd ed.
2., aktualiz. vyd.
• 3., rozš. vyd.
•
•
•
•
•
RDA
Druhé vydání
Vydání čtvrté
Second edition
2., aktualizované
vydání
• III., rozšířené vydání
Nakladatelské údaje
• AACR
• Praha : Scientia,
[1996]
• Praha : Academia,
2005
• RDA
• Praha : Scientia,
s.r.o., [1996], ©1996
• Praha : Nakladatelství
Academia, 2005
Datum vydání
•
•
•
•
•
AACR
[mezi 1918 a 1938]
[18--]
[19--?]
c2005
• odhad
•
•
•
•
•
RDA
[mezi 1850 a 1970]
[před 1897]
[po 1898]
©2005 nebo copyright
2005 nebo [2005?]
• [datum není známo]
[1971 nebo 1972]
[1969?]
[mezi 1906 a 1912]
[ca 1960]
[197-]
[197-?]
[18--]
[18--?]
[1971 nebo 1972]
[1969?]
[mezi 1906 a 1912]
[1960?]
[mezi 1970 a 1979]
[mezi 1970 a 1979?]
[mezi 1800 a 1899]
[mezi 1800 a 1899?]
Místo vydání
• AACR
• Praha [i.e. Brno] :
Druhé město, 2011
• N.J. [i.e. Nový Jičín] :
Kostka, 1970
• RDA
• Praha : Druhé město,
2011
• Poznámka: Ve
skutečnosti vydáno v
Brně
• N.J. : Kostka, 1970
• Poznámka: Vydáno v
Novém Jičíně
Místo vydání
• AACR
• Ústí [nad Labem :
s.n.], 2000
• RDA
• Ústí : [nakladatel není
známý], 2000
• Poznámka: Vydáno v
Ústí nad Labem
Nakladatelské údaje neznáme
• AACR
• [Brno? : s.n., 1991]
• [S.l. : s.n.], c1968
• RDA
• [Brno?] : [nakladatel
není známý], [1991]
• [Místo vydání není
známé] : [nakladatel
není známý], [1968?],
©1968
Fyzický popis
•
•
•
•
•
AACR
327 s.
180 l.
2 sv.
[95] s.
• ca 600 s.
• 120, [150] s.
•
•
•
•
•
RDA
327 stran
180 listů
2 svazky
95 nečíslovaných
stran
• přibližně 600 stran
• 120 stran, 150
nečíslovaných stran
• 327 [i.e. 372] s.
• 158, 183, [300] s.
• 8 seš. v 5 sv.
• il., mapy
• 327, to je, 372 stran
• 158 stran, 183 stran,
300 nečíslovaných
stran
• 5 svazků
• ilustrace, mapy nebo
39 ilustrací, 12 map
• AACR
• xiii, 288 s. : il. (některé
barev.), mapy ; 21 cm
• 322 s., [16] l. obr. příl.
• ca 200 s. : převážně il. ;
33 cm
• U speciálních
dokumentů také změny
• RDA
• xiii, 288 stran : ilustrace
(některé barevné), mapy ;
21 cm
• 322 stran, 16 nečíslovaných
listů obrazových příloh
• přibližně 200 stran :
ilustrace ; 33 cm
• + poznámka: Převážně
ilustrace
Příklady
•
http://www.loc.gov/catdir/cpso/RDAtest/rda
examples.html
Příklady
100 1# $a Winton, W. M. $q
(Will McClain), $d b. 1885.
245 14 $a The geology of
Denton County / $c by W.M.
Winton.
260 ## $a Austin, Tex. : $b
University of Texas, $c
[1925].
300 ## $a 86, [21] p. : $b ill.,
1 folded map ; $c 24 cm.
490 1# $a University of Texas
bulletin ; $v no. 2544 (Nov.
22, 1925)
830 #0 $a University of Texas
bulletin ; $v no. 2544.
100 1# $a Winton, W. M. $q (Will
McClain), $d 1885- , $e author
245 14 $a The geology of Denton
County / $c by W.M. Winton.
260 ## $a Austin, Texas : $b
University of Texas, $c [1925].
