2.2-Romeinse Imperium

Report
500 v. Chr. Rome komt in handen van de
Senaat. Begin expansie:
-264 v. Chr. Expansie buiten Italië
(Carthago, Griekenland e.a.)
- 58-50 v. Chr. Ceasar veroverd Gallië
- Verovering Groot Brittannië en Roemenië
-106 n Chr. Romeins Imperium op het
grootst
Succes Romeinse Rijk:
- Organistatie talent en militaire
kracht: uiteindelijk beroepsleger
- Drang naar laus et gloria, buit en
gebied
- Pax Romana Romeinse vrede:
goede wegen, handel, introductie
geld, veiligheid
Romanisering
Verspreiding Grieks – Romeinse
cultuur.
Stammen in West Europa namen
de taal en cultuur van de
Romeinen over.

similar documents