Realismus ve svět. lit. – Maupassant

Report
Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_ČjL.2.15
Vytvořeno:
Ověřeno:
20. 03. 2013
DD. 03. 2013
Třída:
2. OA, 2. VE
Realismus
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Jazyk a jazyková komunikace.
Český jazyk a literatura
2.
Mgr. Martina Sedlářová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
žádné
Klíčová slova:
Guy de Maupassant, dramata v kostce, naturalistická povídka,
kritika mravů společnosti, společensko-kritický román, román
Miláček, povídka Kulička
Anotace:
Žák se z prezentace dozví o Guy de Maupassantovi, představiteli francouzského
kriticko-realistického románu a naturalistické povídky, o jeho nejvýznamnějších
dílech. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených
otázek.
Realismus
Ve světové literatuře
Guy de Maupassant (1850 – 1893)
 Představitel realismu a
naturalismu
 mistr naturalistické povídky a
pesimistických románů, převaha
popisu a vypravování
 začal studovat práva, jako
dobrovolník odešel do prusko –
francouzské války.
 Po návratu pracoval jako
ministerský úředník, pak se
věnuje jen literatuře.
 Pod vlivem rodinného přítele
Flauberta začal psát – zprvu
eseje, ale také erotickou poezii
(hrozilo mu za ni vězení)
 Umírá ve 43 letech na duševní
chorobu – následek syfilidy
Literární díla
 Mistr naturalistické povídky a novely (napsal asi 300)
 Jeho prózy jsou „dramata v kostce“ – prostým,
úsporným stylem je na krátké ploše přiblížena dobová
atmosféra i individuální psychologie postav, a to
prostých lidí.
 Břitká ironie se střídá se shovívavým postojem
k lidským slabostem a s citem pro lidská utrpení.
 autorem šesti románů a několika desítek novel a povídek.
 Zejména povídky velmi úspěšné - rozmanité náměty z
normandského venkova či městského prostředí
 autorův vypravěčský talent
 Pro románovou tvorbu je typické zaměření na měšťanskou
a aristokratickou vrstvu.
 Hlavním tématem je milostný vztah mezi umělcem a ženou
z vysokých poměrů.
 všechny významné okamžiky autorova života se vtiskují do
jeho tvorby.
 Například v Miláčkovi se dokonce stylizoval do hlavní
postavy Georgese Duroye
 své časté pobyty v lázních mohl uplatnit v románu
Mont-Oriol.
 V novele Dědictví vstupuje do úřednického prostředí
samotného ministerstva námořnictva
 tvorba je naplněna kritikou všech vrstev společnosti.
Zejména té nejvyšší, proto je označován za kritika mravů.
Miláček 1885
 společensko-kritický román, v němž si mladý novinář za
pomoci své přitažlivosti buduje kariéru využíváním žen.
Nakonec se cílevědomý mladík dostává až do pařížských
šlechtických kruhů.
 o bezcharakterním pařížském novináři, který k rychlému
vzestupu po společenském žebříčků bezohledně využívá
žen.
Kulička (1880)
 povídka z prostředí prusko-francouzské války. Ústřední postavou
je prostitutka Elisabeth Rousset, zvaná Kulička, jež zachrání
občany městečka tím, že poskytne služby pruskému důstojníkovi.
 I přes tento „hrdinský čin“ jí ostatní neustále pohrdají.
 Objevuje se však rozpor, kdo je mravnější a větší vlastenec:
prostitutka, která se obětovala, nebo „slušní“ lidé, kteří se snaží
vše jen přežít?
 Děj se odehrává roku 1870 v Normandii – skupina
rouenských občanů získává od pruského generála povolení,
že může v dostavníku odcestovat z obsazeného města.
S představiteli církve a dalšími „ctihodnými“ movitými
občany je v dostavníku i prostitutka Alžběta Roussetová,
známá pod jménem Kulička. Ta jediná neopouští město ze
zištných důvodů. Dostavník je však zastaven pruským
důstojníkem, který pokračování v jízdě podmiňuje tím, že
mu bude Kulička po vůli. Počáteční vlna vlasteneckého
znechucení brzy mizí a nakonec se cestující snaží Kuličku
přimět, aby důstojníkovi vyhověla. Když dosáhnou svého
cíle, zahrnou poníženou Kuličku pohrdáním.
Opakování
Kdo byl Guy de Maupassant a kdy žil?
 1850-1893
 Představitel realismu a naturalismu
 mistr naturalistické povídky a pesimistických románů,
převaha popisu a vypravování
Proč se jeho dílům říká „dramata v kostce“?
 prostým, úsporným stylem je na krátké ploše přiblížena
dobová atmosféra i individuální psychologie postav, a to
prostých lidí.
Co je typické pro jeho románovou tvorbu?
 zaměření na měšťanskou a aristokratickou vrstvu
Jaké bylo hlavní téma jeho románů?
 milostný vztah mezi umělcem a ženou z vysokých
poměrů
Co víte o románu Miláček? Jak se jmenuje
hlavní postava? Jak se tomuto typu románu
říká?
 o bezcharakterním pařížském novináři, který
k rychlému vzestupu po společenském žebříčků
bezohledně využívá žen
 Hlavní postava se jmenuje George Duroy
 společensko-kritický román
Kdy a kde se odehrává děj povídky Kulička?
Jak se jmenuje hlavní postava povídky?
 Děj se odehrává roku 1870 v Normandii za pruskofrancouzské války
 Ústřední postavou je prostitutka Elisabeth Rousset,
zvaná Kulička
Jaký rozpor se objevuje v povídce Kulička?
 kdo je mravnější a větší vlastenec: prostitutka, která se
obětovala, nebo „slušní“ lidé, kteří se snaží vše jen
přežít?
Co je typické pro jeho románovou tvorbu?
 zaměření na měšťanskou a aristokratickou vrstvu
Jaké bylo hlavní téma jeho románů?
 milostný vztah mezi umělcem a ženou z vysokých
poměrů
Je známo, že se všechny významné okamžiky
autorova života vtiskují do jeho tvorby. Přiřaďte
jednotlivé romány ke správným odpovědím:
Miláček
Mont-Oriol
Dědictví
V tomto románu uplatnil časté pobyty v lázních
V této novele vstupuje do úřednického
prostředí samotného ministerstva námořnictva
V tomto díle se dokonce stylizoval do hlavní
postavy Georgese Duroye
Použité zdroje
 Obrázky:
 Guy de Maupassant. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-0331]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant
KONEC
 Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.2.16 - Realismus ve
světové literatuře 4 - Naturalismus, Émile Zola
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení
autorova jména.

similar documents