Elazığ Ticaret ve Finans Sunumu

Report
ELAZIĞ
TİCARET ve FİNANS
SEKTÖRÜ
Eylül 2014
Global Ticaret
Türkiye Ticaret Sektörü
Elazığ ve Ticaret-Finans
Yüksek gelirli ülkelerin ithalat taleplerindeki değişim global
ticaretin büyüme hızını düşürmüştür.
Gelişmekte
olan ülkeler
Yüksek Gelirli
Ülkeler
Dünya
12. 2010
07. 2011
12.2011
07.2012
12.2012
07.2013
12.2013
• Yüksek gelirli ülkelerin talepleri ağırlıkla yatırım ürünleri olan ithal ürünlerden yerel ürünlere kaymış ve bunun
sonucu olarak global ticaretin büyümesi olumsuz etkilenmiştir. 2010 ilk çeyreğindeki %13.9 büyüme, 2013 son
çeyreğinde %4.1 olarak gerçekleşmiştir.
• Yüksek gelirli ülkelerin taleplerindeki değişim, gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarındaki ticaret yönelmelerine
neden olmuş (South –South), gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarındaki ticaret toplam ticaretlerinin %50’sine
ulaşmıştır.
(*) Worldbank
İhracat performansı bölgelere göre farklı davranış sergilemiştir.
• 2012 yılında olduğu
gibi 2013 yılında da
bölgelerin ihracat
performansında
iniş çıkışlar
olmuştur. Bölgeler
arasında sürekli ve
anlamlı artış
gösteren tek
bölge, Doğu Asya
ve Pasific (EAP)
bölgesi olmuştur.
(*) Worldbank
10. 2012
12. 2012
02.2013
04.2013
06.2013 08.2013
10.2013
12.2013
ECA: Avrupa ve Orta Asya, LAC: Latin America ve Karayip, EAP: Doğu Asya ve Pacific,
MENA: Ortadoğu ve Kuzey Afrika, SAR: Güney Asya, SSA Sub –Sahra Afrikası
Global Değer Zinciri ticareti (GVC*), toplam ticarete göre daha
hızlı azalmaktadır.
•
Tüm Ürünler Ortalama
GVC
Q1 08
Q1 09
Q1 10
Q1 11
Q1 12
Q1 13
* GVC: Ayakkabı, elektronik eşya ve motorlu araç ve parçalarını kapsayan ürün grubu.
Toplam global ticaretin %20’si
(*) ITC
2013 ilk çeyreğinde
toplam global ticaret
%2 oranında artarken,
GVC %0,6 azalmıştır.
Global ticaretin aşamalı olarak 2016’ya doğru güçlenmesi
beklenmektedir.
1990’larda GDP büyüme hızının yaklaşık iki katı
düzeyindeki global ticaret büyüme hızı, 2013’de
GDP büyüme hızı ile aynı düzeye gelmiştir.
2013’de %3,1 olan büyüme oranının 2016’da % 5,1’ e
çıkması beklenmektedir.
Geçtiğimiz 5 yılda, faktoring sektörü yıllık yaklaşık % 15’lik büyüme
ile hacmi iki katına çıkarmıştır.
Yerel faktoring (milyar Euro)
• 5 yılda toplam %13 büyümüştür.
Sınır ötesi faktoring (milyar Euro)
• 5 yılda toplam %25 büyümüştür.
• Gelişmekte olan ülkelerdeki tedarikçilerin, gelişmiş ülkelerdeki ithalatçıların zorlamasıyla açık
hesap ticaretin artışını getirmiştir.
• Sınır ötesi faktoringin akreditife iyi bir alternatif olması ile büyüme sağlamıştır.
• Çin, sınır ötesi faktoringin büyümesinde önemli rol oynamıştır.
(*) ICC Private sector development perspective
Aralık 2013 tarihinde imzalanan, ‘Bali Paketi’ dünya ticaretindeki
sınırlamaların kaldırılmasını öngörüyor.
