Meninio ugdymo turinio modernizavimas. Fotografija

Report
Metodinės dienos meninio ugdymo mokytojams
MENINIO UGDYMO
TURINIO MODERNIZAVIMAS:
FOTOGRAFIJA
dr. Eglė Jaškūnienė
FOTOGRAFIJA
1
SEMINARO TIKSLAS:
SUPAŽINDINTI SEMINARO DALYVIUS SU
METODINĖMIS REKOMENDACIJOMIS
FOTOGRAFIJOS PROGRAMAI
http://galimybes.pedagogika.lt/projekto-veiklos/menai
FOTOGRAFIJA
2
Metodinės rekomendacijos skiriamos vidurinio
ugdymo fotografijos bendrąjai programai
Programos struktūra:
1. Kūryba ir informacinių kompiuterinių
technologijų įvaldymas
2. Fotografijos supratimas ir vertinimas
3. Kūrybos sklaida
FOTOGRAFIJA
3
Atitinkamai formuluojama
I. METODINIŲ REKOMENDACIJŲ STRUKTŪRA
1. Kūryba ir technologinių priemonių įvaldymas.
2. Fotografijos panaudojimas. Komponavimo ir
atrankos principai.
3. Fotografijos suvokimas ir vertinimas:
Fotografijos istorija.
FOTOGRAFIJA
4
1. Kūryba ir technologinių priemonių įvaldymas:
–
–
–
–
Aparatūra ir įrengimai (sandara, pagrindiniai elementai,
reikalingi kokybiškam fotografavimui).
Pagrindiniai kompoziciniai principai (ritmas, spalva,
linija, šviesokaita, kompozicinis akcentas ir kt.).
Fotografijos kūrybos metodai (reportažas, studijinis
fotografavimas, montažas) ir žanrai (portretas,
peizažas, natiurmortas ir kt.).
Kompiuterinių programų naudojimo tikslai ir galimybės
(grafinės ir fotografijų redagavimo programos).
FOTOGRAFIJA
5
2. Fotografijos panaudojimas.
Komponavimo ir atrankos principai:
− Fotografija dizaine ir internete (lankstinukas,
skrajutė, skirtukas ir kt.).
− Fotografija reklamoje (plakatas, smulkioji reklama
ir kt.).
− Foto iliustracija (foto albumai, knygos, periodika).
− Foto paroda (darbų atranka, apipavidalinimas,
eksponavimas).
FOTOGRAFIJA
6
3. Fotografijos suvokimas ir vertinimas:
•
•
•
•
•
Fotografijos istorija.
Senoji fotografija (dėmesys kompozicijai, portreto
žanrui, personalijoms).
Modernizmo periodas (technologijos raida ir
išraiškos priemonių paieškos).
Tarpukario periodas (žurnalizmo pradžia,
Magnum, A. Kartje-Bresonas).
Pokaris: Fotografijos ir dailės sąveikos pradžia
(menų integracija).
Šiuolaikinės Lietuvos fotografijos mokykla
(pagrindiniai raidos bruožai).
FOTOGRAFIJA
7
1.
2.
3.
4.
5.
II. PRAKTINIŲ UŽDUOČIŲ FORMULAVIMAS
Užduoties aptarimas
Tema
Paskirtis (Funkcija)
Darbo metodas
Žanro rėmai
Reikalingos priemonės
Darbų pateikimas/eksponavimas
Darbų pristatymas ir aptarimas
FOTOGRAFIJA
8
Temos
•
Vilnius pavasarėjant
• Kolegos portretas
• Mano darbo priemonės
• Ko nepastebi kiti
• Ežiuko sapnas
FOTOGRAFIJA
9
“Vilnius pavasarėjant”
PROJEKTAS VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001
„MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14–19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS:
GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,
REIKALINGOS ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI“
Paskirtis
Metodas
Žanras
Priemonės
Žurnalistika
reportažas,
archiFA,
tektūra,
blykstė,
peizatrikojis,
žas,
portretas
Turistinė
reklama
+
studijinis
Meninė
serija
+ montažas
+
natiurmortas
visi
+
studijinė
įranga
+ GRP
Pateikimas
straipsnis,
sienlaikra
štis,
pristatym
as
+bukletas
plakatas,
skrajutė
paroda
“Mano darbo priemonės”
PROJEKTAS VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001
„MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14–19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS:
GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,
REIKALINGOS ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI“
Paskirtis
Metodas
Žurnalistika
reportažinis,
studijinis
Žanras
natiurmor FA,
tas,
blykstė,
interjeras, trikojis,
portretas
Reklama +
visi
montažas
Meninė
serija
visi
Priemonės
visi
+
studijinė
įranga
+ GRP
Pateikimas
straipsnis
sienlaikra
štis,
pristatym
as
+bukletas
plakatas,
skrajutė
Paroda
11

similar documents