Mustafa Oğuz Yaçan

Report
Mustafa Oğuz YAÇAN
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi/ İş Geliştirme Yöneticisi
Hekim Hak-edişine farklı bir yaklaşım…
HEKİM HAKEDİŞ HESAPLAMALARINDA KLASİK
HEKİM HAK-EDİŞ HESAPLAMA YÖNTEMİ İLE
YÖNEYLEM ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ KULLANARAK
HEKİM HAK-EDİŞİ HESAPLAMA YÖNTEMİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
[email protected]
[email protected]
•
Eğitim:
Marmara Üniv. Sağlık Yönetimi, (lisans)
İstanbul Üniv. Yönetim Bilişim Sistemleri (y.lisans)
•
Çalışmalar:
•
Haber Sağlık,
•
International Hospital,
•
Doğan Sağlık Grubu,
İletişim Pazarlama, Hasta İlişkileri,
Stratejik Planlama
•
Ethica Sağlık Grubu,
Organizasyon Geliştirme
•
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,
Muhabir
Pazarlama
İş Geliştirme
Hekim Hak-edişine farklı bir yaklaşım…
1)
Amaç,
2)
Tanımlar,
Klasik Hak-ediş,
Yöneylem Araştırma, Doğrusal Programlama
SPSS Üstel Dağıtım,
MS Excel Solver,
3)
Kullanılan Veri Setinin Özellikleri,
4)
Klasik Hekim Hak-ediş Yöntemi,
5)
Doğrusal Programlama ile Hekim Hak-edişi,
6)
Sonuç ve Öneriler.
1) Amaç…
Optimum
Hak-edişi
Oluşturmak…
2)Tanımlar
a.
Klasik Hak-ediş
b.
Yöneylem Araştırma, Doğrusal Programlama
c.
SPSS Üstel Dağıtım
d.
MS Excel, Solver (çözücü)
2.a. Klasik Hekim
Hak-ediş
•Yaptığı tıbbi işlemden yüzde verme,
•Yaptığı istemlerden yüzde verme (laboratuar ve
radyoloji istemleri),
•Kendisinin bizzat yapmadığı herhangi bir işlemden
veya işlem grubundan pay verme,
•Ortak bir hak-ediş havuzundan pay verme,
2.a. Klasik Hekim
Hak-ediş Extra
•Hastaneye başvuran hastanın özelliğine sosyo ekonomik
statü, sosyal güvence türü gibi farklı farklı yüzde oranlar
oluşturmak,
•Hastaya uygulanan fiyat türüne göre farklı oranlar
oluşturmak,
•Herhangi bir kuruma verilen fiyatlar için doktor oranlarını
farklılaştırmak,
•Hak-ediş oranları miktar ve işlem grubuna göre ayrıştırmak,
•Faturasını kendi kesen hekimler için hesaplamaları ayrı
hazırlamak,
2.a. Klasik Hekim
Hak-ediş Extra
•Toplam hak-ediş tutarına bağlı olarak belli miktarlar
arasında farkı yüzdeler olabilmesi,
•Faturası kesilmemiş hasta, kurumdan parası gelmemiş
hasta, ya da ödemesi tamamlanmamış hasta gibi bazı özel
durumdaki hastaların ödemeleri farklı ödeme sistemleri ile
yapılandırmak,
•İşlem bazında hesaplanan hak-edişin minimum ve
maksimum miktarları belirtilme modeli,
•Hesaplanan miktarlardan kesintiler yapılması (sabit
oda kirası, kredi kartı komisyonu vs. gibi),
2.b. Yöneylem Araştırma
•Bir organizasyon içinde operasyonların koordinasyonu
ve yürütmesi ile ilgili dünyanın gerçek karmaşık
sorunları
için
fikir
üretmede
matematiksel
modelleme, istatistik ve algoritma gibi bilimsel
yöntemleri kullanan disiplinler arası bir bilimdir.
2.b. Yöneylem Araştırma
•Formülüzasyon,
•Model Kurma,
•Modelden çözüm elde etme,
•Modeli ve çözümü kontrol,
•Uygulama
2.b. Yöneylem Araştırma
Doğrusal Programlama
•Amaç Denklemimiz;
KAR Z (maks)=C1X1+ C2X2+C3X3+...+CnXn
2.c. SPSS,
Üstel Dağıtım
2.c. SPSS, Üstel Dağıtım
•Tahmin tekniklerinden, Zaman Serisi Analizi
İncelemesi yapıldı.
