Hjärta/cirkulation

Report
Hjärta/cirkulation/blod
Sjukgymnastprogrammet
Ferdinand von Walden
Läkare, doktorand I fysiologi
[email protected]
Disposition 12-13 maj
Hjärta
Hjärtats anatomi
Retledningssystem
Hjärttmuskelcellen
Pumparbete
Frekvensreglering
EKG
Cirkulation
Cirkulationssystemet
Kärltyper
Blodtryck
Kapillärt utbyte
Venöst återflöde
Blod
Blodets beståndsdelar
Celltyper
Serum
Hemostas
Introduktion till buffertsystem
Sidhänvisning
• Hjärta & cirkulation
– Kapitel 11., 201-229
• Blod
– Kapitel 10, 195-200
Sand et al. 7.36
Hemodynamik
Sand et al. 7.37
Halverad radie ger 16 ggr ökat motstånd!
Resistanskärl
Arteriolernas förändring av diameter ger möjlighet att reglera:
•Fördelning av blod från hjärtats vänstra kammare
•Det arteriella blodtrycket
Blodtrycksmätning
BT = MV x TPM
BT = blodtryck
MV = minutvolym
TPM = totalt perifert motstånd
Laminärt och turbulent flöde
Blodtrycksmätning
Blodtrycksmätning
Sfinkterfunktion
Kapillärbädd – där utbytet sker!
Diffusion och filtration
Sand et al. 7.45
30 000 kapillärer per mm2 av tvärsnittet i arbetande muskel.
En människa har 40 miljarder kapillärer och utbytesytan är ca 600 m2.
Kapillär filtration
Kapillär filtration
Venöst återflöde
Venöst återflöde
Ventilplansmekanismen

similar documents