eğlenceli

Report
Kişilerin koşma, zıplama ve atlamada
kendilerini test etmesi için bir şans vermek
amacıyla tasarlanmış görev serisidir.
Temel Motor Özellikler
 Kuvvet Gelişimi
 Sürat Gelişimi
 Dayanıklılık Gelişimi
Yardımcı Motorik Özellikler
 Esneklik-Hareket Gelişimi
 Koordinasyon Beceri Gelişimi
Eğlenceli atletizmde, belli yaştaki çocukların
uzun süreli aktiviteleri gerçekleştirmedeki
sorunlarından dolayı kısa süreli, dikkat
çekici, eğlenceli aynı zamanda rehabilite
edici uygulamalarla derslerimizi en verimli
şekilde gerçekleştiriyoruz.
Rehabilitasyon öğrencilerimizin mental
düzeylerinde sportif egzersizler
uygulayarak kendilerinin farkına
varmalarını, hareketin üzerinde düşünmeyi
ve nasıl yapabileceklerini öğretip, sporla
rehabilitasyonla öğrencilerimizde mental
ve fiziksel gelişme hedefliyoruz.
Bu yaş grubu çocuklar henüz fırlatma,
yakalama, koşma, sıçrama, atlama gibi
hareketin temel becerilerini
öğrenmektedirler. Bu beceriler merkezi sinir
sisteminin doğru gelişmesine yardım eder.
Temel motor becerileri geliştiren oyunlar
oynamak daha doğrudur.
Bu yaş döneminde bireysel aktivitelere
ağırlık verilmelidir. Denge daha çok
gelişmiştir, hareketli nesneleri daha iyi izler,
dikkat süresi biraz daha uzamıştır, ancak
birçok detayı hatırlamakta ve hızlı karar
vermekte zorlanır. Fiziksel gelişim, büyüme
ve motor yetenek gelişimi için çeşitli
aktiviteler önerilmektedir ancak bunlar
uzun süreli olmamalı ve sık dinlenmeler
verilmelidir.
Dans aktiviteleri, jimnastik çalışmaları,
seksek benzeri oyunlar , ip atlama, ağır
olmayan
toplarla
oynama,
atma,
yakalama, üç tekerlekli veya destekli
bisiklete binme, tırmanma, gözetim altında
yüzme, kendi vücut ağırlığı ile veya hafif
toplarla ağırlık çalışmaları önerilir.
Altı yaştan sonra çocukların motor
yetenekleri
ve
güvenlik
algılamaları
artmaktadır.
Takım
sporlarına
uyum
sağlama yetenekleri artar. Çocuklar motive
etmek için hareketlerinden övgü ile söz
edilmelidir.
Çocukluk Döneminde Fiziksel Aktivitelere
Katılımın Olumlu Etkileri
 Büyüme ve gelişmenin daha iyi olması
 Aktif yaşam biçimi kazandırılması
 İleride oluşabilecek hastalık risklerini
azaltma
 Vücut sağlığının olumlu etkilenmesi
 Fiziksel uygunluk (fitnes) sağlanması
 Aşırı kilo alımının önlenmesi
 Kemik yoğunluğunun artırılması
 Fiziksel yeteneklerin gelişimi
Vücudun hareket kabiliyetini anlama ve
değerlendirme
 Entelektüel gelişime katkı sağlama
 Kişisel ve sosyal gelişime katkı sağlama
 Kendine güveni geliştirme
 Yaratıcı doğal yetenekleri geliştirme
 Stresle baş edebilme yeteneğini kazanma
 Ruhsal iyilik ve gelişme, kendini daha iyi
hissetme,
 Bir konuya yoğunlaşma (konsantrasyon)
yeteneğini kazanma

Hoşgörü, iyi iletişim, saygı duyma, kendini
tanıma, sebat etme, hedef koymayı
öğrenme, zaman yönetimi becerisi
kazanma, zorluklarla mücadele yeteneği
kazanma, takım çalışmasını öğrenme gibi
birçok olumlu kişilik özelliklerini kazanma
 Kötü alışkanlıkların edinilmesini önleme
gibi etkileri vardır.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte çocukların
her şeye evlerinde oturarak ulaşmaları
yeni neslin hareketsiz büyümesine yol
açıyor ve beraberinde de bazı sağlık
problemlerini getiriyor.
