4.A-feny-erzekelese

Report
A fény érzékelése
39.
Retina
pálcika
csap
fotoreceptorok
bipoláris sejt
horizontális sejt
amakrin sejt
ganglion sejt
5 sejt típus, 50 féle sejt
40.
Kémiai- és fény jel
idegsejt
fotoreceptor
NEUROTRANSZMITTER
FÉNY
G protein –kapcsolt receptor
Effektor enzim
opszin
G protein - kapcsolt receptor
(rodopszin)
Effektor enzim
retinál
G protein
2.lagos hírvivő
(mennyisége nő)
G protein
(transzducin)
2.lagos hírvivő
(mennyisége csökken)
Ion csatorna
Ion csatorna
(nyit vagy zár)
(zár)
Foto-transzdukció
sötét
világos
cGMP-vezérelt
Na+- csatorna
Na+: BEFELÉ
sötét áram
K+: KIFELÉ
K+- csatorna
K+
Na+
Na+:
K+: KIFELÉ
K+
Na+
depolarizált állapot
hiperpolarizáció
- 40 mV
-40 - -70 mV
Na+/K+ pumpa
fény impulzus
41.
42.
Foto-transzdukció
retinal kötőhely
lemezek közötti tér
George Wald
Nobel Díj, 1967
lemez membrán
opszin
retinál
citoszol
citoplazmatikus farok
cis-retinál
fény abszorpció
csavarodott citoplazmatikus farok
rodopszin = opszin + retinál
retinál: izomerizáció
G-protein-kapcsolt metabotrop
receptor
trans-retinál
opszin: szerkezet változás
nem-csavarodott citoplazmatikus farok
Foto-transzdukció: a fény elektromos jellé való alakítása
Sötét áram
43.
Na+
- depolarizáció
Na+
cGMP-szabályzott ioncsatorna
Na+
Na+
Na+
DISZKUSZ
cGMP foszfodiészteráz
rodopszin
guanil cikláz
pálcika
R
GDP
T
K+
transzducin
K+
Na+
K+
K+
guanil cikláz
GTP
cGMP
foszfodiészteráz
glutamát neurotranszmitter
(analóg kibocsátás)
Transzducin: G-protein
Rodopszin: G-protein-el kapcsolt metabotrop receptor
Foto-transzdukció
Na+
- hiperpolarizáció
rodopszin
cGMP foszfodiészteráz
R
T
GDP
GDP
GTP
T
K+
K+
K+
Na+
Na+
cGMP-szabályzott ioncsatorna
Na+
44.
FÉNY
transzducin
K+
glutamát neurotranszmitter
hiperpolarizáció
- 1 foton 500 transzducin molekulát aktivál, amely több száz ioncsatornát zár be, s 10 6 Na+ bejutását akadályozza meg
- A szembe jutó fény 10%-a éri el a retinát, a többi elnyelődik
Na+
Na+

similar documents