Dünya ticaretindeki gelişmenin 2020 yılında
ülkelere getirmesi beklenen kazanç
Dünya Ticaret Örgütünün 2013 Aralık ayında imzaladığı Bali
Paketi üyesi olan 159 ülke tarafından imzalandı. Bali Paketi ile;
• Bürokrasinin kademeli olarak küçültülmesi hedefleniyor
• Sanayi ülkelerinin başka ülkeler için uyguladığı ithalat
gümrüklerinin ve kendi ürünlerine uyguladığı tarım
sübvansiyonlarının da azaltılması hedefleniyor Ticaretin
kolaylaştırılması
• Teknolojik ilerlemelerden yararlanılarak, gümrük
işlemlerininhızlandırılması
• Ticaretin önünde bürokratik engellerin kaldırılması
• Yolsuzluklarla daha etkin mücadele edilmesi
• Az gelişmiş ülkelerin gümrük standartlarını
uygulayabilmeleri amacıyla destek sağlanması
• Eleman yetiştirilmesinin desteklenmesi
Anlaşmanın tüm dünya ekonomisi genelinde 400 milyar dolar
ile 1 trilyon dolar arasında bir kar sağlaması bekleniyor
Anlaşma ile gelişmekte olan ülkelerin yılda yaklaşık 325 milyar
dolar tasarruf etmeleri ve gelişmiş ülkelerin masraflarının %10
civarında düşeceği tahmin ediliyor.
Global Ticaret
Türkiye Ticaret Sektörü
Elazığ ve Ticaret-Finans
Türkiye’nin 2014 yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre
ithalatı azalırken, ihracatında bir miktar artış görülmektedir.
Dış Ticaret Verileri, 2013 - 2014 (Bin Dolar)
500000000
10.0%
400000000
5.0%
300000000
0.0%
200000000
-5.0%
100000000
-10.0%
0
-15.0%
İHRACAT
İTHALAT
DIŞ TİCARET HACMİ
DIŞ TİCARET DENGESİ
İHR/İTH
-1E+08
-20.0%
-2E+08
-25.0%
2013
Değişim
2013 Ocak - Haziran
2014 Ocak - Haziran
Değişim
9
AB ülkelerinin Türkiye dış ticaretindeki payı düşerken, İslam İşbirliği
Teşkilatı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin payı artmıştır.
Ülke Gruplarının Türkiye’nin Toplam İhracatı İçindeki Payları (%)
2002
2008
2009
2010
2011
2012
Avrupa Birliği (AB27)
56,6
48,0
46,0
46,3
46,2
38,8
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
13,1
24,7
28,0
28,6
27,7
36,2
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA)
13,1
23,7
26,1
26,6
25,7
34,0
Kara sınırı olan Ülkeler
5,3
10,8
14,2
14,2
14,7
18,5
Ülke Gruplarının Türkiye’nin Toplam İthalatı İçindeki Payları (%)
2002
2008
2009
2010
2011
2012
49,8
36,8
40,1
38,9
37,8
37,0
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
7,3
10,9
9,5
12,0
13,0
13,4
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA)
6,2
8,3
6,6
8,7
9,9
10,4
Kara sınırı olan Ülkeler
4,4
6,2
4,6
6,5
7,7
8,0
Avrupa Birliği (AB27)
10
(*) TUİK
2013 yılında, ithal girdilere rekabetçi fiyatlarla ulaşılamaması,
ihracatın önündeki en önemli engeli oluşturmuştur.