Spor yapmayan, oyun oynamayan çocuklar
sadece bedensel problemler yaşamıyor.
Günümüzün en tehlikeli hastalıklarından
obezitenin beslenme haricinde en büyük
sebebi hareket etmemek. Hareket etmeyen
çocukların toplum içine karışma konusunda
da büyük problemler yaşadığı gözleniyor.
Spora erken yaşta başlanmasının bilincinde
olan ebeveynler, çocuklarını çeşitli
aktivitelere yönlendiriyor. Fakat bu konuda
da hatalı hareket edebiliyor. Tercih
edilecek olan spor dalını çocukları iyice
gözlemleyerek seçmek gerekirken,
genellikle popüler olan veya herhangi
birinin önerdiği bir spor dalına
yönlendirme, çocuğa ters etki etmesine
sebebiyet verebiliyor.
Çocukların rekabetin olmadığı bir ortamda
gelişim sürecine devam etmesi, başarısız
olduğunda tamamen vazgeçmesi veya
hoşuna gitmemesi, çocukları yeni
başladıkları spor hayatından tamamen
soğutabiliyor, tekrar denememelerine
sebep olabiliyor.
Erken yaşta spordan çekinerek büyüyen
çocuğun, yetişkinlik döneminde de bu
alışkanlığına devam etme oranı çok
yüksek seviyelerde gerçekleşiyor.
Bu bilgiler eşliğinde yatılan araştırmalar, tüm
spor dallarının temel bilgilerini
harmanlayarak; çocukların fiziksel ve
duygusal gelişimlerine hareket eğitimi ile
katkıda bulunabileceğini gösteriyor.
Oyunlarla harmanlanmış temel hareketler,
onların denge, tırmanma, koordinasyon,
sıçrama, duruş ve dayanıklılık becerilerini
geliştiriyorlar.
Çocuğun spora ve düzenli egzersizlere,
özellikle jimnastik ve yüzme gibi sporlara
en erken başlama yaşı 4 yaş civarıdır. Bu
dönemde çocuk önce çevrenin farkına
varmaya başlar, kıskançtır, olaylar
arasındaki ilişkileri anlayamaz, büyüsel
düşünce belirgindir, nedensellik niyet gibi
kavramlar gelişmektedir.
**Abartılı öyküler anlatır, abartılı davranışlar
dener, hareketlilik ileri derecededir. Aşırı
baskılı tutum istenmeyen davranışın
sürmesine neden olur ve çok konuşur. Bu
nedenle kontrolünü kazanabilmesi ve
coşkusunu yaşabilmesi için büyük oyun
alanlarına gereksinimi vardır.
**Hareket etme isteğinin güçlü olması
nedeniyle davranışlarında belirsizlikler
bulunur ve atak davranışları zaman
zaman sorunlara yol açabilir.
ÇOCUK 5 YAŞINA GELDİĞİNDE:
Yön kavramı gelişir, desteklenmelidir.
**Bu dönemde çocuk çevresine uyum
sağlamaya başlar. Kendisini biraz daha
tanımaya başlar, tutarlılık ve kararlılık
kavramlarını anlayarak bunlara gereksinim
duyar. Ancak dünyası hala bulunduğu yer
ve zamanla sınırlıdır. Evine, anne ve
babasına bağlılığı ve bağımlılığı
sürmektedir, buna karşılık çevresini de
genişletmek ister. Yine bu dönemde yön
kavramı gelişmeye başladığı için
desteklenmelidir. Tutarlı davranışlar onu
güvenli kılar, en temel gereksinimi ise
OYUNDUR.
•5 yaş, spora başlamak için oldukça uygun
bir dönemdir. Ancak bu dönemde
çocuğun oyuna olan gereksinimi üst
seviyelerde olduğu için oyun ağırlığı daha
belirgin spor faaliyetleri seçilmelidir. Aşırı
yorgunluk ve bitkinliğe neden olacak
çalışmalar, bedensel gelişim kadar ruhsal
ve zihinsel gelişimi de olumsuz
etkileyecektir. Öğrenmeye en açık olunan
5 yaş döneminde tek yönlü yoğun
uğraşlardan da kaçınmak gerekir, çünkü
bu tür uğraşlar kişiliğin çarpık gelişmesine
neden olabilir.
