Slayt 1 - Yayfed

Report
Korsan kitapla mücadelede gelinen son nokta ve yükselen trend
e-kitaptaki telif hakları
Bilgilendirme /Değerlendirme Toplantısı
20.02.2013
1
Bayram Murat
Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu -YAYFED
Yönetim Kurulu Başkanı
2
Hakkımızda
2. Yaşındayız
Kuruluş Tarihi: 14.02.2011
Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED),
yayıncılık sektörünün iki önemli meslek birliği; Basım Yayın Meslek
Birliği ve Yayıncılar Meslek Birliği tarafından kuruldu.
Faaliyetlerine hızlı bir şekilde başlayan YAYFED, kurulum
amaçlarından ilki olan “Bandrolün Meslek Birliklerince Ortak
Temini” için Bakanlıkla görüşmeleri ve gerekli başvuruları hızlı bir
şekilde yaparak İstanbul’da merkez, Ankara ve İzmir'de şube
ofislerini açtı.
3
Faaliyet Alanlarımız
1. Fikri mülkiyet hukukunun güçlendirilmesi,
2. Yayıncılarımızın yasalar nezdinde mali haklarının savunulması
3. Mevzuat alanında telif hukukuile ilgili kanun çalışmalarına destek
verilmesi
4. Fikri hak takibinin yapılması
5. Fikri hak ihlallerinin önlenmesi
6. Toplu hak takibi
7. Tip sözleşmelerin hazırlanması, kayıt, tescil, bandrol ve sertifika
konularında sektörün yönlendirilmesi
8. Şahsi kullanım harçlarının (copyright levy) tahsili
9. Lisanslama tarifelerinin tespiti ve üyelere adil dağıtımının sağlanması
10.Korsan yayıncılık yapan, intihal ve çeviri korsanlığı yapan, fotokopi
korsanlığı yapan ve korsan satanlarla mücadele edilmektedir.
11.Dijital teknolojisi üzerindeki dijital haklar, veri tabanları, e-korsan, hak
ihlalleri, dijital toplu hak yönetimi gibi alanlar ile toplumda telif hakları
üzerine kamu bilincinin oluşması için de çalışmalar yürütülmektedir.
4
Hukuki Yapı
Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ana
hizmet birimlerindendir.
5
Telif Hakkı Nedir?
Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler
üzerinde hukuken sağlanan haklardır.
6
Telif Neyi Korur
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Düzenleme Alanı
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda telif haklarının
aşağıda belirtilen temel unsurları düzenlenmektedir.
· ESER
· ESER SAHİBİ
· ESER SAHİBİNİN HAKLARI
· KORUMA SÜRELERİ
· ESER SAHİBİNİN HAKLARINA İLİŞKİN İSTİSNA VE KISITLAMALAR
· MESLEK BİRLİKLERİ
· HAKLARIN DEVRİ (SÖZLEŞMELER)
· BAĞLANTI HAKLAR
· İHLAL VE YAPTIRIMLAR
7
Telifle ilgili en sık sorulan sorulardan bir örnek
Eser sahiplerinin hakları kaç yıl süreyle korunur? Eserlerin izin almaksızın serbestçe
kullanılabilmesi için kaç yıl geçmesi gerekir?
CEVAP: Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır.
Eser sahibi tüzel kişiyse, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. Sahibinin
ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
Eser sahibi belli değilse, koruma süresi eserin alenîyet kazanmasından itibaren 70 yıldır.
Koruma süresi eser alenîleşmediği sürece işlemeye başlamaz.
Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu
sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe
kullanılabilir.
8
Rakamlarla Yayıncılık Sektörü
9
Kaynak:
10
İstanbul
Ankara
Konya
Eskişehir
İzmir
Adana
Bursa
Elazığ
Antalya
Isparta
Toplam
2012 İl Bazlı Bandrol Dağılımı
213.372.690
70.945.268
2.593.170
2.023.588
1.335.385
356.079
344.245
278.440
164.550
122.000
291.535.415
73,19%
24,34%
0,89%
0,69%
0,46%
0,12%
0,12%
0,10%
0,06%
0,04%
100,00%
Kaynak:
11
Rakamlarla Yayıncılık Sektörü
TÜRKİYE’NİN DÜNYA YAYINCILIK CİRO BÜYÜKLÜĞÜ SIRALAMASI
13*
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KİTAP
6,4
2012 YENİ BAŞLIK SAYISI
42.626
ÜRETİLEN KİTAP
480.257.824
ÜCRETSİZ DERS KİTABI
187.000.000
BANDROLLÜ KİTAP
293.257.824
ÇOCUK VE GENÇLİK
52.000.000
EĞİTİM
90.000.000
AKDEMİK
20.000.000
YETİŞKİN KURGU
50.000.000
YETİŞKİN KURGU DIŞI
30.000.000
İNANÇ KİTAPLARI
51.000.000
Ciro
2,5 Milyar Dolar
*Dünya Yayıncılar Birliği/ 2012 /Türkiye Yayıncılık Sektör Ciro Büyüklüğü
12
Kültür Endüstrisi
Öncü…
Etkili…
Katma Değeri Yüksek…
Etkisi tarihe dayanan ve uzun yıllar devam
edecek özel bir sektördür
13
Korsan Yayın takip sisteminde holospot ve karekod kullanımı ile telif
güvenliği sağlanmaktadır.
14
2012 Yılında 191 Baskınla Korsanla Mücadele Edildi
Materyal
Kitap
Kitap Kapağı
Forma
Kalıp
Aydınger
Bandrol
Matbaa Makinası
Toplam Materyal
Toplam
479.937
273.494
440.558
3621
4508
5022
22
1.207.162
•YAYFED Meslek birlikleri çalışması kapsamında 10 milyon 432 bin 614 TL değerinde kitap
yakalanmıştır
15
Dijital Korsan
Ülkemizde E-Ticaretin yeni gelişmesiyle birlikte 45 WEB
sitesinin de korsan kitap sattığı tespit edilmiş ve söz konusu
sitelere gerekli işlemler başlatılmış olup, süreç tarafımızca
takip edilmektedir.
16
2012 Takip Edilen Korsan Dosya Sayısı
Mahkeme aşamasında :466
Savcılık aşamasında
:226
Toplam
:692
17
Korsan İhbar Kanaları
www.yaybir.org.tr
www.bymb.org.tr
3 Hukuk Bürosu koordinesi ile gereken yerde -zamanda
hukuki ve cezai işlemler takip edilmektedir
18
Sektörün Önündeki En Büyük Engeller




