- alperenhane

Report
UMARIM BEĞENİRSİNİZ  İYİ SEYİRLER 
www.egitimhane.com
1. ÜNİTE HAKLARIMI
ÖĞRENİYORUM
Kalabalık:İnsanların birbirini tanımadan
tesadüfen belli bir sürekliği olmadan bir
araya gelmesidir.
 Grup:İnsaların belli bir amaç için
birbirlerini tanıyarak ve belli bir süre içinde
bir araya gelmesidir.
 Kurum:Belli bir amacı gerçekleştirmek için
uzun süre ile kurulan yasalara uygun
olarak çalışan resmi yerlerdir.

www.egitimhane.com
1. ÜNİTE HAKLARIMI
ÖĞRENİYORUM
Rol:Bir grup içinde yer alan bireylerin
bazı rolleri vardır.Grupta yer alan
bireylerin üstlendikleri göreve rol
denir.Bireyler bulundukları gruplarda
farklı roller üstlenebilirler.
 Resmi Kurum:Devlet tarafından belli bir
amacı gerçekleştirmek için uzun süreli
varlığını devam ettirecek gruplara denir.

www.egitimhane.com
1. ÜNİTE HAKLARIMI
ÖĞRENİYORUM
 Özel
Kurum:Kişi veya bir
grubun kurduğu maddi kazanç
sağlayarak hizmet veren
gruplardır.
SİZDE KALABALIK GRUP KURUM
ROL RESMİ KURUM VE ÖZEL
KURUMU ÖRNEK VERMEK
İSTEMEZMİSİNİZ ?
www.egitimhane.com
1. ÜNİTE HAKLARIMI
ÖĞRENİYORUM

Boşlukları doldurunuz.
Kalabalığa örnek veriniz.
 …………………………………………………………
…………………………………………………………
 Gruplara örnek veriniz.
 …………………………………………………………
…………………………………………………………
 Rollere örnek veriniz.
 …………………………………………………………
…………………………………………………………

www.egitimhane.com
1. ÜNİTE HAKLARIMI
ÖĞRENİYORUM
Resmi kurumlara örnek veriniz.
 ………………………………………………
……………………………………………...
Özel kurumlara örnek veriniz.
 ………………………………………………
………………………………………………

SIRADA HAK VE SORUMLULUKLARIM
VAR İYİ SEYİRLER!!!!!!!!!
www.egitimhane.com
HAK VE SORUMLULUKLARIM
İçinde yer aldığımız grup ve kurumlarda
üstlendiğimiz rollere ilişkin hak ve
sorumluluklarımız vardır.Grup
çalışmalarının başarılı olabilmesi için
rollere ait sorumluluklar en iyi şekilde
yerine getirilmelidir.
 Hak:Adaletin gerektirdiği veya birisine
ayırdığı kazançtır.

www.egitimhane.com
HAK VE SORUMLULUKLARIM
Sorumluluk:Kişinin kendi davranışla
veya kendi yetki alanına giren herhangi
bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.

Grup(sınıf)

Rol(öğrenci)
Hak
(eğitim almak)
www.egitimhane.com
HAK VE SORUMLULUKLARIM

Sorumluluk (okul kurallarına
uymak)
SİZDE BÖYLE BİR ÖRNEK VERMEYE
NE DERSİNİZ?
www.egitimhane.com
ÇOCUK HAKLARI

