Organická chemie v praxi - podpora chemického a fyzikálního

Report
Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA
CH40. ORGANICKÁ CHEMIE V PRAXI
Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o.
Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
ÚVOD
Organická chemie je odvětvím chemie, který má
rozsáhlé využití – chemickými ději vzniká velké
množství látek, které člověk dnes a denně využívá
ve svém běžném životě.
Obr. 1
Obr. 2
LÉČIVA
Obr. 3
• právní řád ČR pojem "lék" vůbec nezná
• zákon o léčivech (č. 79/1997, Sb.) definuje léčivé látky
a léčivé přípravky (- používá souhrnný pojem léčiva)
• Léčivy se rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé
přípravky, které jsou určeny k podání lidem nebo zvířatům,
nejde-li o doplňkové látky.
• Léčivými látkami se rozumějí jakákoli látky určené k tomu, aby
byly součástí léčivého přípravku, která způsobuje jeho účinek;
tento účinek je zpravidla farmakologický, imunologický nebo
spočívá v ovlivnění metabolismu .
LÉČIVA
Příklady léčiv:
•
•
•
•
•
•
Kardiostimulanty – podpora srdeční činnosti
Antiarrhytmika – upravují srdeční činnost
Hypotensiva (antihyperthensiva) – snižují krevní tlak
Antipyretika – snižují teplotu
Analgetika – tlumí bolest
Spasmolytika - uvolňování
hladkého svalstva
Obr. 4
• Anestetika – znecitlivění organismu
• Sedativa (hypnotika) – uklidňující prostředky
DROGY
• návyková látka chemické povahy vyráběna
přírodním způsobem nebo uměle
• způsobuje dušení a fyzické změny; dokáže vzbudit
závislost
KOKAIN
• pochází z Jižní Ameriky – otroci pracující na plážích
žvýkali listy koky → necítili teplo, zimu, hlad, na nic si
nestěžovali (ve vyšších dávkách způsobovala apatii)
• dnes oblíbený především v USA, protože na něj
nevzniká tak těžká závislost jako na jiné drogy
DROGY
KOFEIN
• můžeme jej užívat neomezeně (závislost společensky
přijatelná)
• účinek nastupuje do několika minut (z čaje až asi po půl
hodině)
• smrtelná dávka je 10g
• tělo opouští asi po šesti hodinách
Obr. 5
DROGY
H2C
CH
CH3
AMFETAMIN
NH2
• známý od 19. století
C
HC
CH
• snížení chuti k jídlu, hyperaktivita,
tachykardie, závrať, úzkost, euforie, HC
CH
CH
nervozita
MDMA = extáze
• známá od r. 1930, „taneční droga“, dlouho povolována,
v poslední době zakázána
• zesiluje smysly vnímání
• nebyly zjištěny neurotoxické změn
PŘÍRODNÍ BARVIVA
• KAROTENOIDY - červené
barvivo v mrkvi
• TETRAPYRROLOVÁ BARVIVA
chlorofyl – zelené listy
18'
17 16
H3C CH3
7
2
1
3
4
6
5
20
CH3
CH3
9
8
CH3
18
19
10
11
13
12
14
4'
H3C
15
14'
15'
12'
13'
CH3
20'
10'
11'
5'
6'
8'
9'
Obr. 6
3'
1'
2'
7'
CH3
19'
H3C CH3
16' 17'
SYNTETICKÁ BARVIVA A PIGMENTY
• indikátory v chemické laboratoři – methyloranž,
methylčerveň, fenolftalein
• syntetické pigmenty – např.:
– Zinková běloba (oxid zinečnatý) - součást tekutých
pudrů, kryje
– Titanová běloba (oxid titaničitý) - lepší krycí schopnosti,
lepší roztíratelnost (i v opalovacích přípravcích )
– Talek (hydratovaný oxid hořečnatý) - součást pudrů
PLASTY
•
•
•
•
makromolekulární látky
polyethylen (PE) – sáčky, potrubí, hračky
polystyren (PS) – obaly, kelímky od jogurtů
polyvinylchlorid (PVC) – potrubí, cedníky
Obr. 8
Obr. 7
ÚLOHA
Chemické složení polymerů
Uveďte názvy následujících polymerů.
CH - CH 2
CH 2 - CH
CF 2 - CF 2
Cl
n
n
CH 2 - CH 2
CH 2 - CH
n
CH 3
n
n
PESTICIDY
• látky sloužící k ochraně kultur a zemědělských
rostlinných produktů
Příklady pesticidů:
• Herbicidy - proti plevelům
• Fungicidy - proti plísním a houbám
• Insekticidy - proti hmyzu
• Akaricidy - proti roztočům
• Rodenticidy - proti hlodavcům
KOSMETIKA
• obsahuje vodu, vonné esence, emulgátory (spojení
vody a olejovitých látek),
konzervanty, barviva, účinné
ochranné filtry …
Obr. 9
BARVENÍ VLASŮ
Odjakživa používají ženy k vlastnímu
zkrášlení různá barviva (barvy), aby se
mužům ještě více líbily. Moderní chemická
barviva na vlasy často obsahují
p-fenylendiamin, který je bílou krystalickou
látkou. Variability různých odstínů barev
lze dosáhnout různými substitucemi
v základní molekule.
Obr. 10
FLÓRA jako „máslo“
Podle různých reklam v televizi je doporučována
díky velkému obsahu nenasycených mastných
kyselin s řetězcem, který obsahuje více než 15
uhlíkových atomů. Tyto kyseliny podle reklamy
způsobují snižování obsahu cholesterolu v těle.
(např. kyselina linolová)
Obr. 11
ALPA
• ALPA obsahuje více než 60 % ethanolu – hořlavina!!!
• užívá se např. k místním masážím
Obr. 12
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
• obsahují různý obsah ethanolu, barviv, přídatných
chuťových látek
Obr. 13
ACETON
• dráždivá bezbarvá kapalina
• výroba podpatků, podrážek,
účinné ředidlo, výroba plexiskla
Obr. 14
ÚLOHA
Chemické složení látek
Zjistěte chemické složení výrobku
z potravinářství na obrázku.
K čemu se doma tento výrobek užívá?
Obr. 15
Použité informační zdroje
1. Struktury látek (chemické rovnice) byly kresleny s
využitím programu - ACD/ChemSketch 10.0.
2. McMURRY, J. Organická chemie. Praha: VŠCHT,
2007.
3. Autorem obrázků (fotografií) č. 1 – 15 je Aleš
Chupáč.
Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační
číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A
FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO
V HAVÍŘOVĚ“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.

similar documents