İhracattaki en önemli zorluklar 2013
İthalat girdilerine rekabetçi fiyatlarla erişim
Uluslararası ulaşım kaynaklı gecikme ve yüksek maliyetler
Potansiyel piyasa ve alıcıları belirleme
Yabancı gümrük engelleri
Ticaret finansmanına erişim
Yerel ulaşım kaynaklı gecikme ve yüksek maliyetler
Alıcıların yüksek miktar/ kalite taleplarını karşılama güçlüğü
Yabancı sınırlardaki zorlayıcı prosedürler
Yurtdışının teknik gereklilikleri ve standartlarının karşılanması
Uygun olmayan üretim teknikleri ve becerileri
Yurtdışı sınırlardaki yolsuzluklar
Yurtdışında menşei kuralları
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
İthalattaki en önemli zorluklar 2013
Zorlayıcı ithalat prosedürleri
Uluslararası ulaşım kaynaklı gecikme ve yüksek maliyet
Gümrük
Yerel teknik zorunluluklar ve standartların karşılanması
Yerel ulaşım kaynaklı gecikme ve yüksek maliyet
Sınırdaki yolsuzluklar
Suç ve hırsızlık
Uygun olmayan telekomunikasyon altyapısı
0
5
10
15
20
25
Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması (WEF) 2014 Raporu’na göre
Türkiye 158 ülke arasında 46.sırada yer almaktadır.
(*) WEF
Gösterge
Sıra / 158
Değer
Bu kriterdeki En iyi Performans
Değer
Yerel Piyasalara Erişim
34
5,1
Yabancı Piyasalara Erişim
80
2,3
Kamboçya
5,3
Gümrük işlemlerindeki verimlilik ve şeffaflık
44
4,9
Singapur
6,3
Ulaşım altyapısının kalite ve uygunluğu
26
4,5
Birleşik Arap Emirlikleri
6,5
Ulaşım servislerinin kalite ve uygunluğu
36
4,7
Singapur
5,7
Bilgi ve iletişim Teknolojilerinin kullanımı ve uygunluğu
75
3,8
İsveç
6,5
Operasyon ortamı
56
4,3
Hong Kong
5,8
7
185 ülkenin iş yapma kolaylığı bakımından incelendiği Doing
Business (DB) sıralamasına göre Türkiye 2014 yılında 2 sıra
ilerleyerek 69. sıraya yerleşmiştir.
ÜLKE
Singapur
Hong Kong
Yeni Zelanda
ABD
Danimarka
Malezya
Güney Kore
Gürcistan
Norveç
İngiltere
Avustralya
Finlandiya
İzlanda
İsveç
İrlanda
Türkiye
2012
1
2
3
4
5
18
8
16
6
7
15
11
9
14
10
71
2013
1
2
3
4
5
12
8
9
6
7
10
11
14
13
15
71
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
69
• Malezya sırlamada en büyük
ilerlemeyi gerçekleştirmiştir.
• 2012 yılında 18. sıradan 2014 yılında
6. sıraya ilerlemiştir.
• Gürcistan, 2005 yılından bu yana;
• 35 kurumsal ve düzenleyici reform
gerçekleştirmiştir.
• DB tarafından ölçülen tüm kriterlerde
gelişme kaydetmiştir.
• Bölgesinde en çok gelişme gösteren 5
ülkeden en fazla gelişme göstereni
olmuştur. (Diğerleri; Çin, Polonya,
Kolombiya, Ruanda)
13
(*) Doing Business Raporları
Türkiye, ülkelerin kalkınma aşamalarında ‘yenilikçilik çekişli’ ülke
kategorisine geçiş evresindedir.
ÜLKELERİN KALKINMA AŞAMALARI 2013-2014
Türkiye, ikinci aşama olan etkinlik çekişli
ülke kategorisinden üçüncü aşama olan
yenilikçilik çekişli ülke kategorisine
geçiş
evresinde
olan
ülkeler
kapsamındadır.
Türkiye, aynı aşamada yer alan ülkelerle
kıyaslandığında, pazar büyüklüğünde
önemli bir ayrım göstermektedir. Söz
konusu ülkelere kıyasla daha büyük bir
iç ve dış pazara sahip olan Türkiye’nin
bunu avantaja çevirmesi önemlidir.
Diğer tüm alt endekslerde genelde
ortalamaya yakın puanlara sahip olan
Türkiye, işgücü piyasası etkinliği ve
yüksek eğitim ve öğretim alt
endekslerindeki performansı aynı
gruptaki ülkelere göre zayıftır.
