Estery - podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu

Report
Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA
CH37. ESTERY
Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o.
Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
ÚVOD
• funkční deriváty karboxylových kyselin
• přírodní látky
• obecný vzorec:
O
R
1
C
O
R
2
• PŘÍKLAD:
rumová esence jako náhražka rumu – dochucení
buchet
VÝZNAM
• ESENCE - estery nižších kyselin a nižších alkoholů
• TUKY - estery vyšších mastných kyselin a glycerolu
Obr. 1 Máslo
• VOSKY - estery vyšších mastných kyseli a vyššího
jednosytného alkoholu
ÚLOHA:
NÁZVOSLOVÍ ESTERŮ (ESENCE)
Příklad esteru
Vzorec esteru
ethyl-benzoát
ethyl-butyrát
ethyl-formiát
isopentyl-acetát
pentyl-propionát
methyl-salicylát
Vůně esteru
máta, karafiát
broskev
rum
banán
meruňka
winterfresh
ÚLOHA:
Praktická příprava esterů
Na internetu vyhledejte webovou stránku
http://www.studiumchemie.cz/video.php?id=234
zhlédněte videosekvenci k experimentálnímu
provedení esterifikace.
ÚKOLY:
• Popište vlastními slovy celý průběh experimentu.
• Zapište rovnicí uvedený děj a pojmenujte všechny
látky.
CHEMISMUS
reakce karboxylové kyseliny s alkoholem za
katalýzy kyseliny sírové
O
R
1
C
O
+
OH +
kyselina
H
O
R
alkohol
2
H
R
1
C
ester
O
R
2
+ H2O
MECHANISMUS ESTERIFIKACE
H
O
+
H
1
R C O H
O H
1
O H
2
R O
+
1
R C O H
R C O H
+
O H
R
O H
1
+
R C O H
O H
R
2
- H2O
O H
1
+
R C
O
R
2
2
O
+
-H
1
R C O R2
ÚLOHA:
Příprava esterů
Doplňte rovnice reakcí a pojmenujte všechny látky:
O
H3C
C
OH
H
+
O
CH2
CH2
CH3
O
H
C
OH
+
H
O
CH2
CH3
H+
H+
HYDROLÝZA ESTERŮ
KYSELÁ HYDROLÝZA
O
R C
H2O
H+
O R'
ester
O
+
R C
O H
kyselina
HO R'
alkohol
ZÁSADITÁ HYDROLÝZA (zmýdelnění)
O
R C
O R'
ester
H2O
OH-
O
R C
O
sůl kyseliny
+
HO R'
alkohol
ÚLOHA:
Příprava a reakce esterů
Zapište chemickými rovnicemi následující děje,
uveďte názvy látky.
A) Příprava ethylesteru kyseliny pentanové
B) Příprava propylesteru kyseliny máselné.
C) Hydrolýza ethylesteru kyseliny octové v prostředí
hydroxidu drasleného.
D) Hydrolýza methylesteru kyseliny mravenčí v
prostředí hydroxidu sodného.
POLYESTERY
• např. TESIL (tesilové kalhoty)
CH3OOC
COOCH3
OOC
+
HO CH2 CH2 OH
COOCH2CH2
n
Použité informační zdroje
1. Struktury látek (chemické rovnice) byly kresleny s využitím
programu ACD/ChemSketch 10.0.
2. Janeczková, A., Klouda P. Organická chemie. Ostrava: Nakl.
KLOUDA Pavel, 2004.
3. McMURRY, J. Organická chemie. Praha: VŠCHT, 2007.
4. Obr. 1. foto - autor Aleš Chupáč
Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační
číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A
FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO
V HAVÍŘOVĚ“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.

similar documents