Pilngraudu pārtikas produkti, to īpašības un uzturvērtība

Report
Dr.sc.ing. D.Kļava
Pilngraudu produkti
 Pilngraudu produkti ir produkti, kas satur visas graudu
komponentes - endospermu, dīglīti un graudapvlkus.
 Pilngraudu milti ir produkts, kuru iegūst samaļot visu
graudu.
 Pilngraudu maize ir gatavota no 95% pilngraudu miltiem.
Graudaugi
 Kvieši
 Mieži - kailgraudu mieži
 Rudzi
 Auzas – kailgraudu auzas
 Tritikāle
 Kukurūza
 Prosa
 Sorgum
 Teffas
Pseidograudaugi
 Amarants
 Griķi
 Kinua - Quinoa
Graudu uzbūve
Graudaugiem ir trīs daļas:
Klijas – 7%
Dīglis – 3%
Endosperma – 80 – 85%
Pilngraudu miltu sastāvā ir dīglītis un klijas
Uzturvielu daudzums graudaugos
Graudu veids
OLBV.
Tauki
OGĻH.
Kopējais
šķiedrvielu
Minerāl
vielas
Kvieši
14
2
76
6.4
2.2
Rudzi
9.7
1.3
61.4
11.8
1.5
Mieži
9.8
2.1
64.3
9.8
2.2
Auzas
11.7
7.0
59.8
8.0
2.8
Prosa
9.8
3.9
68.8
3.8
1.6
Kukurūza
8.5
3.8
64.7
9.2
1.3
Rīss
6.8
0.6
77.7
1.4
0.5
Griķi
9.0
1.7
70.1
3.7
1.7
Amarants
14.6
8.8
56.8
3.2
2.6
Kinua
13.8
5.4
60.8
4.4
3.3
Pseidograudaugi
Uzturvielu daudzums
Šķiedrvielas
Ogļhidrāti
Olbaltumvielas
Enerģētiskā
vērtība
Tauki
Cukuri
%
Pilngraudu kviešu milti
Smalkie kviešu milti
Mikroelementu sastāvs
Fosfors
Tiamīns
Magnēzijs
Niacīns
E vit.
B6vit.
Cinks
Dzelzs
Riboflavīns
Kalcijs
K vit.
A vit.
Pilngraudu kviešu milti
Smalkie kviešu milti
Lietojot uzturā pilngraudu produktus – iespējams samazināt risku
saslimt ar uzturu izraisītām slimībām
PILNGRAUDI
Veselīgs
svars
Liekais
svars
10%
Vesela
sirds
Sirds
slimības
Veselīgs
uzturs
Veselīgs
dzīvesveids
Diabēts
10%
Kolorektāls
audzējs
35%
Vēlamais pilngraudu patēriņs
Valsts
Rekomendējamā deva
Pie 2000 Kcal
ASV
48 g dienā
Dānija /
Zviedrija
62 g dienā
Nīderlande
115 g dienā
Vācija
Ne mazāk kā 30 g dienā
Šveice
Ne mazāk kā 2 porcijas dienā
Latvija
Ne mazāk kā 30 g dienā
Pilngraudu produkti – veikala plauktos
Lauksaimniecības
fakultāte
Pārtikas tehnoloģijas
fakultāte
Veterinārmedicīnas
fakultāte
Ekonomikas un
sabiedrības attīstības
fakultāte
http://www.llu.lv/ptf
Informāciju
tehnoloģiju fakultāte
Lauku inženieru
fakultāte
Tehniskā fakultāte
Mežu fakultāte
Pētījumu virzieni PTF
 Tehnoloģisko procesu izpēte
 Bezglutēna miltu produkti;
 Kaltēšanas ietekme uz produktu uzturvērtību
 Fermentatīvo procesu ietekme uz produktu uzturvērtību un tehnoloģiskajām
īpašībām
 Jaunu produktu izstrāde un kvalitātes izvērtēšana
 Pākšaugu izmantošana desu ražošanā;
 Marmelāžu un gumijkonfekšu ražošanas tehnoloģiju izstrāde;
 Produktu uzturvērtības paaugstināšanas iespējas
 Kailgraudu miežu un auzu pilngraudu produktu izstrādē
 Topinambūra izmantošana k;ēksu ražošanā
 Produktu uzglabāšanas laika palielināšanas iespējas
 Dažādu iepakojamo materiālu ietekme uz produktu kvalitāti uzglabāšanas laikā
Pārtikas produktu sensorā
laboratorija
 Kvalitātes kontrolē un tās nodrošināšanā;
 Jaunu maizes veidu izstrādāšanā un ieviešanā;
 Dažādu faktoru pētīšanai, kas ietekmē maizes kvalitāti;
 Maizes tirgus pētījumiem.
Iepakojamo materiālu laboratorija
 Iekārtas pārtikas produktu iepakošanai
 Gāzes hromatogrāfs ar masas spektometru Perkin Elmer Clarus
500 GC/MS
 Krāsas analizators ColorTec-PCM/PSM
 Brukfilda reometrs
 Struktūranalizators TA.XTplus
Procesu un iekārtu laboratorija
 Mikroviļņu vakumkalte
 Sublimācijas kalte
 Pasterizātors
 Ekstrudieris
Konvekcijas
kalte
Sublimācijas
kalte
Mikroviļņu
vakuuma kalte
Prof. P.Delles laboratorija



