Kauno miesto GMP pranešimas

Report
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS
PAGALBOS STOTIES
DISPEČERINĖJE
2012 Vilnius
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• GMP paslauga Kauno m. gyventojams
• GMP paslaugos gavėjas – pacientas
• GMP paslaugą teikiančios grandys:
– Dispečerinė
– GMP išvažiuojančiosios brigados
• IT taikymas:
– Nuo atsiliepimo į skambutį iki darbo rezultatų
apibendrinimo.
• Kokybinių GMP paslaugos rodiklių stebėjimas
• Paslaugos kokybės gerinimas
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Dispečerinė:
– Kvietimo registravimas
– Kvietimo administravimas
– Atitinkamų GMP pajėgų aktyvavimas
– Pajėgų koordinavimas
– Komunikacija ir bendradarbiavimas su kitomis
spec. tarnybomis
– GMP pajėgų išdėstymas Kauno mieste
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Dispečerinės įranga:
– 6 darbo vietos
• 4 darbo vietos skirtos skambučio priėmimui
• 2 darbo vietos skirtos pajėgų valdymui
– Dispečerinėje nėra kompiuterių – įrengtos nutolusios
darbo vietos
– Atskiras serveris dispečerinei
– Nepertraukiamas el. tiekimo šaltinis ir generatorius
– Tetra skaitmeninio radio ryšio įranga
– Rezervinė analoginio radio ryšio sistema
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Kvietimo registravimas:
– 110/a kvietimo registravimo forma elektroninė forma
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Kvietimo registravimas:
– ProQA - protokolais pagrįstas algoritmas kvietimui
registruoti
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Kvietimo registravimas:
– Kvietimo vietos pozicionavimas žemėlapyje
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Atitinkamų GMP pajėgų aktyvavimas:
– GMP brigadų suskirstymas pagal statusą:
• ŽALIA – brigada laisva, yra pasiruošusi gavus pranešimą iškart
išvykti į kvietimą.
• RAUDONA – brigada yra gavusi kvietimą ir vyksta pas pacientą.
• ORANŽINĖ – brigada yra atvykusi pas pacientą arba su pacientu
vyksta į skubios pagalbos skyrių.
• VIOLETINĖ – brigada tvarkosi automobilį ar atlieka profilaktiką. Į
kvietimą vykti negali.
– Arčiausiai esančios brigados parinkimas:
• Informacijos apie GMP kvietimą perdavimas brigadai
• Informacijos patikslinimas ar papildymas
– Kelių brigadų aktyvavimas
– Kitų spec. Tarnybų informavimas ir aktyvavimas
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Pajėgų koordinavimas:
–
–
–
–
Saugumas ar skubėjimas iš toli
Brigadų ir pastočių išdėstymas Kauno mieste
Miesto „padengimas“
Nefiksuotų budėjimo taškų parinkimas
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Miesto padengimas:
– Miesto riba –
– Žalias plotas – zona, į kurią, tikėtina, laisva GMP
brigada atvyks per 6 min.
– Mėlynas plotas – zona, į kurią, tikėtina, laisva GMP
brigada atvyks per 10 min.
– Raudonas plotas – zona, į kurią, tikėtina, laisva
GMP brigada atvyks per 15 min.
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Miesto padengimo atvaizdavimo tipai:
• Padengimo atvaizdavimas pagal visas
brigadas, nepriklausomai nuo jų statuso
• Padengimo atvaizdavimas pagal tik tuo
metu esančias laisvas brigadas
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Miesto padengimas:
• „pavojinga situacija“
• „ iš dalies saugi“ situacija
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Nefiksuotų budėjimo taškų parinkimas:
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Kokybinių GMP rodiklių stebėjimas:
– GMP kvietimų lokalizacijos analizė
– GMP kvietimo laikų analizė
•
•
•
•
Laiko trukmė nuo telefono suskambėjimo iki atsiliepimo
Laiko trukmė nuo atsiliepimo iki brigados aktyvavimo
Laiko trukmė nuo brigados aktyvavimo iki išvykimo
Laiko trukmė nuo brigados išvykimo iki atvykimo į įvykio
vietą
• Laiko trukmė aptarnaujant iškvietimą
– Kvietimus registruojančių dispečerių auditas ir darbo
rezultatų analizė
– GMP dispečerinės darbo krūvio analizė
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Kvietimus registruojančių dispečerių auditas ir
darbo rezultatų analizė:
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• GMP dispečerinės darbo krūvio analizė:
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
• Ateities planai:
– Gerinti paslaugą
– Apskrities centrinė dispečerinė
– Padidinti darbo vietų skaičių dispečerinėje iki 9
– Priimti skambučius ir operatyviai valdyti apskrities
GMP stočių pajėgas
– Stebėti darbo kokybės rodiklius, tiek
dispečerinėje, tiek GMP brigadose
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS VŠĮ KAUNO MIESTO
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DISPEČERINĖJE
Dėkoju už dėmesį.

similar documents