Rusya, Brezilya ve Polonya gibi 20
ülkenin daha bulunduğu bu ara
aşamada, söz konusu ülkelerin ortak
özellik olarak en zayıf olduğu alt
endeksin yenilikçilik, en başarılı
oldukları alt endeksin ise sağlık ve
temel eğitim olduğu görülmektedir.
14
(*) The Global Competitiveness Report 2013-2014 , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rapor Özeti
Finansal Piyasa Gelişim Alt Endeksinde 2013 yılına kadar olumlu
olan gelişme 2014 yılında kısmen gerilemiştir.
2010
2011
2012
2013
2014
80
61
55
44
51
Finansal Hizmetlerin Mevcudiyeti
-
52
43
29
28
Finansal Hizmetlerin Karşılanabilirliği
-
40
40
27
28
Yerel Hisse Senedi Piyasası Aracılığı ile Finansman
65
46
42
32
36
Fonlara Erişim Kolaylığı
75
77
73
62
52
Risk Sermayesinin Mevcudiyeti
107
99
82
73
83
Bankaların İstikrarlılığı
89
36
33
22
20
Menkul Kıymetler Borsası Düzenlemeleri
71
46
32
25
34
Yasal Haklar Endeksi (En iyi)
83
86
89
99
101
FİNANSAL PİYASA GELİŞİM
• Raporda, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) 2014 yılıyla beraber tahvil alım programını azaltmaya
başlayacağını duyurmasının etkileri gelişmekte olan ekonomilerde görülmeye başlamış, oynak
sermaye akışlarının Türkiye, Brezilya, Çin gibi gelişmekte olan ekonomileri yakından etkileyeceği
belirtilmiştir
15
(*) The Global Competitiveness Report 2013-2014
2018 yılında Girişimcilik ve KOBİ’lere ilişkin gelişmelerin hızının
artması hedeflenmektedir.
2006
2012
2013
2018
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (Bin)
53
39
50
75
Küçük İşletmeler ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tüm
İşletmeler İçindeki Oranı (%) 1
1,7
2,4 2
3,0
4,0
35.000
41.000
45.000
65.000
Tamamlanan OSB Sayısı
130
153
160
200
KOBİ’lerin İhracat Miktarı (Milyar Dolar)
50
90
100
150
İhracat Yapan KOBİ Sayısı (Bin)
44
50
52
60
KOBİ’lerin Ar-Ge Harcamalarındaki Payı (%)
10,0 3
14,92
17,0
20,0
TGB’lerde Faaliyet Gösteren Girişim Sayısı
604
2.174
2.500
4.000
OSB’lerde Faaliyet Gösteren İşletme Sayısı
Kaynak: 2006 ve 2012 verileri TÜİK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB’a aittir. 2013 ve 2018 veridir. 10.Kalkınma Planı tahminleridir.
1 –KOBİ: 20-249 kişi çalıştıran işletmeleri kapsar
2- 2010 yılı verisidir
3- Kalkınma Bakanlığı tahminidir
16
Türkiye, ticaret ve hizmet sektörü ciro endeksi, 2009 düşüşünün
ardından hızlı yükselişe geçmiştir.
Ticaret ve Hizmet
Ciro Endeksi
(2010 =100)
Ciro Endeksi
(2010 =100)
160,0
160,0
140,0
140,0
120,0
120,0
100,0
100,0
80,0
80,0
60,0
60,0
40,0
40,0
20,0
20,0
0,0
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(1.Y)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(1.Y)
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
• 2009 daralması öncesi, perakende endeksi
daha öndeyken, 2009 sonrasında toptan –
perakende ticaret arasında faz farkı
kalmamıştır.
(*) TUİK
Global Ticaret
Türkiye Ticaret Sektörü
Elazığ ve Ticaret-Finans
Elazığ 2014 Ocak –Temmuz dönemindeki ihracatı ile Türkiye’de 38. il
olmuş ve toplam ihracattaki payı %0,16 düzeyinde gerçekleşmiştir.