Tauku noteikšana - Soxlet
Miltu reoloģisko īpašību analīze - Brabender farinograph
Diētisko šķiedrvielu noteikšana - (FOSS)
Mikrobiolģijas zinātniskā laboratorija
Mikrobiālās drošības analīzes
Bioreaktora izmantošana fermentācijas
procesiem
Pārtikas produktu mikrostruktūras pētījumi
Maizes tehnoloģijas laboratorija
 Maizes cepšanas krāsns
 Mīklas mīcītājs
 Raudzēšanas kamera
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001, tālr. 63012075, [email protected]
Studiju programmas
Bakalaura studiju programma «Pārtikas zinības» - piešķiramais grāds –
inženierzinātņu bakalaura grāds pārtikas zinātnē;
Profesionālā studiju programma «Pārtikas produktu tehnoloģija» piešķiramā kvalifikācija – inženieris pārtikas un dzērienu tehnoloģijā;
Profesionālā bakalaura studiju programma «Ēdināšanas un viesnīcu
uzņēmējdarbība» - piešķiramā kvalifikācija - restorānu un viesnīcu
vadītājs.
Uzņemšana PTF studiju programmās notiek konkursa kārtībā, atbilstoši
LLU Uzņemšanas noteikumiem.
Iespējas pieteikt ekskursijas, iepazīstoties ar fakultāti un studiju
organizāciju –
 Lielā iela 2, Jelgava, PTF, tālrunis 63021075, e-pasts: [email protected],
[email protected]
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001, tālr. 63012075, [email protected]
Atvērto Durvju dienas !
2014. gada 21. martā no plkst. 1200 līdz 1700 un 22. martā no plkst. no 1000
līdz 1400
Šajā laikā PTF
organizē ĶīmijasKonkursa
konkursu, radot
iespējas centīgākajiem
Reflektantu
Konkursa
Reflektantu
jauniešiem
pirmo
trīs vietu
-tikt imatrikulētiem
Studiju - ķīmijas
skaits,konkursa
kas
augstākā
balleieguvējiem
zemākā
skaits, kas
PTF studiju programmās ārpus konkursa, atbilstoši Ķīmijas konkursa
gads
piedalās PTF Domē 2010. gada 30. martā).
balle
ieguvuši tiesības
nolikumam
(apstiprināts
konkursā
studēt ārpus
konkursa
Konkursu organizē PTF Ķīmijas katedra.
Pieteikšanās konkursam līdz 20.03.2014. - pie prodekānes G.Krūmiņas2010./2011.
10
40 no max 55
9
3
Zemtures ([email protected],
63021075)
2011./2012.
18
51 no max 60
11
7
2012./2013.
14
52 no max 60
15
7
Paldies par uzmanību!!!

similar documents