powerpointpresentation här

Report
Frälsningsarméns
Officersskola
Vinna - Leda - Utrusta
Frälsningsarméns Officersskola
Utbildningen omfattar
5 år
-2-årig
grundutbildning
-1-årigt påbyggnadsår
-2 st kaptenskurser
2-årig grundutbildning
En vecka varje månad
kommer kadetterna till
skolan för att delta i
föreläsningar. Dessa
följs sedan av
självstudier på
hemmaplan,
de kommande tre
veckorna.
Kadettringarna:
”Nådens budbärare”
Och ”Ljusets budbärare”
Utbildningskåren
Varje kadett har en
utbildningskår som han/hon är
placerad på. Tillsammans med
en handledare på plats
genomförs den praktiska delen
av utbildningen.
Självstudierna varvas med
fältutbildning på
utbildningskåren.
Just nu finns kadetter
på följande
utbildningskårer:
Jönköping
Norrköping
Vasakåren
Kår 393
Kungsholmskåren
Centrumkåren
Trollhättan
Finspång
Hisingskåren
Kristinehamn
Ämnen som
kadetterna läser:
-Gamla och Nya Testamentet
-FA-kunskap
-Tro och omvärld
-Ledarskap
-Dogmatik/troslära
-Kommunikation
-Homiletik
-Själavård
-Personlig Andlig Utveckling
Det finns även tid för gemenskap
under kursveckorna.
Ordination
Efter den 2-åriga
grundutbildningen
ordineras kadetten till
officer/löjtnant
i Frälsningsarmén.
Påbyggnadsåret
Som löjtnant fortsätter
utbildningen med ett
påbyggnadsår.
Löjtnanten kommer till
skolan fyra gånger under
året och läser däremellan
på distans.
Ämnen som löjtnanterna
läser:
-Religionshistoria
-Bibeltolkning
-Kyrkohistoria
-Evangelisation
Kaptenskurser
Efter påbyggnadsåret
följer två kaptenskurser
under två år.
Dessa är förlagda på
hösten
och är en vecka vardera.
Ämnen som läses under
Kaptenskurserna:
-Bibelkunskap
-Ledarskap
-Personlig Andlig
Utveckling
Majorerna James och Anne Read
undervisar på Kaptenskursen
2014.
Officersskolan ansvarar även för
Reservkaptensutbildning
Reservkaptensutbildning
Reservkaptenerna läser samma kurser
som kadetterna fast under sex års tid
vid sidan om sitt kåransvar.
Efter avslutad utbildning och sju års
tjänst kan de ordineras som kaptener
i Frälsningsarmén.
Böneämnen
Bed för de 9 kadetter
som just nu är under
utbildning!
Bed för dem som arbetar
med sin ansökan till
Officersskolan.
Kandidatarbetet/rekryter
ing
Major Anna-Lena Paulsson
ansvarar för
rekryteringen till
Officersskolan.
Var med och bed för
henne och hennes viktiga
tjänst.
Varmt tack för din bön
och din gåva!
Gud välsigne dig!
PG 643-7

similar documents