Üniversitelerdeki Akademik ve Kültür Kitap Fotokopi çekimleri
Milli Eğitim Okulları Kültür Kitapları Fotokopi Çekimleri
Kırtasiyecilerin Gerekli Duyarlılığı Göstermemeleri
Çocuklar için Hırsızlık doğal bir davranışa dönüştürülüyor.
19
E -kitabın Pazar payı ülkemizde binde 4 civarında olmasına karşın hızla
artan bir trendin olduğunu görmekteyiz.
15%
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’da
Pazar payının daha arttığını
görmekteyiz.
Tüm bu rakamlar e-kitaba olan
ilginin giderek artacağını
10%
5%
%13
%6
%1.8
%1
0%
Satışlar
göstermektedir.
Örnek:
20
20
Yıl
2011
2012
2012 Büyüme Oranı
Türkiye
E- Kitap Sayı
1600
2400
%150
E Kitap ‘ta KDV ‘nin %18 olması şuanda gelişmenin önünde engel
olarak görülmektedir
21
Sektörün Beklenti ,Tehdit ve Fırsatlar
açısından değerlendirilmesi
22
Beklenti
Korsanla mücadelede davalar uzamakta ve sonuçsuz kalmaktadır
Korsanın organize suçlar, katalog suçları kapsamına alınmasını ve
yeni kanun çalışmalarında bu şekilde sonlandırılması
23
Tehdit
Eğitim kurumlarında yaygın olarak icra edilen fotokopi çekimleri
sektörel açıdan bir önemli bir tehdit olarak görülmektedir.
24
Fırsat
Fatih Projesi’ni yayıncılığın önünde tarihi bir fırsat olarak
görmekteyiz.
Bu fırsatı ;Yayıncıların gayretleri ve devlet teşvikinin birleşmesi
sonucu Dünya Markası e-yayıncılar ile uluslararası rekabet edilebilir
duruma gelebiliriz.
25
Teşekkürler
26

similar documents