NAPOLEONOVA OSVAJANJA 1804-1815

Report
NAPOLEONSKE VOJNE
1804-1815
Napoleon Bonaparte
• Korzičan, jakobinec
• Topniški častnik
• Časti za direktorij
– obramba Toulona pred Britanci 1793
– zadušitev pariškega upora 1795
Prva koalicijska vojna
1792-1797
– Napoleon poveljnik armade v Italiji
– uspešno zavzetje severne Italije
• francosko zavzetje Goriške (Predel) in prodor prek
Ljubljane
– mir v Campo Formiu
• Ukinitev Beneške republike,
• Avstrija odstopi Belgijo in ozemlje levega brega Rena ,
pridobi Benečijo, Istro in Dalmacijo
Druga koalicijska vojna 1799-1802
• Avstrija, V. Britanija, Rusija, Turčija proti Franciji
• Napoleonova egiptovska ekspedicija
– ogrožanje britanske Indije
– francoska zmaga v bitki z mameluki – turškimi
konjeniki
– britanska pomorska zmaga v bitki pri Abukiru 1799
– koalicijska zasedba s. Italije → Napoleonova vrnitev v
Francijo;
– državni udar in nadomestitev direktorija s tričlanskim
konzulatom
Bitka pri piramidah
Bitka pri Abukiru, 1799
Ustanovitev cesarstva
1804 Napoleon se okrona za cesarja
– namen: povečanje francoskega ugleda med evropskimi
monarhijami
– Napoleonova želja po dominaciji v Evropi 
ustanavljanje protifrancoskih koalicij
Tretja koalicijska vojna 1805
Protifrancoska koalicija: Avstrija, Rusija, V. Britanija,
Švedska
• Pomorska bitka pri Trafalgarju 1805 → konec
Napoleonovih načrtov za invazijo
• Bitka pri Austerlitzu 1805 → poraz ruskoavstrijske vojske
Avstrija izgubi Tirolsko in ozemlje nekdanje Beneške
republike
Bitka pri Trafalgarju, 1805
Bitka pri Austerlitzu, 1805
Admiral
Nelson
Četrta koalicijska vojna 1807
• Protifrancoska koalicija:
Prusija, Rusija, V. Britanija,
Saška, Švedska
• Poraz pruske vojske pri Jeni → mir v Tilsitu, pruska
izguba polovice državnega ozemlja
• Ustanovitev Renske zveze 1806 →
ukinitev rimsko nemškega cesarstva
• Utrditev francoske prevlade v Evropi
Napoleonova celinska zapora
• Poskus gospodarskega uničenja Britanije
– kaznovanje držav kršilk
– zavzetje Portugalske in Španije (1807-8)
→ gverilska vojna
– ukinitev papeške države , papeško ujetništvo 1809
– avstrijsko nasprotovanje – poraz in mir v
Schönbrunu →ustanovitev Ilirskih provinc (1809)
Pomorska blokada
Ilirske province 1809, Ilirija oživljena
Francisco Goya: Tretji maj 1808
Pohod proti Rusiji 1812
• Ruski odstop od celinske zapore
• Francoska velika armada (690.000 vojakov,
1300 topov)
• Bitke pri Borodinu in Smolensku, francosko
zavzetje Moskve  ruski car se noče vdati
• Ruska taktika zavlačevanja in požgane zemlje
 velike francoske težave z oskrbovanjem
• Nastop ruske zime
• Napoleon zapusti čete, izredno težaven umik
ostankov velike armade (100.000)
General Kutuzov
Borodinska bitka, 1812
Francoski umik iz
Rusije
• Francoski poraz v Rusiji – nova V. koalicija
protinapoleonskih držav:Prusija , Avstrija,
V.Britanija, Rusija, Švedska
• bitka pri Leipzigu - bitka narodov 1813
– Napoleonova abdikacija na otok Elbo
• obnova kraljevine v Franciji
Bitka pri Leipzigu – bitka
narodov, 1813
Spomenik zmagi v bitki
narodov
Vladavina 100 dni
• Napoleonov beg iz Elbe v Francijo
in Napoleonov prevzem oblasti
• Evropske velesile združijo vojaške sile proti
Franciji
• Bitka pri Waterlooju (julij 1815) zmaga britansko
- pruske vojske
• Napoleona Britanci pošljejo na otok sv. Heleno,
kjer umre 1821
Bitka pri
Waterlooju,1815
Vojvoda Wellington
Maršal Blücher
Napoleon na otoku sv. Helene
Napoleonov sarkofag v Domu
invalidov - Pariz
Značilnosti bojevanja v
Napoleonskih vojnah
Linijska taktika
Mobilno topništvo
NEMŠKA ZVEZA
RENSKA ZVEZA
RIMSKO NEMŠKO CESARSTVO

similar documents