Stokske - GRN.NED

Report
Voorbeeld van analyse
Het stokske van Van Oldenbarnevelt
Hoe kennis van de context tot betekenis kan leiden…
Het Stokske van Van Oldenbarnevelt
Eerste stuk/strofe
HET STOKSKE van Johan van Oldebarnevelt,
Wens
en geen
vader des
vaderlands
verrader: Vondel is
dus blijkbaar een
voorstander …
Mijn wens behoede u onverrot, O STOK en
Van
stut, die geen verrader, MaarHoewel
’s vrijdoms
Oldenbarnevelt voor
stut en Hollands Vader Gestut
vrijheidhebt
strijdt, isop
hij dat
blijkbaar op het schavot
wreed schavot;
beland…
Dus: Van Oldenbarnevelt is een historische persoon. Maurits onthoofde
hem en Vondel was blijkbaar een voorstander van hem. Dit gedicht richt
zich dus op een politieke gebeurtenis.
Het Stokske van Van Oldenbarnevelt
Tweede stuk/strofe
Hier gaat het over
de onthoofding
Aha, Vondel verwijst
Toen hij voor ’t bloedig zwaard most knielen, Veroordeeld,
naar een
vergelijkbare situatie
als een Seneca, Door Nero's haat en ongena, Tot droefenis
uit de Oudheid…
der braafste zielen, Gij zult nog, jaren achtereen, De
Typisch iets voor de
renaissance…
uitgank van die Held getuigen, En hoe Geweld het Recht
dorf buigen,
Er is onterecht geweld
gebruikt, dat het recht
aantast… Maurits is dus
de slechterik volgens
Vondel…
Schijnbaar vindt Vondel
dat Seneca en Van
Oldenbarevelt voor het
volk streden: de braafste
zielen vinden het erg…
Het lijkt erop alsof
Vondel hier aangeeft
hoe Van Oldb. Het erg
moeilijk had, maar heel
erg zijn best deed… Zou
hij zijn stokske daarvoor
nodig hebben gehad…
Het Stokske van Van Oldenbarnevelt
Laatste stuk/strofe
Tot smaad der onderdrukte Steên. Hoe dikwijl strekt gij
onder ’t stappen Naar ’t hof der Staten stadig aan Hem
voor een derde voet, in ’t gaan En klimmen op de hoge
trappen, Als hij, belast van ouderdom, Papier en schriften,
Het land had het al zo
moeilijk (80-jarige oorlog
overleende, En onder ’t lastig landspak steende! Wie ging,
& reformatie..)
zo krom gebukt, nooit krom! Gij ruste van uw trouwe
plichten Na 't rusten van die oude stok, Geknot door ’s
bloedraads bittre wrok: Nu stut en stijft gij nog mijn
dichten.
Mooi! Krom gebukt: Van Oldb.
Hij is dood, dus zal
hij zijn stok niet
meer gebruiken…
Stutten:
dichtstoppen.
Dichten: iets
dichtmaken, en
gedichten
schrijven…
was oud en liep krom, maar hij
had ook zwaar werk (krom
lopen door alle papieren en
problemen), maar hij was
altijd rechtvaardig!! = nooit
krom

similar documents