Litterära och retoriska begrepp Stildrag

Report
Stilfigurer
Stilfigurer
Liknelse
När man liknar något vid någonting annat.
T.ex. Du är som en ros.
Hissen luktar som en människa
som inte tvättat sig på f lera år
- Lukas Moodysson
Metafor
Ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts
ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga.
Hösten,
en mörkvåt fingervante
som trevar i alla skrymslen
- Fredrik Lindström
Metafor
Livets resa
Nattens dublon
Liknelse
Livet är som en resa
Månen lyser som en dublon
Metafor
Livets resa
Nattens dublon
Liknelse
Livet är som en resa
Månen lyser som en dublon
För att man som läsare ska kunna förstå både
metaforer och liknelser krävs förförståelse och samma
referensram som författaren eller skribenten
Vet ni vad det här är?
Läs ”Text 1”
1. Vad hittar du för metaforer?
2. Vad hittar du för liknelser?
3. Vad handlar dikten om?
Hopning – när man radar upp flera synonymer eller ord
av samma ordklass i tät följd. Kan också kallas
uppradning.
T.ex.
Och Vickbomspojken från Nicklasdalen
blev vettskrämd, veckvill och månadsgalen
Gustaf Fröding
Anafor – samma ord eller uttryck upprepas i början av
flera versrader
T.ex.
Allt är ömhet, allt är smekt av händer.
Herren själv utplånar fjärran stränder.
Allt är nära, allt är långt ifrån.
Allt är givet
människan som lån.
(Pär Lagerkvist)
Rim – kanske den enklaste stilfiguren som redan små
barn lär sig. Detta är ord som slutar på samma
bokstavskombination (eller åtminstone låter som att de
slutar på samma bokstavskombination).
Det var en gång en tomtegubbe
som bodde i en gammal mossig stubbe.
Elsa Beskow
Allitteration – ett stildrag där man har upprepning av ett
ljud i början av flera ord som står i samma mening.
T.ex.
Fä dör,
fränder dö,
även själv skiljes du hädan,
men ett vet jag,
som aldrig dör,
domen över död man.
Havamal strof 77
Läs”Text 2”
1. Skriv lite kort vad ni tänker om dikten – vad den
handlar om.
2. Vilka stilfigurer hittar ni i dikten?
(Visa med citat, referera!)
3. Vilken effekt ger stilfigurerna på läsningen?
Läs”Text 3”
1. Vilken stilfigur är tydligt i fokus i dikten?
(Visa med citat, referera!)
2. Varför väljer författaren att använda denna stilfigur?
3. Vad händer i slutet? Vilken effekt ger det?
Lyrik är även musik!
Text 4
Plocka fram Märk hur vår skugga med Imperiet
antingen på Youtube eller Spotify och lyssna
samtidigt som ni tittar på texten
1.Vad handlar texten om?
2. Finns det några stildrag? Vad är det som ger effekt hos
läsaren/lyssnaren?
3. Hur gammal är texten?
Tack för idag!

similar documents