Yoğun yarışmalar ise çocuğun dengesini
bozar, gelişimini aksatır. Her çocuğun
kazanacağı türden yarışmalar yapılmalı,
destekleyici ve yüreklendirici olmalıdır. Bu
yaşlardaki kırgın-lıkların kalıntıları ileri
yaşlara taşınır.
•Somut işlemler dönemi de başlar.
Çocuğun cinsel kimliği oluştuğu için
kendi cinsiyetinden arkadaşlarıyla bir
arada bulunur. Bedensel ve ruhsal olarak
dengeli bir dönemdedir. Sporun olumlu
katkılarının en yoğun yaşandığı dönemdir
bu nedenle de antrenör ve sporcular
özdeşim nesnesi olmaya başlar. Yine bu
dönemde somut yargılama olmadığı için
dövüş sporlarının felsefesini kavramakta
zorluk çekerler.
Gruba ve arkadaşlara olan bağımlılık ağırlık
kazanmaya başlar, farklı yeteneklerini
sınama ve farklı uğraşlara kayma sık
görülür. Bu bir tanıma sürecidir. Kendi
fikirlerini sınama ve paylaşma yolunda
büyük istek duyar, merak ve macera
dürtüsü gelişir.
•Kendisini tanıma yolunda büyük istek
duyduğu dönemlerdir. Bu dönemdeki hızlı
bedensel, ruhsal ve zihinsel değişimlere
uyum sağlamakta güçlük çeker. Bir gruba
ait olma duygusu çok güçlüdür. Özdeşimi
anne ve babası dışındaki tüm popüler kişi
ve gruplar olabilir. İlgisi karşı cinste
yoğunlaşır. Yoğun çelişki ve ikilemlerin
yaşandığı bir dönemdir. Bunlar arasında,
güven-güvensizlik, aşırı hareket-aşırı
durgunluk, başarı-başarısızlık, bağımlılıkbağımsızlık, aşırı dikkat-aşırı dikkatsizlik,
kırılganlı kaldırmazlık, özverili-acımasızlık gibi
kavramlar sayılabilir.
Spor, bu dönem gençlerinin temel
gereksinimlerine doyum sağlayacak
önemli bir etkinlik alanıdır. Kendisini,
gücünü, yeteneklerini tanıyacak,
sınayacak ve geliştirecektir. Yarışma,
kazanma, kaybetme gibi konularda baş
etme yolları arayacaktır. Bir gruba ait olma
ve paylaşma duygularını yaşayabileceği
sağlıklı bir ortam bulacak, sağlıklı özdeşim
nesneleri bulma olasılığı artacaktır.
Gelişim evreleri ve önemli fizyolojik değişimler
(2) (3)
(1)
(5)
(6)
Bayan
Bebeklik
0
1
Bebeklik
Hızlı
Büyüme
Çocukluk Evresi
2
3
4
5
6
7
8
9
Buluğ
Çağı
10
11
Adolesan Evresi
12
Çocukluk Evresi
Hızlı Büyüme
(1)
(4)
13
14
Buluğ Çağı
15
Yetişkinlik Evresi
16
17
18
19 20
21
22
Yetişkin
Evre
Adolesan Evresi
Erkek
(5)
(6)
(1) Hareketliliğin azalması
(4) Androjen düzeyinin hızla artması
(2) Relatif VO2 maks’ın azalmaya başlaması
(5) Aerobik ve anaerobik güç: Büyümenin durmasına
bağlı gelişme
(3) Oestrogen düzeyinin hızla artması
(6) İskeletin olgunlaşması
2
Gelişim evreleri ve önemli fizyolojik değişimler
Temel Gelişim
Evresi
*Katılımcı/öğrenme evresi
*6-11 yaş
*Beceri öğrenimi (Basit)
Özel Gelişim
Yüksek Verim
Evresi
Evresi
*Geçiş evresi
*Katılımcı/yarışmacı evre
.
