belia_berakhlak_penyelamat_negara

Report
1
2
Segala puji-pujian hanya
bagi Allah S.W.T.
‫‪3‬‬
‫ﮱ ﯓ‬
‫ﯚ‬
‫ﯕ‬
‫ﯔ‬
‫ﯛ‬
‫ﯖﯗ ﯘ‬
‫ﯜ‬
‫ﯝ‬
‫ﯙ‬
‫‪4‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ش‬
‫أ‬
‫و‬
‫ه‬
‫ح‬
‫د‬
‫د‬
‫ال‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ه‬
‫إ‬
‫ال‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ش‬
‫إ‬
‫يك لَ ُه‬
‫ر‬
‫الل‬
‫ال‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ُ َ ْ َُ َ َ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫ث‬
‫ع‬
‫د‬
‫م‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ل‬
‫س‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫د‬
‫د‬
‫ب‬
‫ا‬
‫د‬
‫م‬
‫ُم‬
‫ا‬
‫ن‬
‫د‬
‫ي‬
‫س‬
‫َن‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ِّ‬
‫َّ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َوأَ ْش َه ُد أ َ َ َ َْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫َّ‬
‫ص ِّل َو َسلِّ ْم َعلَى َه َذا النَّبِ ِّي الْ َك ِريْ ِم َسيِّ ِدنَا‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫سان إلَى‬
‫ب‬
‫ب‬
‫م‬
‫ح‬
‫ه‬
‫ص‬
‫ح‬
‫ع‬
‫و‬
‫إ‬
‫ب‬
‫ه‬
‫ت‬
‫آل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ن‬
‫ع‬
‫م‬
‫و‬
‫و‬
‫د‬
‫م‬
‫ه‬
‫ح‬
‫م‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ ِ َ‬
‫ْ َ‬
‫يَ ْوم ِّ‬
‫الديْن‬
6
7
Melaksanakan segala
perintahNya
Marilah sama-sama kita
bertakwa kepada Allah
SWT dengan
memperkukuhkan
pengabadian diri kita
kepada-Nya
6
8
9
Menurut Akta Pembangunan Belia 2007, golongan belia adalah
merujuk kepada mereka yang berumur di antara 15 hingga 40 tahun.
statistik pada tahun 2013, golongan yang
mempunyai umur ini ialah seramai 13.7 juta iaitu
lebih daripada 48% daripada komposisi
penduduk Malaysia
Tema sambutan Hari Belia Tahun Ini:
‘DARI BELIA UNTUK BELIA’
wajar golongan ini diasuh, dididik dan dibimbing
menjadi generasi belia berakhlak
10
Rasulullah SAW selain
sebagai pemimpin umat,
Baginda seorang ketua
pendakwah negara
memberi penekanan khusus
membimbing belia dengan cara
menggesa mereka taat
beribadah kepada Allah,
berakhlak mulia, menjaga
kesihatan akal, kebersihan
jasmani
Bimbingan ini akan mencorakkan jati diri
yang beramanah dan bertanggungjawab
kepada agama, bangsa dan negara.
11
Mafhumnya: “Sesungguhnya Allah sangat kagum
kepada pemuda yang tidak ada padanya kelakuan
pelik dan menyeleweng”.
(Riwayat Ahmad)
12
Sebagai golongan yang akan membawa hala tuju negara
adalah penting untuk kita mengenalpasti arah tuju yang
amat berkait rapat dengan hala tuju negara dan
matlamat akhir yang ingin dicapai
kebahagian dalam kehidupan terutamanya kehidupan yang
kekal abadi di alam akhirat
13
Apakah ertinya
kemajuan dan
pembangunan
seandainya
akhlak dan
adab ummah
semakin
merosot?
Apakah ertinya
kemajuan dan
pembangunan
sekiranya
masyarakat hidup
dalam kekalutan dan
kerisauan?
Apakah ertinya kemajuan dan
pembangunan sekiranya
jenayah dan pelbagai salah
laku masih berleluasa?
14
pembentukan akhlak yang mulia ini, Islam telah
menggariskan pelbagai panduan yang berasaskan alQuran dan Hadith
Sesungguhnya agama Islam berkehendakkan supaya setiap
umatnya menjadi sebaik-baik manusia yang sempurna
keperibadiannya, mulia budi pekertinya dan menjadi teladan
yang baik kepada orang lain
15
Generasi belia yang
mempunyai akhlak
dan budi pekerti yang
tinggi
menjadi cita-cita
negara kita
menggerakkan
ummah yang
bertamadun yang
dihormati dan
disegani oleh
masyarakat dunia
16
Syeikh Dr. Yusof Al-Qaradhawi
“apabila kita hendak melihat wajah sesebuah
negara pada masa hadapan, lihatlah generasi
mudanya pada hari ini. Sekiranya golongan
muda hari ini adalah daripada kalangan
berakhlak, tentunya sesebuah negara itu akan
datang adalah sebuah negara yang aman
makmur, tetapi jika keadaan adalah sebaliknya,
maka bersedialah untuk berhadapan dengan
kemungkinan buruk yang akan berlaku”.
