Od łuczywa do żarówki energooszczędnej

Report
Od łuczywa
do żarówki
energoosz
czędnej
Aby poznać temat zajęć, dzieci musiały odpowiednio ułożyć
sylaby na tablicy. Wiedziały tylko, że zdanie musi się składać
z pięciu wyrazów.
Myślały, myślały i wymyśliły. Na tablicy pojawił się temat: „Od
łuczywa do żarówki energooszczędnej”.
https://www.youtube.com/watch?v=GynEKCysq7c
Po pogadance na temat powszechności stosowania oświetlenia
i rozmowie o dawnych i obecnych sposobach oświetlania dzieci
obejrzały film dotyczący poruszonej problematyki.
Podzieleni na grupy uczniowie przystąpili do układania karteczek
z ilustracjami różnych źródeł światła na otrzymanych osiach
czasu.
Przed przyklejeniem ilustracji mogli sprawdzić poprawność
wykonania zadania i skorygować błędy uważnie oglądając
przygotowaną przez nauczyciela prezentację „Od łuczywa do
żarówki energooszczędnej”. Poprawek w grupach było niewiele.
W celu utrwalenia zdobytej wiedzy raz jeszcze stworzyliśmy
oświetleniową oś czasu umieszczając duże ilustracje źródeł
światła na klasowej tablicy.
Stworzone przez dzieci prace zawiesiliśmy na ścianie, aby inne
klasy przychodzące do naszej sali mogły się dowiedzieć, „jak to
z oświetleniem było”.
Zademonstrowałam trzecioklasistom świecenie różnych żarówek.
Dzieci mogły porównać wydzielanie ciepła przez zwykłą żarówkę
i żarówkę energooszczędną.
Okazało się, że żarówki energooszczędne znacznie dłużej pozostają
chłodne. Dzieci dowiedziały się też, dlaczego żarówka
energooszczędna zużywa mniej energii elektrycznej od zwykłej
żarówki.
Po wypowiedziach o tym,
czy możliwe jest dzisiaj
życie bez oświetlenia
i konsekwencjach
wynikających z jego braku,
dzieci otrzymały po dwa kwadraty wycięte z brystolu. Ich
zadaniem było wybranie jednego ze źródeł światła i narysowanie
go na obu kartonikach. Miała w ten sposób powstać klasowa gra
„Memory”.
Jako zadanie domowe uczniowie otrzymali do wypełnienia karty
pracy z czterema pytaniami/poleceniami:
1. Policz i zapisz, ile żarówek jest w Twoim domu. Jakiego
typu są te żarówki? Podziel je na grupy.
2. Jakie inne oświetlenia są zamontowane?
3. Gdzie trafiają zużyte żarówki?
4. Ułóż dwuwiersz dotyczący wybranego źródła światła.
Po sprawdzeniu pracy domowej następnego dnia, wybrałam
najlepsze dwuwiersze, zapisałam je i wywiesiłam opatrzone
nazwiskami autorów na tablicy. Zwycięzcy otrzymali pisemne
pochwały do dzienniczków.
To były bardzo udane zajęcia, a rodzice opowiadali potem,
z jakim zapałem dzieci poszukiwały i liczyły w domach żarówki.
Nie miały też problemu z ustaleniem, gdzie powinny trafić
zwykłe żarówki i żarówki energooszczędne.

similar documents