5. C# .NET Kontrol Yapıları

Report
C#.NET 5.0
C# .NET 5.0 Eğitimleri
Volkan KANAT
Kontrol Yapıları
if Yapısı
- if komutu, verilen bir şartın gerçekleşmesi veya
gerçekleşmemesi durumunda belirtilen kodların
çalıştırılmasını sağlar.
if (şart)
{
Komutlar;
}
Uygulama
- Girilen not değeri 45’ten küçükse «Kaldınız»,
değilse «Geçtiniz» şeklinde bir uyarı veren konsol
uygulamasının kodlarını yazalım.
Uygulama
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Lütfen notu giriniz: ”);
byte not = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
if(not>=45)
{
Console.WriteLine(“Geçtiniz ”);
}
else
{
Console.WriteLine(“Kaldınız ”);
}
}
Uygulama
- Konsol ekranından girilen bir sayının tek mi çift
mi olduğunu bulup, konsol ekranı içerisinde
yazan konsol uygulamasının kodlarını yazalım.
Uygulama
static void Main(string[] args)
{
int sayi;
Console.WriteLine(“Lütfen sayıyı giriniz: ”);
sayi = Console.Read();
if(sayi %2 == 0)
{
Console.WriteLine(“Sayı çifttir.”);
}
else
{
Console.WriteLine(“Sayı tektir.”);
Console.ReadKey();
}
}
Uygulama
- Şifre sorma ile alakalı uygulamanın kodlarını
yazalım.
Uygulama, Değişkenler
public partial class Form1: Form
{
public form1()
{
InitializeComponent();
}
int hak;
int toplamhak=3;
Uygulama, Button
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if(textBox1.Text == “deneme”){
MessageBox.Show(“Şifre doğru.”);}
else{
hak = hak + 1;
MessageBox.Show(“Şifre yanlış.” +(toplamhak - hak)+ “hakkınız kaldı”);
if(hak == 3) Application.Exit();
}
}
}
switch case Yapısı
- switch case komutu, verilen bir değişkenin aldığı
değer ya da değer aralığına göre seçim yapmak
için kullanılır.
switch(şart)
{
case(deger):
{
Komutlar;
break;
}
case deger:
Uygulama
- Bir listBox içerisindeki renk ismine göre formun
rengini değiştiren form uygulamasının kodlarını
yazalım.
Uygulama, Button
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Add("mavi");
listBox1.Items.Add("sarı");
listBox1.Items.Add("siyah");
listBox1.Items.Add("kırmızı");
listBox1.Items.Add("yeşil");
listBox1.Items.Add("kahverengi");
listBox1.Items.Add("mor");
listBox1.Items.Add("gri");
}
Uygulama, listBox
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
{
swtitch(listBox1.Text){
case "mavi": this.BackColor = Color.Blue; break;
case "sarı": this.BackColor = Color.Yellow; break;
case "siyah": this.BackColor = Color.Black; break;
case "kırmızı": this.BackColor = Color.Red; break;
case "yeşil": this.BackColor = Color.Green; break;
case "kahverengi": this.BackColor = Color.Brown; break;
case "mor": this.BackColor = Color.Purple; break;
case "gri": this.BackColor = Color.Gray; break;
}
}
Volkan KANAT
Web: http://volkankanat.com/
Mailito: [email protected]
Twitter: https://twitter.com/VolkanKanatMuh

similar documents