İHRACATÇI FİRMALARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI (*) - BİN DOLAR
OCAK-TEMMUZ
İHRACATCI FİRMA SAYISI
2013
2014
İL ADI
GENEL TOPLAM
38
ELAZIĞ
39 ADIYAMAN
40 ŞANLIURFA
2014
% DEĞ.
50.598
54.272
88.194.176
93.543.336
6,1
26.298
3.772
3.149
1.153
3.314
1.332
786
274
688
836
379
763
784
1.214
192
768
326
249
212
213
195
230
233
47
194
56
205
92
49
178
76
78
25
148
146
137
107
27.871
3.903
3.461
1.224
3.573
1.540
842
290
801
905
407
886
901
1.315
204
845
368
280
209
237
182
229
228
55
214
52
223
90
49
186
82
70
25
146
161
142
131
41.134.420
5.402.299
7.428.366
7.361.538
4.646.611
3.497.072
1.637.621
1.259.399
1.223.322
1.221.114
2.057.048
942.572
816.834
751.322
604.250
637.665
370.217
466.217
472.662
541.629
635.001
401.963
372.193
144.808
244.105
209.168
210.588
166.147
85.972
160.729
190.273
169.076
130.164
123.843
170.328
146.652
107.456
48.627.937
5.788.565
5.699.494
5.235.792
4.965.673
3.756.750
1.696.416
1.681.126
1.219.417
1.163.148
1.125.366
1.085.206
938.164
889.454
659.748
619.259
614.032
548.315
540.496
537.460
466.124
427.428
313.664
287.188
276.112
240.429
213.414
205.873
204.845
196.582
187.163
186.992
184.046
179.683
173.132
164.504
155.629
18,2
7,2
-23,3
-28,9
6,9
7,4
3,6
33,5
-0,3
-4,7
-45,3
15,1
14,9
18,4
9,2
-2,9
65,9
17,6
14,4
-0,8
-26,6
6,3
-15,7
98,3
13,1
14,9
1,3
23,9
138,3
22,3
-1,6
10,6
41,4
45,1
1,6
12,2
44,8
1 İSTANBUL
2 İZMİR
3 BURSA
4 KOCAELİ
5 ANKARA
6 GAZİANTEP
7 DENİZLİ
8 SAKARYA
9 HATAY
10 ADANA
11 MANİSA
12 KAYSERİ
13 MERSİN
14 KONYA
15 TRABZON
16 ANTALYA
17 TEKİRDAĞ
18 ESKİŞEHİR
19 KAHRAMANMARAŞ
20 MARDİN
21 ŞIRNAK
22 AYDIN
23 BALIKESİR
24 HAKKARİ
25 SAMSUN
26 ZONGULDAK
27 AFYONKARAHİSAR
28 YALOVA
29 KIRKLARELİ
30 MUĞLA
31 RİZE
32 KARAMAN
33 KARABÜK
34 DİYARBAKIR
35 MALATYA
36 UŞAK
37 ÇORUM
• Elazığ, 2014 Ocak- Temmuz
döneminde ihracatta
Türkiye’deki 38. il olurken,
ithalatta 64. il olmuştur.
• Aynı dönemde ithalatçı
firma sayısı azalırken
ihracatcı firma sayısı artış
göstermiştir.
İHRACAT DEĞERİ
2013
51
59
30
129
149.302
40
167
63.620
82.836
149.034
146.750
146.747
-0,2
BÖLGELER
MARMARA
EGE
MARMARA
MARMARA
İÇ ANADOLU
GÜNEYDOĞU ANADOLU
EGE
MARMARA
AKDENİZ
AKDENİZ
EGE
İÇ ANADOLU
AKDENİZ
İÇ ANADOLU
KARADENİZ
AKDENİZ
MARMARA
İÇ ANADOLU
AKDENİZ
GÜNEYDOĞU ANADOLU
GÜNEYDOĞU ANADOLU
EGE
MARMARA
DOĞU ANADOLU
KARADENİZ
KARADENİZ
EGE
MARMARA
MARMARA
EGE
KARADENİZ
İÇ ANADOLU
KARADENİZ
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DOĞU ANADOLU
EGE
KARADENİZ
D. ANADOLU
130,7 GÜNEYDOĞU ANADOLU
77,2 GÜNEYDOĞU ANADOLU
Banka yoğunluğu açısından Elazığ, orta düzey iller arasında yer
almaktadır.