*11-15
yaş
*15 yaş ve üstü
*Kompleks
*Kompleks ve karmaşık har öğrenimi
(2) (3)
(1)
(5)
(6)
Bayan
Bebeklik
0
1
Bebeklik
Hızlı
Büyüme
Çocukluk Evresi
2
3
4
5
6
7
8
9
Buluğ
Çağı
10
11
Adolesan Evresi
12
Çocukluk Evresi
Hızlı Büyüme
(1)
(4)
13
14
Buluğ Çağı
15
Yetişkinlik Evresi
16
17
18
19 20
21
22
Yetişkin
Evre
Adolesan Evresi
Erkek
(5)
(6)
(1) Hareketliliğin azalması
(4) Androjen düzeyinin hızla artması
(2) Relatif VO2 maks’ın azalmaya başlaması
(5) Aerobik ve anaerobik güç: Büyümenin durmasına
bağlı gelişme
(3) Oestrogen düzeyinin hızla artması
(6) İskeletin olgunlaşması
2
Gelişim evreleri ve önemli fizyolojik değişimler
(2)
(3)
Gen Dayanıklılık
(1)
Kuvvet Gelişimi
Motor Gelişim
Bayan
(6)
Kassal Dayanıklılık
Sürat/Güç
Bebeklik
0
(5)
1
Hızlı
Büyüme
Çocukluk Evresi
2
3
Bebeklik
4
5
6
7
8
Çocukluk Evresi
Erkek
9
Buluğ
Çağı
10
11
Adolesan Evresi
12
Hızlı Büyüme
13
14
15
Buluğ Çağı
Yetişkinlik Evresi
16
17
18
19 20
21
Yetişkin
Evre
Adolesan Evresi
Sürat/Güç
(1)
Motor Gelişim
Kassal Dayanıklılık
Kuvvet Gelişimi
(5)
(6)
Gen Dayanıklılık
(4)
(1) Hareketliliğin azalması
(4) Androjen düzeyinin hızla artması
(2) Relatif VO2 maks’ın azalmaya başlaması
(5) Aerobik ve anaerobik güç: Büyümenin durmasına
bağlı gelişme
(3) Oestrogen düzeyinin hızla artması
(6) İskeletin olgunlaşması
22
2
Gelişim evreleri ve önemli fizyolojik değişimler
*Koordinatif yetilerin geliştirilmesi,
*Kuvvet özelliği koordinasyon
içerisinde doğal olarak gelişir
*Önceleri çabuk kuvvet/Kuvvette
devamlılık, sonraları maks kuvvet.
(2) (3)
(1)
(5)
*Çok yönlü kuvvet
gelişimi
(6)
Bayan
Bebeklik
0
1
Bebeklik
Hızlı
Büyüme
Çocukluk Evresi
2
3
4
5
6
7
8
9
Buluğ
Çağı
10
11
Adolesan Evresi
12
Çocukluk Evresi
Hızlı Büyüme
(1)
(4)
13
14
Buluğ Çağı
15
Yetişkinlik Evresi
16
17
18
19 20
21
22
Yetişkin
Evre
Adolesan Evresi
Erkek
(5)
(6)
(1) Hareketliliğin azalması
(4) Androjen düzeyinin hızla artması
(2) Relatif VO2 maks’ın azalmaya başlaması
(5) Aerobik ve anaerobik güç: Büyümenin durmasına
bağlı gelişme
(3) Oestrogen düzeyinin hızla artması
(6) İskeletin olgunlaşması
2
Adı Soyadı : Seda Sayan Yılmaz
Doğum Tarihi : 26.09.2009
Cinsiyet :
Kız (x)
Erkek ( )
1
Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar
x
2
Değişik yönlere yuvarlanır.
3
Değişik yönlere doğru uzanır.
x
4
Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
x
5
Sözel yönergelere göre uygun olarak koşar.
x
6
Belli bir engel üzerinden şıçrayarak atlar.
7
Pedal çevirme hareketini yapar.
8
Atılan nesleri yakalar.
x
9
Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
x
10
Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
11
Tek,çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
x
12
Tek,çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
x
13
Çift ayakla ileri geri sıçrar.
x
x
x
x
x
2
1
Kötü
Öğrencinin
3
İyi
Çok İyi
4
Düzeltilebilir
GÖNÜL YILDIZLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ŞEYH ZAYED ÇOCUKYUVASI EĞLENCELİ ATLETİZM GURUBU
PSİKOMOTOR ALAN KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ ÖRNEĞİ

similar documents