17
mimbar mengingatkan
Bahawa akhlak dan tingkah laku golongan belia masa
kini merupakan cerminan masa depan sesebuah
negara
golongan ini begitu penting dalam membawa
perubahan daripada negatif kepada positif, lemah
kepada kuat, mundur kepada maju dan terbaik
kepada cemerlang
18
Belia Islam kita mestilah membina jati diri dan
sahsiah
Marilah wahai belia..kita bangun dengan penuh
kebijaksanaan dan keberanian bagi
mempertahankan agama islam dan negara
tercinta
Buktikanlah pada negara bahawa belia Islam
adalah belia yang terbaik, mampu menjadi contoh
dan layak untuk memimpin negara di masa
hadapan
19
zaman dan teknologi yang canggih serta ledakan
teknologi maklumat yang merentasi sempadan ini
ditambah lagi budaya hiburan yang sangat sebati
dalam jiwa anak muda
Isu-isu yang dikaitkan
dengan belia seperti dadah,
pembuangan bayi, jenayah
rogol, lepak, ponteng sekolah
dan sebagainya adalah
berpunca daripada
penyelewengan akhlak dan
kegelojohan hawa nafsu
mimbar yang mulia ini
ingin mengingatkan
bahawa jangan dibiarkan
api mendekati minyak,
kerana ia akan
menyemarakkan lagi api
tersebut.
20
Pengaruh visual dan audio yang dilihat melalui internet
sangatlah berbahaya kerana secara psikologinya, ia mampu
mempengaruhi hati dan minda yang akhirnya akan
merangsang tindakan mereka untuk melakukan perkara yang
sama
21
Ingatlah bahawa kegelojohan nafsu syahwat di
peringkat remaja dan belia sangat kuat
Jika punca dan tempat
yang boleh meransang nafsu
tidak ditutup, maka anakanak kita, remaja, belia dan
orang dewasa terdedah
kepada gejala keruntuhan
akhlak dan menghancurkan
kehidupan.
22
Belia berada di pusat-pusat pengajian tinggi menuntut ilmu,
seterusnya akan menabur bakti kepada masyarakat, namun
harapan ini sukar menjadi kenyataan bila ada golongan
muda mudi hari ini terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak
bermoral terbabit dalam gejala sosial yang lain
semua perlakuan negatif dan fasad ini adalah berpunca
daripada kegagalan mereka yang terlibat mengawal hawa
nafsu
ibu bapa serta pihak-pihak yang bertanggungjawab mestilah
memastikan sumber-sumber akses kepada ‘musibah’ ini ditapis,
dikawal, dipantau dan dikuatkuasakan
23
Syaitan & iblis
Makhluk
pertama yang
berada dalam
kesesatan dan
kemungkaran
serta berjanji
untuk
menyesatkan
seluruh umat
manusia di
muka bumi ini
24
Allah SWT berfirman dalam surah al-Mujadalah ayat 19:
‫ﯸ‬
‫ﯺ ﯹ‬
‫ﯻ‬
‫ﯿ‬
‫ﰆ‬
‫ﰁ ﰀ ﯼ ﯽﯾ‬
‫ﰂ‬
‫ﰅﰄﰃ‬
‫ﰈﰇ‬
Maksudnya: “ Syaitan telah menguasai mereka, sehingga
mereka lupa mengingati Allah; mereka itulah puak Syaitan.
Ketahuilah! Bahawa puak Syaitan itu orang yang rugi.”
25
Sesungguhnya agama Islam
berkehendakkan supaya setiap
umatnya menjadi sebaik-baik manusia
yang sempurna keperibadiannya,
mulia budi pekertinya dan menjadi
teladan yang baik kepada orang lain.
26
Rasulullah SAW pernah menasihatkan kita dalam sabdanya:
Maksudnya: “Sebaik-baik
manusia ialah orang-orang yang
bermanfaat kepada orang lain. ”
(Riwayat Al-Tabarani)
27
manusia yang baik menurut pandangan Islam
orang yang hidup
menggunakan
sepenuhnya potensi
yang ada untuk
memajukan keluarga,
masyarakat, bangsa,
agama dan negara
28
Mimbar menyeru
Marilah kita sama-sama berdoa



Sama-sama berdoa mudah-mudahan generasi belia
negara kita sentiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah
SWT
Semoga generasi belia yang diharapkan berjaya
memainkan peranannya yang sebenar dalam memacu
pembangunan negara untuk menjadi bangsa yang
maju
Mohon dikekalkan kesinambungan nikmat keamanan di
kalangan kita, dijauhi segala malapetaka yang boleh
menjejaskan usaha untuk perpaduan dan keselamatan
negara
29
Mengakhiri khutbah
Sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan imej dan
keperibadian para belia Islam negara
dengan menyediakan pendidikan dan bimbingan
sempurna dan mencontohi keperibadian unggul yang
diterjemahkan melalui akhlak dan peribadi Rasulullah
SAW
Belia berakhlak merupakan
penyelamat kepada sesebuah negara
30
‫ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ‬
‫ﮝ‬
‫ﮐﮑ‬
‫ﮎﮏ‬
‫ﮙ ﮚﮛ ﮜ‬
Maksudnya: “(ingatkanlah peristiwa) ketika serombongan orangorang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami!
kurniakanlah kami rahmat dari sisimu, dan berilah kemudahankemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama
kami”.