Dünya üzerinde pek çok çocuk savaş
açlık ve şiddet gibi nedenlerle hayatını
kaybetmektedir.Çocukları bu sıkıntıdan
korumak ve daha iyi koşullarda
yaşamalarını sağlamak amacıyla
Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan 20
Kasım 1989 tarihinde çocuk hakları
sözleşmesi kabul edilmiştir.Türkiye bu
sözleşmeyi 1994 yılında TBMM ….
www.egitimhane.com
ÇOCUK HAKLARI
tarafından onaylanmıştır.Dünyada ise
142 ülke bu sözleşmeyi imzalamıştır.
UNICEF:Çocuk haklarının korunması
onların temel haklarının korunması
onların temel ihtiyaçlarının
karşılanmasına yardımcı olurken aynı
zamanda tüm çocuk haklarının yaşama
geçmesi için çalışmaktadır.
www.egitimhane.com
ÇOCUK HAKLARI
SOSYAL HİZMEYLER VE ÇOCUK
ESİRGEME KURUMU:
Devlet korunmaya muhtaç çocukların
topluma kazandırılması için her türlü
tedbiri alır.Bu amaçla bu kurum
oluşturulmuştur.Ayrıca çocuk hakları
sözleşmesinin ülkemizde
uygulamalarının izlenmesinden
sorumludur.
www.egitimhane.com
2. ÜNİTE ADIM ADIM TÜRKİYE
Doğal Varlıklar:Tabiatta bulunan insan eli
değmemiş nasıl yaratılmışsa öyle kalmış
olan tabiat varlıkları
Tarihi Mekan:Çok eski uygarlıklardan
günümüze kalmış tarihi eser.
Tarihi Nesne:Eski uygarlıklardan
günümüze kadar kalabilmiş eşyalar(kap
sürahi tas takı tarım aletleri)
www.egitimhane.com
2. ÜNİTE ADIM ADIM TÜRKİYE
YAPIT::Eser, bir emek sonucu ortaya
konan şey ürün
(cami,medrese,külliye,hamam vb.)
SAHAF:Genellikle kullanılmış ve eski kitap
alıp satan kitapçı.
SEYEHAT NAME:Bir yazarın gezip
gördüğü yerlerden edindiği bilgi ve
izlenimlerini anlatan eser.(En ünlü
seyahatname Evliya Çelebi’nindir.)
www.egitimhane.com
2. ÜNİTE ADIM ADIM TÜRKİYE
KÜLLİYE:Bir caminin çevresinde cami ile
birlikte kurulmuş
medrese,imaret,sebil,kitaplık vb.
yapıların bütünü.
İMARETHANE:Yoksullara ve öğrencilere
yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır
kurumu.
SİZDE BUNLARA
ÖRNEK
VERMEYE NE
DERSİNİZ ?
www.egitimhane.com
TARİHİ VE DOĞAL
ZENGİNLİKLERİMİZ
Ülkemiz kültürel ve Tabiat
Varlıklarını Koruma
Müdürlüğünü sorumluluğu
altında yürütülen çalışmalar
neticesinde bugüne kadar
Dünya Miras listesine 9
tane kültürel varlığımızın
alınmasını sağlamıştır.
www.egitimhane.com
TARİHİ VE DOĞAL
ZENGİNLİKLERİMİZ
BUNLAR:
Haltuşaş – Çorum
Peri bacaları – Nevşehir
Safranbolu Evleri
Pamukkale – Denizli
Truva Arkioloji Kenti
Nemrut Dağı
Namthos Antik Kenti
Leton Antik Kenti
Sivas Divriği Ulu Cami Darişifası
www.egitimhane.com
SİZDE
BU
KONU
LARI
ARAŞT
IRMYA
NE
DERSİ
NİZ?
2. ÜNİTE ADIM ADIM TÜRKİYE
SORULARI CEVAPLAYINIZ.
Doğal varlıklar nedir örnek veriniz..
……………………………………………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Tarihi mekan nedir örnek veriniz..
……………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
www.egitimhane.com
2. ÜNİTE ADIM ADIM TÜRKİYE
Tarihi nesne nedir örnek veriniz
…………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………...
Yapıt nedir örnek veriniz.
…………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
www.egitimhane.com
2. ÜNİTE ADIM ADIM TÜRKİYE
Sahaf nedir örnek veriniz.
…………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Seyahatname nedir ve en ünlüsünü kim
yapmıştır.
…………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
www.egitimhane.com
2. ÜNİTE ADIM ADIM TÜRKİYE
Külliye nedir örnek veriniz.
…………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
İmarethane nedir örnek veriniz.
…………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
www.egitimhane.com
KÜLTÜRÜMÜZ
KÜLTÜREL ÖGELERİMİZ:
1_Giyim kuşam
2_El sanatları ve zanaatlar
3_Geleneksel sporlarımız
4_Halk oyunları
5_Geleneksel mutfağımız
6_Seyirlik oyunlar’ dır.
www.egitimhane.com
KÜLTÜRÜMÜZ
ANTİKA:Tarihi değeri olan eski eşyalardır
KOLEKSİYON:Öğrenme yarar sağlama
veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş
ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış
nesnelerin bütünü.
MOTİF:Yan yana gelerek bir bezleme işini
oluşturan kendi başlarına birer birlik olan
ögelerden her biri.
www.egitimhane.com
KÜLTÜRÜMÜZ
GELENEKSEL:Bir toplulukta eskiden
kalmış olmaları dolayısıyla saygın
tutulup kuşaktan kuşağa iletilen yaptırım
gücü olan kültürel kalıntılar
SİZDE BUNLARA
ÖRNEK VERMEYE
NE DERSİNİZ????
www.egitimhane.com
BAYRAMLAR
BAYRAMLAR
DİNİ BAYRAMLAR:
-Ramazan bayramı
-Kurban bayramı
MİLLİ BAYRAMLAR:
-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
www.egitimhane.com
BAYRAMLAR
-19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
-30 Ağustos Zafer Bayramı
MEVSİMLİK BAYRAMLAR:
-Nevruz Bayramı
-Hıdırellez Bayramı
Bayramlarımızı sizde
saymak ister misiniz
?????
www.egitimhane.com
KÜLTÜRÜMÜZ

