Sunuya ulaşmak için Tıklayınız

Report
“Ada Hikâyemiz”:
İngiltere’deki Tarih
Müfredatına Yeniden Bakış
Dr. Dean Smart, Kıdemli Okutman, Tarih ve
Vatandaşlık Eğitimi,
The West of England Üniversitesi, İngiltere.
İngiltere’deki Eğitim Sistemi
Yaş
Dönem
Ulusal Müfredat
Yılı
4-11
İlköğretim
(KS1-2)
1-6
11-14 Orta Öğretim
(KS3)
7-9
14-16 Orta Öğretim
(KS4) GCSE
10-11
16-18
12-13
A levels
Müfredat Kazanımı
Küçük Arthur’un İngiltere Tarihi
http://www.amblesideonline.org/CM/la.html
Bizim Ada
Hikayemiz
Henrietta Marshall 1905
Bizim Ada Hikayemiz.
Roma İmparatorluğu Döneminden
Kraliçe Viktorya’nın ölümüne
kadar Çocuklar İçin İngiltere Tarihi
özet bir klasik olmuştur.
1953 yılına kadar sürekli
güncellenerek yeniden
yayınlanmıştır.2005 yılında Civitas
tarafından yeniden basılmıştır.
http://www.civitas.org.uk/islandstory/sample.htm
Yeni
• İlköğretim Müfredatı
• Temel Orta Öğretim Müfredatı
• Üst Orta Öğretim Sınavları:
16 yaş
18 yaş
• Öğretim Modelleri (Akademiler ve Ücretsiz
Okullar)
• Öğretmen Standartları
Öyküleme mi
Yetenekler ve
Kavramlar mı?
Infant School
Analiz Et
Değerlendir
Oluştur
Uygula
Anla
Hatırla
Bloom Taksonomisi (Anderson & Krathwohl, 2001)
Ulusal Müfredat Şartları
Ulusal Müfredat Şartları
1. İla 4. Versiyonlar
Versiyon 5
İngiliz Tarihi 1066 - 1485
Ortaçağ İngiltere’sinde Kilise, devlet ve toplumun
gelişimi 1066-1509
1485 - 1750
İngiltere’de Kilise, devlet ve toplumun gelişimi 15091745
Fikirler, siyasi güç, sanayi ve imparatorluk: İngiltere,
1745-1901
1750 - 1900
1900 – Şimdi
(Yahudi soykırımının
incelemesini de içerir)
İngiltere, Avrupa ve daha büyük dünya için zorluklar:
bir 1901’den günümüze
(Yahudi katliamının bir incelemesini de içerir)
Yerel bir çalışma
Yerel bir çalışma
1066 öncesi İngiliz tarihi
Avrupa
Tarihi’nde
dönüm noktası
bir
Kendi bakış açısından Dünya tarihindeki önemli bir toplum ya da
Avrupalı
olmayan
bir meselenin ve bunun diğer dünya gelişmeleriyle
toplumla ilgili bir ünite
ilişkilerinin incelenmesi
Ulusal Müfredat
1990 versiyon
1995
1999
2007
2014
1
2
3
4
5
Konu Örgüsü (v3)
•
•
•
•
•
Kronoloji
Tarih Bilgisi ve Anlayışı
Tarih Yorumlamaları
Tarihsel İnceleme
Düzenleme (Organizasyon) ve İletişim
Anahtar Kavramlar (v4)
•
•
•
•
•
•
1 Kronolojik anlayış
2 Kültürel, etnik ve dinsel çeşitlilik
3 Değişim ve süreklilik
4 Sebep-sonuç
5 Önem
6 Yorum
Anahtar Süreçler (v4)
• 1 Tarihsel inceleme
• 2 Kanıt kullanımı
• 3 Geçmişle ilgili iletişim
İngiltere Nüfusu:
Etnik Köken
2011
Afrikalı/Siyah İngiliz/Karayip
3%
Asyalı/Asyalı İngiliz
8%
Karma/Çoklu
2%
Beyaz*
86%
(48.2m)
(*Beyaz İngiliz)
80.5%
(45.1m)
Diğer
1%
Avrupa
Kuzey ve Güney Avustralya-Yeni Zelanda Uzakdoğu
Amerika
Kanada- Afrika
Çin - Hindistan
Larkin 1977
Grey et al (2000:63)
Grey et al (2000:63, detail)
‘Konuşan Kafalar’
.
Brooks et al (2003b:31, detail)
7/7 2005
Transatlantik Köle Ticareti Üzerine Çoklu Etnik Tartışmalar:
Clare (2003a:80 and 81) İki Sayfaya Yayılmış
Keşif 1%
İmparatorluk 23%
Büyük Sergi 1%
Din 1%
Sınıf/Zenginlik 2%
Tarihsel Beceriler 2%
Atom Bombası/Japonya 3%
Uluslar arası İşbirliği 3%
Irkçılık 3%
Politika ve Demokrasi 3%
Ticaret 5%
Japonya 6%
Transatlantik Kölelik 21%
Dünya Savaşları 6%
Haçlı Seferleri 7%
Yahudi Soykırımı13%
Olaudah Equiano:
Smart (2004:35)

similar documents