(surah Al-Kahfi ayat; 10)
31
32
‫‪33‬‬
‫مد لِلّ ِه ََْنم ُده ونَستَعِينُه ونَستَ ْغ ِفره ونُ ْؤِمن بِهِ‬
‫اْل‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ْ ُُ‬
‫َ‬
‫َ ُ ْ‬
‫ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َونَتَ ََّك ُل َبلَْيه‪َ ،‬ونَعُ ذُ بالل م ْن ُشُروس أنْ ُفسنَا‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َوم ْن َسيِّئَات أ َْب َمالنَا‪َ ،‬م ْن يَ ْهده اللُ فَال ُمض َّل‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ى لَهُ‪.‬‬
‫اد‬
‫ه‬
‫ال‬
‫ف‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ض‬
‫ي‬
‫ن‬
‫م‬
‫و‬
‫ه‬
‫ل‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ُ ََ ْ ُ ْ َ َ‬
‫‪34‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ك لَهُ‪َ ،‬وأ ْش َه ُد‬
‫أَ ْش َه ُد أَ ْن الَّ الَهَ إال اللُ َو ْح َدهُ آل َشريْ َ‬
‫أ َّ‬
‫اْلَالَئِ ِق‬
‫َن َسيِّ َدنَا َونَدِيَّ نَا ُُمَ َّمدا َبْد ُدهُ َوَس ُس ْ لُهُ َسيِّ ُد ْ‬
‫َّ‬
‫ِ‬
‫ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَا ِسْك َبلَى َسيِّ ِدنَا َونَدِيِّ نَا‬
‫ف‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ش‬
‫د‬
‫ل‬
‫ا‬
‫و‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ُ َ‬
‫ََ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ي‪.‬‬
‫َص َحابه أ ْ‬
‫َْجَع ْ َ‬
‫ُُمَ َّمد َو َبلَى آله َوأ ْ‬
‫‪35‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫الل‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ت‬
‫إ‬
‫‪،‬‬
‫الل‬
‫اد‬
‫د‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ي‬
‫ف‬
‫د‬
‫ع‬
‫ب‬
‫ا‬
‫َم‬
‫أ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َْ ُ َ َ َ‬
‫ْ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ي‬
‫ق‬
‫اد‬
‫الص‬
‫ع‬
‫م‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ك‬
‫و‬
‫َّ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َْ‬
‫َ ْ ْ ََ‬
‫‪36‬‬
‫َّ‬
‫و‬
‫اب‬
‫ح‬
‫م‬
‫ل‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ا‬
‫و‬
‫الل‬
‫َن‬
‫أ‬
‫ا‬
‫ع‬
‫ت‬
‫س‬
‫ال‬
‫د‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ ْ ُْ‬
‫َ ُِ ْ َ ُ َ َ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫أ ََمَرُك ْم بِأَ ْم ٍر بَ َدأَ فْيه بنَ ْفسه َوثَ ََّّن‬
‫ِِبَآلئِ َكتِ ِه الْمسدِّح ِِ بِ ُق ْد ِسهِ‬
‫َُ َ‬
‫‪37‬‬
‫صلَّ ْوا‬
‫ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ الَّ ِذﯾ َْن َءا َم َنوُ ا َ‬
‫َع َل ْﯾ ِه ﭾ ﭿ‬
38
‫‪Doa :‬‬
‫‪39‬‬
‫اَلَّله َّم ِ‬
‫اغفر لِلمسلِ ِمين والمسلِماتِ‬
‫ُ‬
‫ََ ُ َ‬
‫ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫الم‬
‫و‬
‫ؤم‬
‫نين‬
‫و‬
‫ء‬
‫ا‬
‫الم‬
‫م‬
‫ؤم‬
‫نهم‬
‫حي‬
‫َ‬
‫ﻷ‬
‫ا‬
‫ات‬
‫ن‬
‫ُ ََ ُ َ‬
‫َ ُ‬
‫واﻷَمو ِ‬
‫ات‬
‫َ َ‬
‫‪Doa :‬‬
‫‪40‬‬
‫الس ِ‬
‫ِ‬
‫ي الْ ِكرامِ‬
‫الط ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ب‬
‫ِ‬
‫ْح‬
‫الر‬
‫ل‬
‫ز‬
‫ن‬
‫أ‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ال‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫و‬
‫و‬
‫ة‬
‫ال‬
‫م‬
‫ل‬
‫ا‬
‫س‬
‫ذ‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ام‬
‫ظ‬
‫ل‬
‫ي‬
‫ي‬
‫م‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ل‬
‫ا‬
‫اْلَ ِّق‬
‫ق‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ض ْا ب ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َْ َ‬
‫َُ ُ ْ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َوبِه َكانُ ا يَ ْعدلُ َن‬
41
42
Doa :
43
Doa :
44
Doa :
45
46

similar documents