DÜĞÜNLERİMİZ:Anadolunun çeşitli
yörelerinde kutlamalar farklılık
gösterir.Düğün öncesi kına geceleri
yapılır.Bazen yörelerde düğünler üç gün
üç gece sürer.Büyük şehirlerde ise
düğünler bir gece yapılmakta hatta
sadece nikah töreniyle evlenilmektedir.
www.egitimhane.com
KÜLTÜRÜMÜZ
YEMEKLERİMİZ:Türk mutfağı dünyanın
sayılı mutfaklarından biridir.Her bölgenin
kendine özgü yemekleri vardır.
GİYSİLERİMİZ:Bölgeden bölgeye
giysilerde değişir.Peştamal üç etek
bindallı şal cepken gibi yöresel kıyafetler
giyilir.Başlarına yemeni çember gümüş
kemer takarlar.
www.egitimhane.com
KÜLTÜRÜMÜZ
MİMARİ YAPILAR:Bölgenin iklimine ve yer
şekline bağlı olarak mimari yapılar
değişiklik gösterir.
HALK OYUNLARI:Her bölgenin halk
oyunu farklıdır.Karadenizde horon
oynanırken Ege bölgesinde zeybek
oynanır.
www.egitimhane.com
KÜLTÜRÜMÜZ
DİLİMİZ:Dilimize sahip çıkarak
kültürümüzü nesilden nesile
aktarabiliriz.Türküler şiirler şarkılar
masallar fıkralar alestanlar maniler
ninniler atasözleri dilimizde kültürel
unsurlardır.
EL SANATLARI:Dokumalık hat oyma ebru
çini gibi sanatlar kültürümüzü oluşturur.
www.egitimhane.com
ATATÜRK VE İLKELERİ
MİLLİYETÇİLİK:Milli birlik ve beraberlik
esası üstüne kurulur.İnsanların birlikte
yaşamasını arzu eder.Toplum yararına
fedakarlık yapılmasını öngörür.
 CUMHURİYETÇİLİK:Millet egemenliğini
esas alır.Halkın kendi kendisini
yönetmesidir.Millet kendi iradesini seçim
ile ortaya koyar.

www.egitimhane.com
ATATÜRK VE İLKELERİ
HALKÇILIK:Sınıf ve zümre ayrılığını red
eder.Eşitlik ilkesi üzerine
kuruludur.Toplumu oluşturan insanların
devletin tüm olanaklarından eşit
yararlanmasını sağlar.
 İNKİLAPÇILIP:Çağdaşlık ve modernlik
adına toplumun ileri bir seviyeye
çıkabilmesi için gerekli kurum ve
kuralların yerleştirilmesidir.

www.egitimhane.com
ATATÜRK VE İLKELERİ
LAİKLİK:Din ve devlet işlerini birbirinden
ayırır.Bu ilkeye göre her insan din inanç
vicdan özgürlüğüne sahiptir.
 DEVLETÇİLİK:Türkiye’nin yararına
gerekli olan yatırımların devlet eliyle
yapılmasını ön görür.