300 ## $a 86 pages, 21
unnumbered pages : $b
illustrations, 1 folded map ; $c 24
cm.
336 ## $a text $2 rdacontent
337 ## $a unmediated $2 rdamedia
338 ## $a volume $2 rdacarrier
490 1# $a University of Texas
bulletin ; $v no. 2544 (November
22, 1925)
830 #0 $a University of Texas
bulletin ; $v no. 2544.
Příklady
## $a 0060187239
100 1# $a Winik, Jay.
245 10 $a April 1865 : $b the
month that saved America / $c
Jay Winik.
250 ## $a 1st ed.
260 ## $a [New York] : $b
HarperCollins, $c c2001.
300 ## $a xviii, 461 p. ; $c 24 cm.
504 ## $a Includes
bibliographical references (p.
389-448) and index.
020 ## $a 0060187239
100 1# $a Winik, Jay.
245 10 $a APRIL 1865 : $b The
Month That Saved America / $c
Jay Winik.
250 ## $a FIRST EDITION.
260 ## $a [New York] : $b
HarperCollins Publishers, $c
[2001], ©2001.
300 ## $a xviii, 461 pages ; $c 24 cm
336 ## $a text $2 rdacontent
337 ## $a unmediated $2 rdamedia
338 ## $a volume $2 rdacarrier
504 ## $a Includes bibliographic
references (pages 389-448) and
index.
Příklady
100 1# $a Auletta, Richard P.
245 10 $a 201 Swedish verbs :
$b fully conjugated in all the
tenses : alphabetically
arranged / $c Richard P.
Auletta ; Leif Sjöberg, editor.
250 ## $a Paper ed.
260 ## $a Woodbury, N.Y. : $b
Barron’s Educational Series,
$c c1975.
300 ## $a lx, 248 p. ; $c 18 cm.
504 ## $a Includes
bibliographical references (p.
239-248).
100 1# $a Auletta, Richard P.
245 10 $a 201 SWEDISH VERBS :
$b FULLY CONJUGATED IN ALL
THE TENSES : Alphabetically
arranged / $c Richard P. Auletta,
Assistant Professor of Foreign
Languages and Linguistics,
Director, Program in Critical
Languages, C.W. Post College,
Long Island University, Greenvale,
New York 11548.
250 ## $a Paper Edition.
260 ## $a Woodbury, N.Y. : $b
BARRON’S EDUCATIONAL
SERIES, $c [1975?], ©1975.
300 ## $a lx, 248 pages ; $c 18 cm
504 ## $a Includes bibliographical
references (pages 239-248).
Příklady
110 1# $a Harvard University. $b
Botanical Museum.
245 10 $a The glass flowers at
Harvard / $c Richard Evans
Schultes and William A.
Davis with Hillel Burger.
260 ## $a Cambridge : $b
Botanical Museum of Harvard
University, $c c1992.
300 ## $a 118 p. : $b col. photos.
; $c 28 cm.
500 ## $a “First published 1982 by
E.P. Dutton, New York” – t.p.
verso.
700 10 $a Schultes, Richard
Evans.
700 10 $a Davis, William A.
700 10 $a Burger, Hillel.
110 1# $a Harvard University. $b Botanical
Museum, $e issuing body.
245 14 $a The glass flowers at Harvard / $c
Richard Evans Schultes, Edward C.
Jeffrey Professor of Biology and Director
of the Botanical Museum, Harvard
University, and William A. Davis, Keeper
of Scientific Exhibits, Botanical Museum,
Harvard University, with Hillel Burger,
Chief Photographer, Peabody Museum of
Archaeology and Ethnology, Harvard
University.
260 ## $a Cambridge : $b Botanical Museum
of Harvard University, $c [1992], ©1992.
300 ## $a 118 pages : $b color photographs
; $c 28 cm
500 ## $a “First published 1982 by E.P.
Dutton, New York” - title page verso.
700 ## $a Schultes, Richard Evans, $e
700 ## $a Davis, William A., $e author.
700 ## $a Burger, Hillel, $e photographer

similar documents