x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Tematická oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Ročník:
Doporučený čas:
Filozofie
EU070120
Scholastika
Mgr. Šárka Rambousková
osmý osmiletého gymnázia, čtvrtý čtyřletého gymnázia
15 – 20 minut
Stručná anotace
Materiál se týká období scholastiky a představitele Tomáše Akvinského
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
Scholastika
•
•
•
•
•
•
(11. – 15.)
Scholasticus školský, patřící škole
Specifický způsob filozofického myšlení
Rozumové podepření církevních dogmat
Zakladatel mnich Alkuin
Založil klášterní školu
Scholastika je spjata se vznikem univerzit v
Evropě (Cambridge, Oxford, Heidelberg…)
Období scholastiky
• Raná scholastika
• Vrcholná scholastika
• Pozdní scholastika
Tomáš Akvinský
•
•
•
•
•
•
•
(1225 – 1274)
Doctor angelicus (andělský učitelú
Katolický filozof, teolog scholastické tradice
Dílo: Summa theologická
1323 prohlášen za svatého
Tomismus a novotomismus
Filozofické spisy
Komentáře k Bibli
Především tě upozorňuji na to, aby ses při disputacích s nevěřícími nepokoušel
prokazovat pravdu víry nezvratnými rozumovými důvody. To by bylo na újmu víře...
protože naše víra rozum přesahuje, nelze ji nezvratnými rozumovými důvody dokázat;
protože je však pravdivá, a tedy s rozumem nikoli v rozporu, nemůže být takovými
rozumovými důvody ani vyvrácena. Křesťanští apologeti nemohou usilovat o to, aby
filozoficky prokázali pravdu víry, nýbrž spíše o to, aby vyvrácením protivníkových námitek
ukázali, že katolická víra není nepravdivá....
Na základě textu objasněte tyto pojmy:
 Definice scholastiky, její vztah k patristice
 Osobnost Tomáše Akvinského
Využité zdroje
• STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie.
Překlad Petr Rezek. Praha: Zvon, 1991, 510 s.
ISBN 80-711-30419.Scholastika. Wikipedia.org [online]. 2013
[cit. 2013-07-08]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Scholastika
Zdroje obrázků
• http://abicko.avcr.cz/2009/02/05/teolog.html
• http://gta.edupage.org/about/

similar documents