•Zaman serisi analizi, geçmiş verilerin kullanılarak
geleceğin tahmin edilmesidir. Zaman Serisi ise
ardışık ve eşit zaman aralıkları boyunca bir
bağımlı değişkenin aldığı değerleri gösteren
gözlemler dizisinden oluşur.
•Üstel düzeltmeler Yöntemi ağırlıklı ortalamaya
benzer. Düzeltmeler için 0-1arasında değişen
“üstel düzeltme faktörü (üdf)” kullanılır.
2.c. SPSS, Üstel Dağıtım
Üstel Düzeltmeler Yöntemi ile İlgili Formüller
Yeni tahmin= (üdf)( içinde bulunulan periyottaki
gerçekleşen talep miktarı ) + (1- üdf ) ( içinde
bulunulan periyotun talep tahmini)
Tt
= üdf ·Gt-1 + (1- üdf)· Tt-1
Tt = Bir sonraki periyodun tahmin değeri
Tt-1 = İçinde bulunulan periyodun tahmin değeri
Gt-1 = İçinde bulunulan periyotta gerçekleşen talep
üdf = Üstel düzeltme faktörü
2.d. MS Excel, Solver(Çözücü)
3) Kullanılan Veri Seti…
DR.
1. Dr
2. Dr
DÖNEM
EKİM
KASIM
ARALIK
495
494
448
466
594
2009
709
553
620
750
731
658
504
520
519
470
489
653
2010
835
723
745
633
620
505
499
538
559
459
479
659
2008
2008
697
801
791
574
591
685
605
629
731
594
500
549
602
452
455
593
430
490
633
464
610
535
629
504
491
611
521
550
648
390
608
640
601
605
600
578
595
597
600
390
603
630
571
561
545
560
633
665
564
415
525
509
491
541
540
409
429
599
454
379
424
432
433
397
411
414
440
420
449
400
425
455
475
414
435
445
455
485
490
436
501
491
525
409
444
460
454
488
509
325
381
400
410
388
391
390
410
438
418
394
401
440
489
390
401
404
455
454
436
510
599
587
601
489
536
540
541
595
600
423
2009
633
465
372
353
376
368
384
475
326
486
574
406
2010
615
584
613
722
631
626
725
678
691
729
670
700
719
305
237
263
468
456
480
494
499
525
680
529
547
601
535
548
550
269
230
256
389
510
536
604
556
580
700
575
695
675
589
615
671
213
218
375
571
501
548
671
701
619
695
680
619
590
619
630
253
249
398
602
632
536
650
687
583
675
645
666
589
625
619
287
250
373
542
573
532
589
620
469
570
540
690
589
598
494
239
271
399
401
419
434
430
468
479
455
467
505
480
500
515
200
190
479
438
450
465
467
491
509
479
508
510
489
515
533
279
300
338
443
441
484
464
489
535
469
501
545
489
517
553
246
209
484
389
403
415
423
447
435
444
467
481
445
470
454
214
223
550
404
424
419
441
470
459
455
471
477
465
470
474
326
292
429
514
565
570
541
610
620
575
635
641
590
647
652
410
313
242
253
246
268
215
271
232
248
324
348
2009
2009
2009
2009
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
10. Dr
EYLÜL
480
2010
9. Dr
AĞUSTOS
627
2008
8. Dr
TEMMUZ
696
2010
7. Dr
HAZİRAN
714
2008
6. Dr
NİSAN MAYIS
590
2010
5. Dr
MART
527
2008
4. Dr
ŞUBAT
675
2010
3. Dr
OCAK
2008
2009
2010
3) Kullanılan Veri Seti…
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM
ORTALAMALAR
KASIM ARALIK
635,2 503,4 539,5 561,2 562,0 499,7 421,5 457,5 448,6 410,9 443,6 549,4
3) Kullanılan Veri Seti…
3) Kullanılan Veri Seti…
3) Kullanılan Veri Seti…
4) Klasik Hekim Hak-edişi…
4) Klasik Hekim Hak-edişi…
5) Doğrusal Programlama ile Hekim Hak-edişi…
5) Doğrusal Programlama ile Hekim Hak-edişi…
5) Doğrusal Programlama ile Hekim Hak-edişi…
6) Sonuç…
Teşekkürler

similar documents