File - Gaelcharraig

Report
Sraith 16
Teip sa scrúdú tiomána
Pic 1
1. Tá an sraith seo bunaithe ar teip sa scrúdú
tiomána.
2. Leagtar síos bunchloch an scéil sa chéad phictiúr
le Cathal os comhair an ionad tástála.
3. Drochlá atá ann gan amhras.
4. Níl aon dabht ach go bhfuil imní ar Chathal.
5. Feictear carranna eile le plátaí ‘L’ lasmuigh den
ionad tástála.
6. Guíonn a athair ádh mór air.
7. Is léir nach raibh sé ag tnúth leis an scrúdú.
Pic 2
1. Forbraítear an scéal sa dara phictiúr leis an
scrúdaitheoir ag cur cúpla ceist ar Chathal.
2. Breacann sé síos na freagraí go dícheallach
agus ansin ar aghaidh leo leis an scrúdú
praictiúla.
3. Caitheann an scrúdaitheoir spéaclaí dubha.
4. Feictear an bheirt acu sa charr agus
aghaidh imníoch ar Chathal.
5. Tosaíonn sé ag tiomáint leis an scrúdaitheoir
in aice leis, le fáisc-chlár ina lámh aige.
Pic 3
1. Leanann eachtraí an scéil ar aghaidh sa
phictiúr seo.
2. Feicimid Cathal ag tiomáint istigh i lár an
bhaile.
3. Go tobann feiceann sé a chairde ar thaobh
na sráide.
4. Croitheann a chairde lámh leis agus
déanann Cathal an rud céanna ar ais leo.
5. Is léir gur rud an-dhainséarach é seo agus
tuigimid go bhfuil an scrúdaitheoir ar buile
leis.
Pic 4
1. Forbraítear an scéal sa phictiúr seo nuair a
bhuaileann carr Cathal an carr atá roimhe.
2. Is cinnte go drochthimpiste atá ann.
3. Tá an seanfhear le croiméal agus caipín ag
tiomáint an chairr eile.
4. Is léir gur bhain an timpiste geit uafásach as
an bhfear seo.
5. Tá ionadh an domháin le feiceáil ar aghaidh
an fhir toisc nach dtuigeann sé cad a tharla.
Pic 5
1. Leathnaítear an scéal sa phictiúr seo.
2. Feictear Cathal, an scrúdaitheoir agus tiománaí
an chairr eile ag seasamh in aice leis an gcarr.
3. I bpreabadh na súl/gan mhoill tháinig/tagann
Garda chuig láthair na timpiste.
4. Tá Cathal i bponc ceart anois.
5. Tá gach ribe gruaige ina seasamh ar a cheann.
6. Feicimid go bhfuil an tiománaí eile fíor-chosta
toisc go bhfuil an-chuid damáiste déanta dá
charr.
Pic 6
1. Críochnaíonn an scéal ar nóta dóchasach.
2. Feictear Cathal in oifig an scrúdaitheora I ndiaidh
an scrúdú.
3. Is léir go bhfuil díomá an domhain ar Chathal.
4. Níl amhras ach go bhfuil cuma náireach air.
5. Deir an scrúdaitheoir leis go bhfuil níos mó
cleachtadh uaidh.
6. Ar a laghad, gheobhaidh sé seans eile chun an
scrúdú a thógaint.
7. Is léir gur fhoghlaim Cathal ceacht tábhachtach
faoi sábháilteacht ar an mbóthar!!
Ceisteanna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ca bhfuil Cathal ag seasamh I bpic 1?
Cad a tharla do Chathal I bpic 4?
Cad atá ar siúl sa dara leath de phic a 2?
Cé mhéad duine atá I bpic 6?
Cé a thagann ar an láthair I bpic 5?
Cá bhfuil sé ag tiomáint I bpic 3?
Cé atá ag caint le Cathal I bpic 6?
Cad atá ar fhuinneog an chairr I bpic 1?
Cén scrúdú atá á dhéanamh ag Cathal?
Cén cuma atá ar aghaidheanna na ndaoine ar an tsráid I bpic 4?
Cad atá I lámh an scrúdaitheora I bpic 2?
Cad a rinne Cathal I bpic 3?
Cén toradh a bhí ann don scrúdú ag an deireadh?
Cén t-ord a thugann an scrúdaitheoir I bpic 2?

similar documents