SİZDE BU KONU HAKKINDA SORU ÇÖZMEYE
NE DERSİNİZ ?
www.egitimhane.com
3. ÜNİTE BÖLGEMİZİ TANIYALIM
İKLİM
Bir yerdeki kısa süreli hava olaylarına hava
durumu denir.Bir bölgede uzun süreli
olan karekteristlik hava koşullarına ise
iklim denir.
AKDENİZ İKLİMİ:Yazlar sıcak ve kurak
kışlar ılık ve yağışlı geçer.
İklimlerrrr!!!!!!!!!!!!!!!111
www.egitimhane.com
3. ÜNİTE BÖLGEMİZİ TANIYALIM
Karasal iklim:Yazlar sıcak ve kurak
kışlar soğuk ve yağışlı geçer.
 Karadeniz iklimi:Her mevsim yağışlı ve
ılıman geçer.

SİZDE BÖLGELERİMİZİ
ÖĞRENMİŞTİNİZ.GERİSİNİ
ARAŞTIRMANIZ GEREKMEKTEDİR.
www.egitimhane.com
NÜFUS ????????????????
Nüfus yoğunluğu insan sayısıdır.
 Nüfusun dağılımını etkileyen etmenler:
 -İklim
 -Bitki örtüsü
 -Yer şekilleri
 -Yer altı kaynakları
 -Su kaynakları
 -Sanayi

www.egitimhane.com
NÜFUS ????????????????
-Tarım
 -Ulaşım
 -Ticaret
 -İletişim
 -Teknoloji dir.

www.egitimhane.com
Küçük
bir
aksaklık
yüzünden 4. ünite
bulunmamaktadır
.
www.egitimhane.com
5. ÜNİTE GERÇEKLEŞEN DÜŞLER
BİLİM NEDİR?
 Evreni yada olayların bir bölümünü konu
alarak seçen deneyler be gerçeklere
dayanan yöntemlerden sonuç çıkarmaya
çalışan düzenli bilgilere bilim denir.
 TEKNOLOJİ NEDİR?
 Bilimsel yöntemleri kullanarak gerçek
hayat problemlerini belli alanlardaki
donanımıyla çözmeye çalışan bir
köprüdür.

www.egitimhane.com
5. ÜNİTE GERÇEKLEŞEN DÜŞLER
BULUŞ NEDİR?
 İlk defa yeni bir şeyi yaratmaya veya
buluş veya icat denir.
 Keşif nedir?
 Yeni bir şeyi ortaya çıkarmak değil
vardan bilinen bir şey açığa çıkarmaktır.

SİZDE BU
OLAYALRI
ANLATINIZ
www.egitimhane.com
ÖDEV KONUSU

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER SOSYAL
BİLGİLER KONUSUNDA SİZE BAZI
BİLGİLER VERDİM ŞİMDİ ARAŞTIRIP
ÖĞRENMENİZİ İSTEDİĞİM ŞEYLER VAR
GERİ KALANLAR 2. SLAYTTA ÖDEV
KONUNUZ ATATÜRK VE BİLİM TÜRK DİL
KURUMUNUN VE TÜRK TARİH
KURUMUNUN GÖREVLERİ DİĞER
KONULAR 2. SLAYTTA DAHA GÜZEL BİR
ŞEKİLDE ANLATILACAK.BU ÖDEVİN
SEBEBİ BİLGİLERİNİZİN PEKİŞMESİ.
www.egitimhane.com

similar documents