Kümülatif
Şube Sayısı
14.000
12.000
10.000
23. Diyarbakır (106)
8.000
10. Gaziantep (196)
6.000
4.000
2.000
0
0
(*) BDDK
3
6
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81
• Haziran 2014 itibarı ile
Türkiye’de 12.053 banka
şubesi bulunmaktadır.
• Elazığ, şube sayısına göre
sıralamada 81 il arasında
43. sırada yer almaktadır.
• Şube başına düşen kişi
sayısının en az olduğu il
4.000 kişi ile İstanbul, en
ok olduğu il 27.500 kişi ile
Muş’tur.
• Elazığ’da 11.000 kişiye 1
şube düşmektedir.
• Türkiye’de en az şubeye
sahip il 10 şube ile
Bayburt’tur.
Bankalardaki toplam mevduat büyüklüğü açısından Elazığ 37.
sırada yer almaktadır.
Kümülatif
Mevduat (milyar TL)
1.000
900
• 2007 yılında 38. sırada yer
alan Elazığ, geçen 7 yıl
içerisinde sıralamada 1
seviye yükselerek 37.
sırada yer almıştır.
• İstanbul, 428 milyar ile
toplam ülke mevduatının
%46’sını oluşturmaktadır.
• Son sırada 0,2 milyar ile
Ardahan yer almaktadır.
24. Sivas (3,5)
17. Gaziantep (7)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
3
6
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81
2014 (6.Ay)
(*) BDDK
2007 (12.Ay)
2007-2014 döneminde mevduat artış oranları, 2007 yılı bazı düşük
olan illerde daha fazla görülmektedir.
2014 / 2007
Mevduat
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
• Elazığ’da mevduat
anlamında değişim, ülke
ortalaması seviyesindedir.
0,00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
İller 2014 yılı Mevduat Büyüklük Sıralamalarına Göre Dizilmişlerdir
(*) BDDK
Mevduat miktarları kişi başı değerlendirildiğinde, Elazığ 4200 TL
ile 47. sırada yer almaktadır .
Kümülatif
Mevduat (milyar TL)
35.000
30.000
1. Ankara (30.600)
2. İstanbul (30.200)
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
(*) BDDK
Toplam nakdi kredi büyüklüğü açısından Elazığ 36. sırada yer
almaktadır.
Kümülatif
N. Kredi (milyar TL)
1.400
• 2007 yılında 39. sırada yer
alan Elazığ, geçen 7 yıl
içerisinde sıralamada 3
seviye yükselerek 36.
sırada yer almıştır.
• İstanbul, 462 milyar ile
toplam ülke mevduatının
%40’ını oluşturmaktadır.
• Son sırada 0,4 milyar ile
Bayburt yer almaktadır.
1.200
1.000
22. K.Maraş (8)
800
6. Gaziantep (27,2)
600
400
200
0
0
3
6
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81
2014 (6.Ay)
(*) BDDK
2007 (12.Ay)
2007-2014 döneminde nakdi kredi miktarı artışlarında 2007 bazının
yüksek veya alçak olması fark oluşturmamaktadır.
2014 / 2007
Nakdi Kredi
25,0
20,0
15,0
• Elazığ’da kredi anlamında
değişim, ülke ortalamasının
biraz üzerindedir.
10,0
5,0
0,0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
İller 2014 yılı Nakdi Kredi Büyüklük Sıralamalarına Göre Dizilmişlerdir
(*) BDDK
Nakdi kredi miktarları kişi başı değerlendirildiğinde, Elazığ 6.100
TL ile 53. sırada yer almaktadır .
Kümülatif
N. Kredi (milyar TL)
35.000
30.000
1. İstanbul (31.900)
2. Ankara (27.000)
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
(*) BDDK

similar documents